Onze parochie kent ook een maandblad,dat nu ook digitaal in het archief gepubliceerd is. De tekst van de laatste INFO vindt u onderaan de lijst van publikaties.

INFO Augustus 2018

INFO Juli 2018

INFO Juni 2018

INFO Mei 2018

INFO April 2018

INFO Februari 2018

INFO Januari 2018

INFO December 2017

INFO November 2017

INFO Oktober 2017

INFO Augustus 2017

INFO juli 2017

INFO juni 2017

INFO mei 2017

INFO april 2017

INFO februari 2017

INFO januari 2017

INFO december 2016

INFO november 2016

INFO oktober 2016

INFO september 2016

INFO juli 2016

INFO juni 2016

INFO mei 2016

INFO maart 2016

INFO februari 2016

INFO januari 2016

INFO december 2015

INFO november 2015

INFO oktober 2015

INFO september 2015

INFO juli 2015

INFO juni 2015

INFO mei 2015

INFO maart 2015

INFO februari 2015

INFO januari 2015

INFO december 2014

INFO oktober 2014

INFO september 2014

INFO augustus 2014

INFO juli 2014

INFO mei 2014

INFO april 2014

INFO februari 2014

INFO januari 2014

INFO December 2013

Parochieklanken november 2013

Parochieklanken oktober 2013

Parochieklanken september 2013

Parochieklanken aug 2013

Parochieklanken juni 2013

Parochieklanken mei 2013

Parochieklanken april 2013

Parochieklanken maart 2013

Parochieklanken februari 2013

Vastenbrief 2013

Parochieklanken januari 2013

Parochieklanken december 2012

Parochieklanken november 2012

Parochieklanken oktober 2012

Parochieklanken aug.-sept. 2012

Parochieklanken juli 2012

Parochieklanken juni 2012

Parochieklanken mei 2012

Brief parochianen np reusel 01062012

Parochieklanken april 2012

Parochieklanken maart 2012

Parochieklanken februari 2012

Parochieklanken januari 2012

Parochieklanken december 2011

 

Rust, ontspanning en bezinning 2.0
In de laatste INFO heb ik iets geschreven over het belang van rust. Het is goed om momenten van ontspanning te hebben om even ‘de boel de boel’ te laten. Investeren in relaties met elkaar …..en met onze lieve Heer. Ik hoop dat de vakantie voor zowel de vakantiereizigers als de thuisblijvers goed is geweest. Soms hoor je mensen een korte tijd na hun vakantie zeggen: “Goh zeg, het lijkt net of ik nooit op vakantie ben geweest. Ik zit weer helemaal in dezelfde hectiek van voor de vakantie”. Dit is helemaal waar. We kunnen wel weg gaan, maar onze dagelijkse zaken liggen gewoon weer op ons te wachten als we terugkomen. En op zich hoeft dat helemaal niet verkeerd te zijn. Alleen maar vakantie en rust is ook niets. Het leuke van vakantie nemen is juist om de routine/sleur van alledag te doorbreken. Afwisseling is plezierig en ook goed. Daarom is het goed om ook buiten de vakantie af en toe de routine te doorbreken. Zelf ga ik eenmaal per maand vanaf zondagmiddag tot dinsdagochtend naar mijn ouders in Zeeland. Ik kan daar bijzonder van genieten; even weg. Dit is altijd een anderhalve dag waarin ik tot rust kom. Ik wandel, bezoek mensen, drink een biertje met mijn vader (nou ja vooruit, twee dan), vier op maandag de H. Mis in de parochiekerk, bid op mijn gemakje mijn brevier en Rozenkrans, slenter wat rond…Kortom: een moment om tot mijn ‘zinnen’ te komen. Na deze anderhalve dag ga ik met volle energie terug naar Reusel. Eigenijk zouden we dit in ons geloofsleven ook met enige regelmaat moeten doen. Gewoon de routine van alledag doorbreken en een dagje gebruiken om ons wat terug te trekken; een soort bezinningsdag of kloosterdag. Even een dagje weg van de hectiek. Even dagje om tot rust te komen in een mooie omgeving met stilte en onze Lieve Heer. Op dertig oktober ga ik zelf naar zo’n stille dag in Thorn in Noord-Limburg (verderop kunt u hier meer over lezen). Ik nodig mensen uit om zich bij me aan te sluiten. Even opladen….Wie gaat met mij mee? Kapelaan Steijaert

