Onze parochie kent ook een maandblad,dat nu ook digitaal in het archief gepubliceerd is. De tekst van de laatste INFO vindt u onderaan de lijst van publikaties.

INFO Juli 2018

INFO Juni 2018

INFO Mei 2018

INFO April 2018

INFO Februari 2018

INFO Januari 2018

INFO December 2017

INFO November 2017

INFO Oktober 2017

INFO Augustus 2017

INFO juli 2017

INFO juni 2017

INFO mei 2017

INFO april 2017

INFO februari 2017

INFO januari 2017

INFO december 2016

INFO november 2016

INFO oktober 2016

INFO september 2016

INFO juli 2016

INFO juni 2016

INFO mei 2016

INFO maart 2016

INFO februari 2016

INFO januari 2016

INFO december 2015

INFO november 2015

INFO oktober 2015

INFO september 2015

INFO juli 2015

INFO juni 2015

INFO mei 2015

INFO maart 2015

INFO februari 2015

INFO januari 2015

INFO december 2014

INFO oktober 2014

INFO september 2014

INFO augustus 2014

INFO juli 2014

INFO mei 2014

INFO april 2014

INFO februari 2014

INFO januari 2014

INFO December 2013

Parochieklanken november 2013

Parochieklanken oktober 2013

Parochieklanken september 2013

Parochieklanken aug 2013

Parochieklanken juni 2013

Parochieklanken mei 2013

Parochieklanken april 2013

Parochieklanken maart 2013

Parochieklanken februari 2013

Vastenbrief 2013

Parochieklanken januari 2013

Parochieklanken december 2012

Parochieklanken november 2012

Parochieklanken oktober 2012

Parochieklanken aug.-sept. 2012

Parochieklanken juli 2012

Parochieklanken juni 2012

Parochieklanken mei 2012

Brief parochianen np reusel 01062012

Parochieklanken april 2012

Parochieklanken maart 2012

Parochieklanken februari 2012

Parochieklanken januari 2012

Parochieklanken december 2011

 

Vakantie – eventjes helemaal niets?
Als u dit leest dan hebben de basisscholen net grote vakantie. Mooi. Ik hoop dat het mooie weer van eind juni doorgang mag vinden in de zomervakantie (met hier en daar een goede bui). Voor mij was de zomervakantie altijd een bevrijding van het schoolritme. Ik ging graag naar school, maar was nog liever vrij om te ravotten, langs te zee te struinen, te voetballen en af en toe enigszins wat kattenkwaad uit te halen. Maar nooit te erg – denk ik (hoop ik). Jezelf losscheuren uit een ritme is altijd heerlijk bevrijdend. Het hoeft even allemaal niet. Even een paar weken niet meer opstaan voor de baas, de klanten of wie dan ook. Eventjes helemaal niets. Niets?
De vorige bisschop van Den Bosch, mgr. Hurkmans, drukte mensen altijd op het hart om de vakantie niet alleen te gebruiken om uit te blazen en te genieten maar ook voor rust en verdieping. Verdieping van vriendschappen, relaties. Samen dingen doen en tijd besteden aan iets wat blijvend is. En rust voor het lichaam, ontspanning. Maar deze verdieping en rust geldt ook voor ons geestelijk welzijn. De vakantieperiode is het uitgelezen moment om onszelf geestelijk ‘op te peppen’. Het is misschien juist het moment om met enige regelmaat de Mariakapel binnen te lopen en het gezelschap van onze Lieve Heer op te zoeken. Juist als alle drukte van ons wegvalt dan zijn we weer in staat om goed te luisteren naar wat wezenlijk is voor ons leven. In vakantie staat alles op een ‘lager pitje’; er is minder ruis en we kunnen beter luisteren met de oren van ons hart. De meest intieme momenten met onze Lieve Heer beleef ik vaak als ik erg moe ben en ik ’s avonds alleen ben in de donkere kerk. Rust. Geen afspraken. Geen telefoon. Geen email. Geen Whatsapp. Rust. Juist in de stilte na de storm kan ik mezelf bij Hem neerleggen en juist dan kan hij mijn ziel verfrissen en versterken. Iedere keer verbaas ik me erover dat moeheid verdwijnt en vreugde en kracht in de plaats komt.
Ik hoop dat alle vakantiegangers – thuis of in het buitenland – zowel lichamelijk als geestelijk mogen ontspannen maar ook weer worden gevoed. Om zo na de vakantie weer het gewone ritme in te gaan van school, werk en studie. Maar wel verrijkt: met kracht en levensvreugde. Ik wens iedereen een hele goede vakantie toe.

