Onze parochie kent ook een maandblad,dat nu ook digitaal in het archief gepubliceerd is. De tekst van de laatste INFO vindt u onderaan de lijst van publikaties.

INFO December 2017

INFO November 2017

INFO Oktober 2017

INFO Augustus 2017

INFO juli 2017

INFO juni 2017

INFO mei 2017

INFO april 2017

INFO februari 2017

INFO januari 2017

INFO december 2016

INFO november 2016

INFO oktober 2016

INFO september 2016

INFO juli 2016

INFO juni 2016

INFO mei 2016

INFO maart 2016

INFO februari 2016

INFO januari 2016

INFO december 2015

INFO november 2015

INFO oktober 2015

INFO september 2015

INFO juli 2015

INFO juni 2015

INFO mei 2015

INFO maart 2015

INFO februari 2015

INFO januari 2015

INFO december 2014

INFO oktober 2014

INFO september 2014

INFO augustus 2014

INFO juli 2014

INFO mei 2014

INFO april 2014

INFO februari 2014

INFO januari 2014

INFO December 2013

Parochieklanken november 2013

Parochieklanken oktober 2013

Parochieklanken september 2013

Parochieklanken aug 2013

Parochieklanken juni 2013

Parochieklanken mei 2013

Parochieklanken april 2013

Parochieklanken maart 2013

Parochieklanken februari 2013

Vastenbrief 2013

Parochieklanken januari 2013

Parochieklanken december 2012

Parochieklanken november 2012

Parochieklanken oktober 2012

Parochieklanken aug.-sept. 2012

Parochieklanken juli 2012

Parochieklanken juni 2012

Parochieklanken mei 2012

Brief parochianen np reusel 01062012

Parochieklanken april 2012

Parochieklanken maart 2012

Parochieklanken februari 2012

Parochieklanken januari 2012

Parochieklanken december 2011

 