De heiligen van onze parochie – deel 2: Sint Clemens
In deze INFO willen we graag stilstaan bij Sint Clemens; de patroon van de kerk in Hulsel en de naamgever van de basisschool in Hulsel. Sint Clemens was de derde opvolger van Petrus als bisschop van Rome. Twee zaken over Sint Clemens zijn heel betekenisvol. Ten eerste wordt hij door sommige kerkvaders (2e eeuw) gezien als de metgezel van de apostel Paulus. In de brief aan de Filippenzen spreekt Paulus over zijn “metgezel Clemens” die samen met hem onder moeilijke omstandigheden het evangelie heeft verkondigd. Hieruit blijkt dat Sint Clemens een soort apostel is geweest die samen met de apostel Paulus geloofsgemeenschappen heeft gesticht. Ten tweede schreef Clemens als paus een brief aan de geloofsgemeenschap van Korinthe (hetzelfde Korinthe waaraan Paulus twee brieven heeft geschreven). Wat is er aan de hand? Jongeren in Korinthe aanvaardden het gezag van de presbyters (priesters) niet vanwege onenigheid over de koers van de gemeenschap. Hierdoor ontstond er verdeeldheid (schisma) in de gemeenschap. Clemens zag het als de taak van de paus om de eenheid te bewaken en schrijft daarom een brief naar de gemeenschap van Korinthe. In deze brief geeft hij aan dat het niet aan de jongeren is om geestelijke gezagsdragers af te zetten. Hun ambt is een ambt van Godswege en dit dienen de jongeren zich te respecteren. Maar Clemens geeft ook aan dat de priesters goed moeten luisteren naar wat de jongeren te zeggen hebben. Hij zegt: “De Kerk is één lichaam waarin ieder een plaats heeft. Alle leden van het lichaam moeten de plaats en eigenheid van ander respecteren en beseffen dat men gezamenlijk voor hetzelfde staat.” Deze brief is door alle partijen met welnemen ontvangen en de verdeeldheid in Korinthe kwam hiermee aan een einde. De brief is de eerste aanwijzing dat een paus het als zijn taak zag om de kerkelijke eenheid te bewaren, hiervoor gezag uitoefende over anderen en dat zijn gezag ook aanvaard werd. Maar de romeinse keizer zag paus Clemens als een bedreiging en verbande hem naar de Krim (Oekraïne). Clemens stierf daar als martelaar doordat men hem aan een anker bond en in de Zwarte Zee wierp. Zijn feestdag wordt gevierd op 23 november. Vele kerken zijn naar Sint Clemens vernoemd. Hij is patroon van vele ambachten zoals de metselaars, zeelui, mandenmakers en de mosterdhandelaren. In de kerk in Reusel staat een
beeld van Sint Clemens dat afkomstig is uit de kerk van Hulsel. Clemens is een belangrijke heilige omdat zijn leven oproept om altijd te blijven streven naar de eenheid in de Kerk. Als er geen eenheid is, dan is er geen Kerk. Ruzie maken gaat makkelijk – de eenheid bewaren kost moeite. En dit vergt een inzet van alle gelovigen – zelfs al zijn ze het niet altijd met elkaar eens.

Bezinningsdag
Op 30 oktober organiseert kapelaan Steijaert een bezinningsdag in foyer de Charité; een bezinningshuis in het prachtige Thorn – ook wel bekend als het ‘witte stadje’. Tijdens deze dag verzorgt de priester van het huis – André Pierik – twee keer een uitleg over een bepaald onderwerp. Deze uitleg kan helpen om tot verdieping en bezinning te komen. 30 Oktober is het onderwerp: ‘Bidden met Maria, de Moeder van Jezus”. Er is ook tijd voor persoonlijk gebed in de kapel, een persoonlijk gesprek of een (gezamenlijke) wandeling in de prachtige tuin of omgeving. Ook is er gelegenheid om de Eucharistie te vieren en gezamenlijk de Rozenkrans te bidden. Het dagprogramma voorziet in een warme middagmaaltijd. Kapelaan Steijaert volgt het programma mee en is de hele dag aanwezig en beschikbaar. De dag begint in Thorn om 09:30 uur met een kopje koffie/thee en duurt tot 16:30 uur. De kosten voor deze dag zijn € 22,50. Indien u geïnteresseerd bent of vragen hebt, kunt u contact met kapelaan Steijaert opnemen. Mocht dit bedrag een belemmering zijn om mee te gaan, voelt u zich dan vrij om de kapelaan hierover te spreken.