Kapelaan Steijaert

De heiligen van onze parochie – deel 1: Sint Jan de Evangelist
In onze parochie zijn de namen van zeker vier heiligen niet weg te denken: Sint Jan de Evangelist, Sint Clemens, Sint Stephanus en de Moeder Gods Maria. Deze vier heiligen waren de patroonheiligen van de kerken in Hooge Mierde, Hulsel, Lage Mierde en Reusel. Alle vier zeer bepalende figuren die in hun tijd – en nog steeds – een belangrijke rol spelen in het geloofsleven van de mensen. Iedere heilige heeft door de eigen persoonlijkheid ook een eigenheid die God heeft gebruikt om zijn werk te verrichten. We kunnen dan ook juist de hulp inroepen van deze heiligen vanwege hun eigenheid. De komende maanden besteden we telkens wat aandacht aan één van hen.

Vandaag beginnen we met Sint Jan de Evangelist.
Sint Jan de Evangelist is de apostel die het evangelie van Johannes heeft geschreven. In dit evangelie wordt hij telkens ‘de beminde leerling’ genoemd of ook wel ‘de leerling van wie Jezus veel hield’. Johannes is ook de schrijver van 3 brieven en Openbaring van Johannes (ook bekend als de Apocalyps). Johannes heeft zijn evangelie en zijn brieven redelijk laat geschreven. Toen hij zelf hoogbejaard was. De schattingen lopen uiteen maar algemeen wordt aangenomen dat Johannes over de negentig jaar is geworden. Hij was de jongste apostel en sloot zich bij Jezus aan toen hij nog zeer jong was. Zijn rol in de vier evangeliën is van groot belang. Hij is bij de eerste leerlingen die worden geroepen; bij vele belangrijke gebeurtenissen in het leven van Jezus is hij present; hij staat onder het kruis samen met Maria en hij is één van de leerlingen die bij het lege graf komt. Ook is hij – samen met de andere leerlingen – getuige van de Verrezen Christus.
Voor Johannes is het heel belangrijk om te laten zien dat de leerlingen echt zijn gaan geloven dat Jezus de Zoon van God is. En vervolgens laat Johannes zien dat deze leerlingen zelf getuigenis aflegden: zij die eerst niet geloofden werden zelf geloofsverkondigers. Johannes roept zijn lezers op om zelf een stap in geloof te zetten en dit uit te dragen. Met name gaat hij in zijn evangelie en brieven in op het grote mysterie van Gods liefde. Daarom wordt Johannes vaak afgebeeld met een adelaar omdat zijn evangelie nogal een ‘hoge vlucht’ neemt en Johannes zelf met de scherpe blik van een adelaar Gods geheimen probeert te doorzien. Sint Jan is de patroonheilige van het bisdom Den Bosch en de kathedraal aldaar is naar hem vernoemd. Zoals bij veel bekende heiligen het geval is, is Sint Jan patroonheilige van vele beroepen en wordt zijn bescherming gevraagd voor diverse ziekten. ook in onze tijd kan hij nog een hele belangrijke rol spelen. Hij is ook de beschermheilige van de vriendschap. Echte vriendschap is iets waardevols en kostbaars. Vriendschap zorgt voor verbroedering (zie de Gilden) en verbetering van relaties. Echte vriendschap is om te koesteren. Laten we als katholieken dan af en toe de hulp van Sint Jan inroepen.

Info / mededelingen kapelaan- parochiebestuur
1. Wanneer parochianen graag thuis de H.Communie willen ontvangen op de 1e Vrijdag van de maand of bij Hoogfeesten dan kan men naar de pastorie bellen en met de kapelaan daarover een afspraak maken. (tel.: 641360)

2. Voor misintenties en andere vragen kunt u de pastorie op de Kerkstraat 1 in Reusel altijd bezoeken op maandag t/m vrijdag tussen 10:00 – 12:00 uur. U kunt ook een enveloppe met begeleidend briefje en € 11,00 per H.Mis in de brievenbus doen van Kerkstraat 1. Voor Lage Mierde, Hooge Mier-de en Hulsel blijven voor het opgeven van de misintenties de vertrouwde personen in beeld, namelijk voor: Lage Mierde ? Hetty Vrijsen-Hagreis, Kloosterstraat 47; Hooge Mierde ? Zus van Gompel – van Gestel, Averbodelaan 29; Hulsel ? Elly Tijssen – Luijten, Vooreind 26.