BOETEVIERING ALS VOORBEREIDING OP KERSTMIS
Het is een wonderlijk verhaal, dat Matteüs ons ver-telt rond de geboorte van Jezus. Het vertelt ons iets over God, maar ook over Jozef. De kern van de boodschap is, dat de geboorte van Jezus een geschenk is van God. Matteüs wil ons duidelijk ma-ken, dat God hier zelf aan het werk is. Het mooie is, dat God voor de uitvoering van zijn werk mensen nodig heeft, die het verlengstuk willen zijn van Zijn handen, mensen als Maria en Jozef.
spiegel
In de boeteviering – op de maandag voor Kerstmis¬ – worden wij uitgenodigd om onszelf een spiegel voor te houden. Zijn we dienstbaar aan God zoals Maria en Jozef dat waren? Maria en Jozef: Laten we even tot ons doordringen, wat daar gebeurd is. Eerst komt de engel Gabriël bij Maria. “God heeft jou, Maria, uitgekozen om moeder van Zijn Zoon te worden. Mag Zijn Zoon in jou geboren worden?” De vraag van de engel aan Maria wordt ook aan ons gesteld: Mag Gods’ Zoon in ieder van ons geboren worden? We kennen het antwoord van Maria: “Mij geschiede naar uw woord.” Het ja-woord van Maria werd gedragen door een groot Godsvertrouwen.
Jozef
En dan Jozef. Stel: je hebt verkering en je staat op het punt te gaan trouwen. En dan komt iemand je zeggen: “Jouw verloofde is in verwachting.” Zeker weten dat je wit wegtrekt. Het ongeloof of de verbijstering zijn van je gezicht te lezen. Het moet Jozef ook zo vergaan zijn. Totdat die engel kwam: “Jozef, blijft trouw aan je vrouw. Het kind dat uit haar geboren wordt is van de H. Geest.” Ik hoor het Jozef zeggen: Van wie, de H.Geest? Wie is dat? Langzaam begint het door te dringen: Mag Jezus ook in jouw leven binnenkomen? Wil jij als een vader zijn voor Gods’ Zoon? ” En ook Jozef vertrouwt erop, dat God hem terzijde zal staan in die vaderrol. De vraag aan ons adres is duidelijk: Willen jullie Jezus binnenlaten in je leven? Om dat te kunnen zullen we alle obstakels en alle wegversperringen weg moeten nemen. Staande voor de spiegel mogen we ons afvragen: welke drempels zijn er in ons gezin, in onze wederzijdse relatie? Van Jezus is bekend, dat iedere mens in zijn ogen de moeite waard is, bij iedere ontmoeting slaat er een vonk van liefde over.
leder mensenleven telt
Droom je ook wel eens hoe er een wereld zou uitzien, waar ieder mensenleven telt, waar iedere mens gewaardeerd wordt om wie hij is en niet om wat hij heeft? Hoe zou de wereld er uitzien als er geen zinloos geweld meer was en Isis, Boko Haram, de Taliban, EI Qaida en allen die terreur zaaien de rechten van de mens zouden gaan respecteren?
We kunnen bidden, dat die droom eens werkelijkheid wordt, maar we kunnen er ook zelf aan werken. Ga ’s avonds voor de spiegel staan en vraag je af: Waar heb ik vandaag de plank mis geslagen? Welke kansen om goed te doen heb ik laten liggen?
Staan wij open voor het teken, dat God ook ons ongevraagd zal geven? In de geboorte van Jezus laat God ons zijn ware gezicht zien. Jezus wordt geboren in een arme stal, ergens achteraf, ver weg van de plaats waar het leven zich afspeelt. In de herberg was er geen plaats voor Hem.
Van de herberg naar de stal
Daar zit een duidelijke betekenis in. God nodigt ons uit om van de herberg naar de stal te gaan. In de herberg moet de warmte komen van het open haardvuur. Dat is de plek waar mensen elkaar niet kunnen verstaan, waar mensen alleen maar oog hebben voor zichzelf.
In de stal is het veel rustiger, stiller ook. Daar hoor je zelfs het geblaat van de schapen. In de stal geven mensen en dieren elkaar warmte. Wil je die stal binnengaan, dan moet je je klein maken.
En daar zit ‘m de kneep. Willen wij -in de geest van Maria en Jozef- het verlengstuk worden van Gods’ handen, dan zullen we ons klein moeten maken, voor God door de knieën durven gaan. Mensen, die zich klein maken hebben oog voor elkaar, delen de warmte met elkaar en bouwen samen aan vrede, die een blijvend karakter heeft.
Met Kerstmis komen we hier samen om het geboortefeest van Jezus te vieren. God laat zijn ware gezicht zien en opnieuw klinkt die vraag: Mag Mijn Zoon ook in jouw leven binnenkomen? Wil je Hem ook opnemen in je gezin thuis en in het grote gezin van de parochie? Tijdens de boeteviering vragen we God om vergeving voor alles wat ons hindert om Hem binnen te laten in ons leven. Dan wordt Kerstmis een echt geboortefeest. Een Zalig Kerstfeest toegewenst!!
Pastoor van Roosmalen
Info / mededelingen pastoor – parochiebestuur
1. Wanneer parochianen graag thuis de H.Communie willen ontvangen op de 1e Vrijdag van de maand of bij Hoogfeesten dan kan men naar de pastorie bellen en met de pastoor daarover een afspraak maken. (tel.: 641360)

2. Voor misintenties en andere vragen kunt u de pastorie op de Kerkstraat 1 in Reusel altijd bezoe-ken op maandag tot en met vrijdagmorgen tussen 10:00 – 12:00 uur. U kunt ook een enveloppe met begeleidend briefje en € 11,00 per H.Mis in de brievenbus doen van Kerkstraat 1. Voor Lage Mierde, Hooge Mierde en Hulsel blijven voor het opgeven van de misintenties de vertrouwde personen in beeld, namelijk voor: Lage Mierde ? Hetty Vrijsen-Hagreis, Kloosterstraat 47; Hooge Mierde ? Zus van Gompel-van Gestel, Averbode-laan 29; Hulsel ? Elly Tijssen – Luijten, Vooreind 26. De pastoor kunt u ook altijd bellen voor een afspraak op de pastorie of bij u thuis.