Info / mededelingen kapelaan- parochiebestuur
1. Wanneer parochianen graag thuis de H.Communie willen ontvangen op de 1e Vrijdag van de maand of bij Hoogfeesten dan kan men naar de pastorie bellen en met de kapelaan daarover een afspraak maken. (tel.: 641360)

2. Voor misintenties en andere vragen kunt u de pastorie op de Kerkstraat 1 in Reusel altijd bezoeken op maandag t/m vrijdag tussen 10:00 – 12:00 uur. U kunt ook een enveloppe met begeleidend briefje en € 11,00 per H.Mis in de brievenbus doen van Kerkstraat 1. Voor Lage Mierde, Hooge Mierde en Hulsel blijven voor het opgeven van de misintenties de vertrouwde personen in beeld, namelijk voor: Lage Mierde ? Hetty Vrijsen-Hagreis, Kloosterstraat 47; Hooge Mierde ? Zus van Gompel – van Gestel, Averbodelaan 29; Hulsel ? Elly Tijssen – Luijten, Vooreind 26.

3. Voor het Sacrament van de Ziekenzalving kunt u een afspraak maken met de kapelaan. Ook wanneer er spoed bij is, komt de kapelaan op elk uur van de dag en op elke plaats.

4. Voor het Sacrament van het H.Doopsel neemt u telefonisch contact op met de parochie (tel.: 641360) ’s morgens van 10:00 – 12:00 uur. Je maakt dan een afspraak voor de zondag, waarop je je kindje wilt laten dopen. Wel graag altijd ruim van tevoren aanmelden bij de parochie om de doop in te plannen. In de parochie wordt er nog steeds individueel gedoopt vanaf 13:00 uur. En dat is op de 2e en 4e Zondag van de maand. U krijgt de informatie toegezonden over de voorbereidingsavond op dit sacrament.

5. Voor een ziekenbezoek kunt u altijd bellen met de kapelaan en hij is graag bereid naar u toe te komen. (tel.: 641360) Dat geldt ook voor Mariahof, Lindenhof, Verpleeghuis Floriaan en Kempenland, ziekenhuizen in Tilburg, Eindhoven of Veldhoven.

6. Voor het Sacrament van Boete- en Verzoening (Biecht) kunt u altijd de kapelaan bellen voor een afspraak op de pastorie (tel.: 641360).

7. Bij een overlijden kunt u een uitvaartmis laten doen in de kerk. De uitvaartmis kan op maandag, woensdag t/m vrijdag om 10:00-10:30-11:00-14:00-14:30 of 15:00 uur. Op zaterdag om 10:00-10:30 of 11:00 uur. Aansluitend kan de begrafenis plaatsvinden op één van onze vier Begraafplaatsen

Terugblik Bedevaart naar Kevelaer
Op donderdag 16 augustus 2018 was de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer. We vertrokken vanuit Eindhoven met 6 grote bussen waar we rond 10:15 uur aankwamen. Er was genoeg tijd voor een kopje koffie vóór de H. Mis die om 11:15 uur begon. Zo’n 400 pelgrims waren daarbij aanwezig. Het thema van dit jaar was ‘zoek vrede’. Na een mooie Eucharistieviering was het lunchpauze. Iedereen zocht een mooi plekje in Kevelaer. Om 14:00 uur was er een mooi H. Lof met de zegen van het Allerheiligste. Aansluitend was er om 15:15 uur de keuze om een kleine kruisweg te bidden of een grote kruisweg. Na de kruisweg was er een plechtige afsluiting van de bedevaart. Er heerste een goede sfeer met veel saamhorigheid; dat voelt prettig. Het was een fijne dag, en velen gingen dan ook weer gesterkt naar huis.
In 2019 is de bedevaart op donderdag 22 augustus. Ga ook eens een keertje mee!
Groeten, Maria van Gompel.