3. Voor het Sacrament van de Ziekenzalving kunt u een afspraak maken met de kapelaan. Ook wanneer er spoed bij is, komt de kapelaan op elk uur van de dag en op elke plaats.

4. Voor het Sacrament van het H.Doopsel neemt u telefonisch contact op met de parochie (tel.: 641360) ’s morgens van 10:00 – 12:00 uur. Je maakt dan een afspraak voor de zondag, waarop je je kindje wilt laten dopen. Wel graag altijd ruim van tevoren aanmelden bij de parochie om de doop in te plannen. In de parochie wordt er nog steeds individueel gedoopt vanaf 13:00 uur. En dat is op de 2e en 4e Zondag van de maand. U krijgt de informatie toegezonden over de voorbereidingsavond op dit sacrament.

5. Voor een ziekenbezoek kunt u altijd bellen met de kapelaan en hij is graag bereid naar u toe te komen. (tel.: 641360) Dat geldt ook voor Mariahof, Lindenhof, Verpleeghuis Floriaan en Kempenland, ziekenhuizen in Tilburg, Eindhoven of Veldhoven.

6. Voor het Sacrament van Boete- en Verzoening (Biecht) kunt u altijd de kapelaan bellen voor een afspraak op de pastorie (tel.: 641360).

7. Bij een overlijden kunt u een uitvaartmis laten doen in de kerk. De uitvaartmis kan op maandag, woensdag t/m vrijdag om 10:00-10:30-11:00-14:00-14:30 of 15:00 uur. Op zaterdag om 10:00-10:30 of 11:00 uur. Aansluitend kan de begrafenis plaatsvinden op één van onze vier Begraafplaatsen

Gildes teerdagen/verbroederingsdagen
In onze parochie zijn maar liefst vijf Gildes actief. In Reusel het Sint Jorisgilde, in Hooge Mierde het Sint Jorisgilde, in Hulsel het Heilig Sacramentsgilde en Lage Mierde beschikt zelfs over twee gildes: het Sint Ambrosiusgilde en het Sint Sebastiaan gilde. Vanaf mei tot en met september hebben de diverse gildes weer activiteiten tijdens hun teerdagen /verbroederingsdagen die in het teken staan van broeder- en zusterschap. Bij een aantal gelegenheden zijn (of worden) deze dagen geopend met een H. Mis of een gebedsviering door kapelaan Steijaert. Het is een mooie traditie om deze dagen te beginnen met gebed en een mooie manier om de band tussen parochie en Gilde te bevestigen.

Bezoek mgr. de Korte 14 oktober
Onze bisschop, mgr. de Korte, bezoekt graag de parochies in het bisdom om zo het bisdom en de mensen te leren kennen. Het parochiebestuur is blij om mee te kunnen delen dat mgr. de Korte op zondag 14 oktober onze parochie zal bezoeken. De bisschop zal om 09:30 uur het H. Mis met ons vieren. Na de H. Mis zal er gelegenheid zijn om de bisschop en elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. Iedereen is van harte uitgenodigd. Te zijner tijd zal hier nog aandacht aan worden besteed.

Maria-bedevaart naar Kevelaer
Op donderdag 16 Augustus organiseert de ‘broederschap van de processie van Eindhoven en omliggende gemeenten’ weer de jaarlijkse Maria-bedevaart naar Kevelaer in Duitsland. Dit jaar is het thema ‘zoek Vrede’. Bij aankomst in Kevelaer kan men de nodige tijd nemen voor koffie en ontspanning. De bedevaart zelf begint om 11:15 uur met een H. Mis in de genadekapel. Hierna is er een middag voorzien met Lof en de Kruisweg. De kosten zijn Euro 17,- voor volwassenen en Euro 8,- voor kinderen. De opstapplaats is bij het busstation in Reusel. Men vertrekt rond 07:30 uur en verwacht rond 20:15 uur terug te zijn in Reusel. Voor informatie en opgave kunt u zich wenden tot Maria van Gompel – van Limpt (Hoogakker 43, Reusel; 0497 642874).