3. Voor het Sacrament van de Ziekenzalving kunt u een afspraak maken met de pastoor. Ook wanneer er spoed bij is, komt de pastoor op elk uur van de dag en op elke plaats.

4. Voor het Sacrament van het H.Doopsel neemt u telefonisch contact op met de parochie (tel.: 641360) ’s morgens van 10:00 – 12:00 uur. Je maakt dan een afspraak voor de zondag, waarop je je kindje wilt laten dopen. Wel graag altijd ruim van tevoren u melden bij de parochie om de doop in te plannen. In de parochie wordt er nog steeds individueel gedoopt vanaf 13:00 uur. En dat is op de 2e en 4e Zondag van de maand. U krijgt de informatie toegezonden over de voorbereidings-avond op dit sacrament.

5. Voor een ziekenbezoek kunt u altijd bellen met de pastoor en hij is graag bereid naar u toe te komen. (tel.: 641360) Dat geldt ook voor Mariahof, Lindenhof, Verpleeghuis Floriaan en Kempenland, ziekenhuizen in Tilburg, Eindhoven of Veldhoven.

6. Voor het Sacrament van Boete- en Verzoening (Biecht) kunt u altijd de pastoor bellen (tel.: 641360) voor een afspraak. Als voorbereiding op het Hoogfeest van Kerstmis nodigen wij eenieder uit voor de boeteviering op maandag 18 december om 19:00 uur. Met daarna de mogelijkheid tot een persoonlijke biecht op de pastorie.

7. Bij een overlijden kunt u een uitvaartmis laten doen in de kerk. De uitvaartmis is van maandag t/m vrijdag om 10:00-10:30-11:00-14:00-14:30 of 15:00 uur. Op zaterdag om 10:00-10:30 of 11:00 uur. Aansluitend kan de begrafenis plaatsvinden op één van onze vier R.K. Begraafplaatsen.

Openstelling kerk met Kerstmis
1e Kerstdag en 2e Kerstdag van 13.00 – 16.00 uur
Bezichtiging van de kerststal en de fraaie kerk

? ATTENTIE Aktie Kerkbalans 2018 ?
ALLE informatie aangaande KERKBALANS staat in deze INFO op de pagina’s 4 t/m 6. Dit vervangt de brief, die u voorheen jaarlijks ontving. Er komt dus geen schrijven meer van de parochie aan alle gezinnen afzonderlijk mbt de aktie Kerkbalans.
Afscheidswoord van pastoor Van Roosmalen
Met pijn in het hart neem ik afscheid van de paro-chie Sint Clemens. Vanaf augustus 2011 heb ik mogen werken in deze gelovige omgeving van de Kempen. In de kerk van Reusel elke dag te mogen voorgaan in de Eucharistie was een groot voorrecht. De vele vrijwillig(st)ers die zich elke dag inzetten om van deze parochie een ‘hemel op aarde‘ te maken. En voor niemand was een extra stap teveel gevraagd. Het kwam allemaal vanuit een oprecht hart. Want dat heb ik in het bijzonder altijd gewaardeerd. En in deze tijd van ‘gelovige armoede‘ valt het niet altijd mee om openlijk te getuigen van uw geloof. In deze parochie Sint Clemens zijn vele daartoe in staat gebleken. Met weemoed zal ik terugkijken op deze mooie tijd.
Ik dank eenieder voor hun hartelijkheid en gastvrijheid op de momenten, dat ik eenieder nabij mocht zijn bij bijv. het voorbereiden op de Sacramenten of bij een afscheid van een dierbare. Ik wens u allen alle goeds en Gods’ zegen! Een Zalig Kerstfeest en een gelovig 2018 toegewenst!
Pastoor van Roosmalen
Benoeming pastoor en kapelaan voor parochie Sint Clemens per 1 januari 2018
Bisschop De Korte heeft per 1 jan. 2018 Pastoor-Deken Spijkers van Oirschot benoemd als administrator (waarnemend pastoor) voor onze parochie en deze zal zich concentreren op de bestuurlijke zaken. En tevens wordt priester Steijaert per 1 januari 2018 benoemt als Kapelaan voor alle pastorale en liturgische zaken. En deze zal ook op de pastorie komen wonen op 4 januari 2018. Kapelaan Steijaert is daarnaast ook inzetbaar voor pastorale zaken in de parochie Bladel, waar pastoor Schilder is benoemd per 2 februari 2018.
Wij zijn verheugd en dankbaar, dat het Bisdom zo spoedig heeft kunnen voorzien in deze vacature.