Geloof en vakantie
Beste medeparochianen, de meesten die mij kennen weten dat de Kerk een bijzondere plaats inneemt in mijn leven. Vroeger ging ik op zondagmorgen mee naar de mis en voor mijn leeftijd was dat toen al best uitzonderlijk. Achteraf gezien leerde ik hierdoor wel een belangrijke les. Namelijk: wat stilte lichamelijk & geestelijk teweeg brengt. Ooit krijgen we allemaal te maken met tegenslag: overlijden van een dierbare, geestelijk of lichamelijk ziek worden, etc. Een aantal jaren geleden had ik zelf een moeilijke periode en juist toen ben ik rust & genezing in de Kerk gaan zoeken. “Iets” trok mij naar de Kerk; ik ben gegaan en kan met blijdschap vertellen dat ik rust, kracht en vreugde vond.
In het laatste parochieblad vroeg de kapelaan zich af: kunnen geloof & vakantie samengaan? Deze uitdaging wilde ik graag meenemen naar onze vakantie in Italië. Bij het inpakken van de koffers dacht ik: wat neem ik mee? De standaardspulletjes zoals zwemkleding, toiletspullen, etc. Oh ja, ook een mooi boek voor de ontspanning. Maar de uitdaging van de kapelaan vroeg ook nog iets anders. Dus ik pakte mijn kleine Bijbel, mijn rozenkrans en een boek met de titel “de kracht van de stilte”. Dit jaar zag mijn bagage er dus een beetje anders uit dan de jaren ervoor!
In Italië heb ik telkens de zondagsmis meegevierd; in de grote kathedraal & in een klein knus kerkje. Mijn voorkeur ging uit naar het laatste plekje. Hier heb ik namelijk aan den lijve mogen ervaren hoe intens Italiaanse mensen het geloof beleven. De gelovigen waren erg betrokken bij “nieuwelingen” en door hun behulpzaamheid ontstond er bij mij al snel een gevoel van geborgenheid. Door dit waardevolle gebaar, een Italiaans misboekje en meegenomen Nederlandse vertalingen van de lezingen was het allemaal best goed te volgen.
Zoals iedere morgen, bad ik op vakantie een onze vader, een tientje v.d. rozenkrans, mijn eigen verie van gebed. Hiermee vond ik mijn verdieping & rust voordat de dag begon. Ik heb ervaren dat het waar is wat de kapelaan probeerde te zeggen: als de drukte van ons afvalt kunnen we beter luisteren naar wat wezenlijk van belang is. Dat God met ons meegaat in ons leven. Ik gun iedereen deze ervaring; zowel op vakantie maar zeker ook thuis. Ik kijk terug op een vakantie waarin het geloof een mooie plek heeft ingenomen. Bij thuiskomst voel-de ik me verrijkt: met vreugde & kracht.
Groetjes, Annelies van Limpt

Attentie: vanwege Reusel Kermis zijn alle diensten met de Kermis dagen in de ochtend om 09:30 uur.

Parochiekroniek

Gedoopt

In de afgelopen tijd zijn de volgende kinderen in onze parochie gedoopt:

8 jul Lars van den Borne uit Reusel
22 juli Bart Dirks uit Reusel

We wensen deze kinderen en hun ouders een gelukkige toekomst toe.

Overledenen

Het medeleven van de parochie gaat uit naar de nabestaanden van parochianen die in de afgelopen tijd zijn overleden.

Sjaan Heesters – Vrijsen 81 jaar uit Reusel
Ad van Gorp 72 jaar uit Reusel

Moge ons geloof in de verrijzenis ons sterken en ons hoop geven op weerzien in het Hemelse Rijk.

Website van onze parochie
Op onze website www.SintClemens.eu vindt u alle informatie over de parochie. Voor meer info: onze websitebeheerder Kees van Kemenade.

Luister via internet, DAB+ of Radio Maria App.

e-mail: info@radiomaria.nl / internet:www.radiomaria.nl
Een katholiek geluid, 24 uur per dag.

Reuselse kermis
Tijdens de Reuselse kermis zijn de HH Missen op zaterdag, zondag, maandag en dinsdag steeds om 09:30 uur.

Contacteren parochiecentrum
Aangezien het secretariaat niet voltijds is bezet en kapelaan Steijaert ook assisteert in de parochie heilige Apostelen in Bladel e.o. kan het gebeuren dat de telefoon op het parochiecentrum niet altijd direct wordt beantwoord. De mogelijkheid bestaat om een bericht in te spreken op het antwoordapparaat. Wacht u hiervoor een 15-tal seconden. U kunt dan het bericht inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld. Voor noodgevallen zoals een ziekenzalving of een sterfgeval kunt u altijd het mobiele toestel van de parochie bellen.