Ziekencommunie
In de Eucharistie ontvangen wij de Heer zelf. Een kostbaar geschenk. Er is eigenlijk niets kostbaarder. Wij hebben Hem nodig. Daarom is het ook goed om de Eucharistie te vieren en Hem te ontvangen. In onze parochie is er elke dag een Eucharistieviering. Dit is uniek. Niet alle parochies hebben dit. De parochianen van de Sint Clemens-parochie kunnen in principe elke dag de Eucharistie vieren. Sommige mensen echter zijn niet in staat om de H. Mis te vieren. Vaak vanwege ziek-te maar soms ook omdat er niemand meer is om hen naar een Eucharistieviering toe te brengen. Voor deze mensen wil ik graag het aanbod doen om met enige regelmaat de ziekencommunie rond te brengen. Het gaat hier dan om situaties waarbij mensen echt niet zelf naar de Eucharistie kunnen komen. Indien u behoefte heeft aan de zieken-communie – eventueel in combinatie met het Sacrament van Boete en Verzoening – dan kunt u contact opnemen met kapelaan Steijaert via het parochiesecretariaat. Mocht u iemand kennen die graag de ziekencommunie wil ontvangen, dan kunt u kapelaan Steijaert hier ook op attenderen via het parochiesecretariaat.

Bezoek aan Voedselbank door communicanten
Op woensdag 20 juni bezocht de 1e Communiegroep de Voedselbank in Bladel. Gedurende het Communieproject hadden de kinderen thuis geld verdiend door het doen van klusjes. Bij het bezoek aan de Voedselbank gaf de heer Touwen uitleg over de Voedselbank en konden de kinderen de voedselpakketten zien en de opslagruimtes. Aan het einde van de rondleiding hebben de kinderen het bijeen gezamelde geld aan de heer Touwen overhandigd. In totaal hebben de Communicanten € 351,96 bij elkaar verzameld. De heer Touwen gaf aan dat hij heel aangenaam verrast was door dit hele hoge bedrag. Hij wil graag alle kinderen bedanken voor hun goede inzet.

Jubileum Reusels Gemengd Koor

Zoals in de vorige INFO al was aangekondigd is op 16 juni 2018 het jubileum van het Reusels Gemengd Koor gevierd met een feestelijke H. Mis in de parochiekerk van de parochie Sint Clemens. Het Gemengd Reusels Koor luisterde de H. Mis op met een uitvoering van de Paukenmesse van Joseph Haydn aangevuld met andere werken.

Er was veel belangstelling en de uitvoering was zeer mooi. Vele mensen hebben erg van de uitvoering genoten. Het ensemble bestond uit het Reusels Gemengd Koor, het Cecilia koor uit Berkel-Enschot, diverse musici en solisten. Het ensemble stond onder leiding van dirigent Wim van Zantvoort. De parochie Sint Clemens hoopt dat parochianen en de koorleden op deze manier het jubileum op een passende wijze hebben kunnen vieren.

Bereikbaarheid parochiesecretariaat
In verband met de zomervakantie is het parochiesecretariaat van 30 juli t/m 17 augustus 2018 gesloten. Kapelaan Steijaert is in de zomervakantie gewoon aanwezig. Indien u hem wilt spreken, belt u dan naar het parochiecentrum en spreek eventueel een bericht in. De kapelaan zal u dan terugbellen. Voor urgente gevallen zoals ziekenzalvingen en sterfgevallen kun u gewoon het mobiele nummer van de parochie bellen.

Parochiekroniek

Gedoopt

In de afgelopen tijd zijn de volgende kinderen in onze parochie gedoopt:

10 juni Jinze van Limpt uit Reusel
24 juni Mart van Loon uit Reusel
24 juni Ise Baselmans uit Hulsel
24 juni Marthe van Gorp uit Reusel

We wensen deze kinderen en hun ouders een gelukkige toekomst toe.

Overledenen

Het medeleven van de parochie gaat uit naar de nabestaanden van parochianen die in de afgelopen tijd zijn overleden.

3 juni Lies Vrijsen – Panjoel 88 jaar uit Reusel
22 juni Kees Jansen 70 jaar uit Reusel
24 juni Piet Kokken 90 jaar uit Lage Mierde

Moge ons geloof in de verrijzenis ons sterken en ons hoop geven op weerzien in het Hemelse Rijk.

Website van onze parochie
Op onze website www.SintClemens.eu vindt u alle informatie over de parochie. Voor meer info: onze websitebeheerder Kees van Kemenade.

Luister via internet, DAB+ of Radio Maria App.

e-mail: info@radiomaria.nl / internet:www.radiomaria.nl
Een katholiek geluid, 24 uur per dag.

Als Parochiebestuur en Pastoraatsgroep wensen wij u allen een mooie vakantietijd toe in Reusel of omgeving of wat verder weg!
En ook weer een behouden thuiskomst!