Extra collecte weekend 16 en 17 dec. 2017
voor de bisschoppelijke Adventsactie
Adventsactie 2017: Groot denken – Klein doen
De Bisschoppelijke Adventsactie is de evenknie van de Bisschoppelijke Vastenaktie, maar dan in de vier weken voor Kerstmis, waarbij aandacht en financiële steun wordt gevraagd voor het kerkelijk ontwikkelingswerk. Dat werk wordt gedaan door mensen in de ontwikkelingslanden zelf. Zij nemen het initiatief, zorgen voor lokaal draagvlak en be-trekken er hun doelgroep bij. Katholiek ontwikkelingswerk wordt gedragen door mensen uit de kerk, maar is niet tot hen beperkt. Het raakt de hele mens, geest en lichaam. Het kan gaan om onderwijs, medische zorg, economische weerbaarheid, emancipatie, gemeenschapsopbouw en geloofsverkondiging. De Adventsactie wordt uitgevoerd door de stichting Bisschoppelijke Vastenaktie. De katholieke Sociale Leer is het uitgangspunt van beide acties, de integrale ontwikkeling van de mens. En Gods’ liefde voor ons wordt zichtbaar door de liefde die wij van anderen kregen of mochten geven. De liefde, die wij van anderen hebben ontvangen, is de basis voor onze solidariteit met anderen. Die solidariteit mag zich niet beperken tot onze eigen kring van familie en bekenden. Die solidariteit moet zich uitbreiden tot een wereldwijde kring, tot alle mensen op deze wereld. Alle mensen zijn door God geschapen, voor alle mensen is Jezus aan het kruis gestorven. Laten we in die hoopvolle verwachting van Kerstmis ons hart laten raken en onze solidariteit tonen. Zo bouwen we mee aan een wereld waar gerechtigheid heerst, een wereld zoals het kind in de kribbe die gewild heeft. Dit jaar vraagt de Nederlandse katholieke gemeenschap tijdens de Advent aandacht voor diverse projecten in het buitenland. Meer informatie vindt u op www.adventsactie.nl . U kunt bijdragen via de collecte in de kerk of U kunt ook doneren via de website van Adventsactie op IBAN: NL89INGB0653100000 t.n.v. Adventsactie Den Haag. Wij bevelen deze extra collecte bijzonder bij u aan!
Extra Collecte Voedselbank Bladel – Reusel-De Mierden op Kerstavond 24 dec. en 1e Kerstdag 25 december
Er is nog steeds verborgen armoede in de Kempen. Dit heeft tot resultaat dat momenteel wekelijks vele gezinnen een beroep moeten doen op de Stichting Voedselbank Bladel voor het verkrijgen van een voedselpakket als steuntje in de rug. Simpelweg omdat ze te weinig geld hebben om de noodzakelijke levensmiddelen te kopen om een volwaardige maaltijd op tafel te zetten. Het aantal gezinnen dat nu nog gebruik moet maken van de voedselbank is gelukkig teruggegaan naar 39 gezinnen met in totaal 122 mensen waarvan 54 kinderen. Dit is ondanks het feit dat we de toelatingsnorm naar de voedselbank verruimd hebben. Dat is een prima ontwikkeling. De meeste mensen hebben weer werk kunnen vinden en kunnen dus weer voor zichzelf zorgen. Wat nu wel blijkt is dat de gezinnen die nu nog over blijven het erg moeilijk hebben. Deze mensen hebben over het algemeen grote schulden en zijn tot nu toe nog niet instaat om dit op te lossen. De voedselbank voor onze regio is de Parochie Sint Clemens erg dankbaar voor de gulle gaven die zij ieder jaar weer mogen ontvangen. Zo blijven zij in staat om de helpende hand toe te reiken. De voedselbank werkt uitsluitend met vrijwillig(st)ers (20 personen). Zowel het bestuur alsmede de vrijwilligers krijgen geen enkele vergoeding voor het vele werk dat ze verrichten. De voedselbank Bladel e.o. probeert via winkelactie en benaderen van lokale supermarkten, producenten, campings voldoende levensmiddelen te krijgen. Kosten van huisvesting, energie, kosten verzekeringen en transportkosten zijn voor het bestuur ieder jaar een zorg om dit allemaal betaald te krijgen. Daarom is het bestuur van de voedselbank dankbaar voor iedere financiële bijdrage, hoe klein ook om het werk van de voedselbank mogelijk te maken.
Op Kerstavond en 1e Kerstdag in de Kerk van O.L.Vr. Tenhemelopneming in Reusel een EXTRA COLLECTE voor de Voedselbank Bladel e.o..
Wij bevelen deze extra collecte bijzonder bij onze parochianen aan!!!!!

Kerkbalans 2018 in onze parochie Sint Clemens
*********************************************************
Onder het motto ‘Geef voor je kerk’ houden we in 2018 de actie Kerkbalans.
Waarom Kerkbalans?
Met Kerkbalans wordt u een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het parochiewerk. Deze bijdrage zal worden gebruikt voor het pastorale werk, zoals de zorg voor mensen in nood, de steun bij ziekte en overlijden, het vieren van vreugdevolle momenten in een gelovig leven bij de geboorte en vervolgens het Doopsel, de 1e Communie, het Vormsel en het Huwelijk en, behalve de hierbij behorende bijzondere vieringen, natuurlijk ook de gewone vieringen door het jaar.
En zeker ook dagelijks en wekelijks samen de Eucharistie te mogen vieren.
In de kerk van Reusel hebben wij elke 2e en 4e zondag van de maand een gezongen H.Mis. Op de 3e zondag een cantordienst met orgel en samenzang. Daarnaast is uw bijdrage nodig voor het onderhoud van het kerkgebouw, de kerkhoven en de pastorie.
De parochie krijgt geen subsidie en is dus geheel afhankelijk van de bijdragen van de parochianen. Daarom zijn wij u dankbaar voor uw bijdrage in de afgelopen jaren.
Ook dit jaar rekenen wij op uw bijdrage.
Steun ons alstublieft met een bijdrage aan de Actie Kerkbalans 2018.
Deze maand ontvangen alle inwoners in de INFO nr. 10 alle informatie over Kerkbalans 2018. Met ook een antwoordformulier, waarop verschillende mogelijkheden worden aangegeven.
Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. Daarmee helpt u ons om het werk voor onze parochiegemeenschap voort te zetten en onze gebouwen in stand te houden.
Met een minimumbijdrage van € 6,00 per maand helpt u mee ons werk voort te zetten. Uiteraard is elk bedrag en zeker een hoger bedrag van harte welkom!
Met minimaal € 6,00 per maand gedurende de afgelopen 3 jaar hebt u een korting tot dit bedrag voor de kosten van Uitvaartmis, Huwelijksmis of Jubileummis. Maar ook de vrijstelling van betaling van de viering van het Doopsel, voorbereiding 1e Communie en Vormsel. Voor 2014, 2015, 2016 en 2017 was het normbedrag ook al € 6,00 per maand oftewel € 72,00 per jaar. Een praktische vraag is of u uw bijdrage zou willen voldoen d.m.v. de machtiging, welke in de INFO is opgenomen. Dat bespaart ons veel werk en het is ook voor u gemakkelijk. Een doorlopende machtiging, welke u altijd kunt wijzigen. Wanneer parochianen van onze parochie Sint Clemens de machtiging van 2017 willen handhaven dan behoeven ze niets in te sturen. Voor enkele parochianen van Hulsel, Hooge & Lage Mierde is momenteel nog géén machtiging aanwezig en wordt gevraagd deze ingevuld en ondertekend toe te sturen aan de Parochie Sint Clemens, Kerkstraat 1, 5541 EM Reusel.
Wij hopen wederom op uw bijdrage !
Met vriendelijke groeten, Parochiebestuur Sint Clemens

De kerkelijke instelling valt onder de ANBI regeling. Is aftrekbaar voor belasting.

Toelichting begroting Parochie Sint Clemens 2018:
– Voldoende reservering voor onze gebouwen tbv gegarandeerd onderhoud.
– Door de inzet van vele vrijwillig(st)ers en nauwelijks betaalde krachten blijven de persoonskosten laag.
– Verplichte afdracht van 9% van onze inkomsten aan het Bisdom voor hun instandhouding.
– Wij hopen op een gelijke of hogere bijdrage voor 2018 door al onze parochianen.
– De opbrengsten uit bezit en beleggingen zijn cruciaal voor de parochie om financieel rond te komen.
– Dankzij de inzet van vele parochianen en hun bijdrage hopen we 2018 af te kunnen sluiten met een batig saldo. Daarvoor dank!

Website van onze parochie
Op onze website www.SintClemens.eu vindt u alle informatie over de parochie. Voor meer info: onze websitebeheerder Kees van Kemenade.

Parochiekroniek
Dopen
Van harte feliciteren wij de ouders die in de afgelopen tijd hun kindje lieten dopen.
Wij wensen hen een gelovige toekomst toe.
10-12 Mart Wijnen z.v. Bram Wijnen en Anja Wijnen-Huijbregts
10-12 Sjoerd z.v. Erik Timmermans en Aline Timmermans-van Herk
Overlijden

Door het sterven van onze parochianen gaat ons medeleven uit naar de nabestaanden van:
14-11 Cor Wouters – Sanders 89 jaar
25-11 Jan Roijmans 75 jaar
06-12 Miet Sanders – v.d. Borne 91 jaar
10-12 Jan Kennis 86 jaar

Moge ons geloof in de verrijzenis ons sterken en ons hoop geven op weerzien in het Hemelse Rijk.

Luister via internet, DAB+ of Radio Maria App.
e-mail: info@radiomaria.nl / internet:www.radiomaria.nl
Een katholiek geluid, 24 uur per dag.

Vrijwilligersfeest Sint Clemens 2017
Onderstaande vrijwilligers kregen dit jaar de oor-konde met onderscheiding van Sint Clemens:
Sjaan Poppeliers – van Limpt, Kees van Gool, Jan Damen, Kees van der Heijden, Thieu van der Heij-den en Jack Wouters. De oorkonde met onder-scheiding werd uitgereikt op het tweejaarlijks vrij-willigersfeest van de parochie Sint Clemens op 10 nov. 2017. Tevens namen we afscheid van 3 uit-vaart acolieten, omdat zij vanwege hun hoge leef-tijd, per 1 januari 2018 gaan stoppen. Twee van hen waren aanwezig en kregen een bos bloemen.

St.Gregorius Kerkkoor Sint Clemens
Op vrijdag 24 november hebben 2 leden van ons kerkkoor de onderscheiding van St.Gregorius mo-gen ontvangen: Walter Maas de bronzen ereme-daille voor 12,5 jaar lid en Greet Vosters-Jansen de gouden eremedaille voor 40 jaar lidmaatschap
Van Harte Gefeliciteerd met deze bijzondere verdienste!

Afscheid pastoor op 31 december 2017 Beginnend met de Eucharistieviering om 09:30 uur en daarna is iedere parochiaan van harte uitgenodigd om persoonlijk van de pastoor af-scheid te nemen op de pastorie onder het genot van een kop koffie of thee. Graag géén cadeaus of bloemen. Eventuele giften schenkt Pastoor van Roosmalen aan een goed doel.