Onze parochie kent ook een maandblad,dat nu ook digitaal in het archief gepubliceerd is. De tekst van de laatste INFO vindt u onderaan de lijst van publikaties.

INFO Mei 2018

INFO April 2018

INFO Februari 2018

INFO Januari 2018

INFO December 2017

INFO November 2017

INFO Oktober 2017

INFO Augustus 2017

INFO juli 2017

INFO juni 2017

INFO mei 2017

INFO april 2017

INFO februari 2017

INFO januari 2017

INFO december 2016

INFO november 2016

INFO oktober 2016

INFO september 2016

INFO juli 2016

INFO juni 2016

INFO mei 2016

INFO maart 2016

INFO februari 2016

INFO januari 2016

INFO december 2015

INFO november 2015

INFO oktober 2015

INFO september 2015

INFO juli 2015

INFO juni 2015

INFO mei 2015

INFO maart 2015

INFO februari 2015

INFO januari 2015

INFO december 2014

INFO oktober 2014

INFO september 2014

INFO augustus 2014

INFO juli 2014

INFO mei 2014

INFO april 2014

INFO februari 2014

INFO januari 2014

INFO December 2013

Parochieklanken november 2013

Parochieklanken oktober 2013

Parochieklanken september 2013

Parochieklanken aug 2013

Parochieklanken juni 2013

Parochieklanken mei 2013

Parochieklanken april 2013

Parochieklanken maart 2013

Parochieklanken februari 2013

Vastenbrief 2013

Parochieklanken januari 2013

Parochieklanken december 2012

Parochieklanken november 2012

Parochieklanken oktober 2012

Parochieklanken aug.-sept. 2012

Parochieklanken juli 2012

Parochieklanken juni 2012

Parochieklanken mei 2012

Brief parochianen np reusel 01062012

Parochieklanken april 2012

Parochieklanken maart 2012

Parochieklanken februari 2012

Parochieklanken januari 2012

Parochieklanken december 2011

 

Medjugorje
Als u deze editie van het parochieblad krijgt dan ben ik in Bosnië. Van 27 april t/m 4 mei begeleid ik een groep die op bedevaart gaat naar Medjugorje. Medjugorje is een klein dorpje in Bosnië dat in de afgelopen decennia is veranderd in een van de grote Maria-bedevaartsplaatsen in Europa. Ikzelf ben er nog nooit geweest maar zeer benieuwd. De afgelopen tien jaar heb ik vele mensen ontmoet die daar een diepe geloofservaring hebben opgedaan. Je kunt het zo gek niet bedenken. Mensen die na het bezoek aan Medjugorje echt beseffen dat Jezus Christus persoonlijk in hun leven aanwezig is. Mannen die daar ontdekken dat God hen roept tot het priesterschap. Stellen die elkaar daar ontmoeten. Mensen, jong en oud, die in Medjugorje voor het eerst het Sacrament van Boete en verzoening hebben ontvangen. Voor velen is dit kleine dorpje een plaats van genade, liefde en vrede.

Ik zie er naar uit. Een groep mensen uit mijn geboortestreek vroeg mij vorig jaar of ik mee wilde als priester. Mijn voornaamste taak: de H. Mis opdragen en als priester beschikbaar zijn voor de groep (ca. 50 man), met name voor het Sacrament van Boete en Verzoening. Dit kan ik nauwelijks een belasting noemen voor mezelf. Als priester de H. Mis opdragen en biecht horen kost mij geen moeite. Sterker nog: ik word er alleen maar rijker en vreugdevoller van.

Een aspect van een bedevaart is het op weg gaan. Je gaat samen op weg naar een bestemming. Iedereen is uniek, neemt de eigen geschiedenis mee en heeft ook een andere motivatie om op bedevaart te gaan. Je vraagt je af: “als dat maar goed gaat. Zoveel verschillende mensen op zo’n intensieve reis”. Maar het tegendeel is het geval. Tijdens een bedevaart kom je altijd nader tot elkaar en er ontstaat een diepe verbondenheid.
Hoe komt dit eigenlijk? Hoe kan het dat totaal verschillende mensen tijdens en na zo’n reis zo verbonden met elkaar zijn? Ik denk dat het onder andere te maken heeft met openheid. Op bedevaart gaan wil zeggen dat je even uit het veilige en gecontroleerde leven van alledag stapt en je overgeeft aan wat gaat komen. Je hebt niet alles in de hand. Je ontmoet mensen die je niet altijd zelf hebt uitgekozen. Je bent afhankelijk van reisleiders, begeleiders, verkeers- en weersomstandigheden, enzovoorts. Met andere woorden: je staat open voor het onbekende en toont jezelf kwetsbaar.

Deze openheid kenmerkt velen die op bedevaart gaan. Als je met elkaar op weg gaat, dan herken je de openheid en kwetsbaarheid bij elkaar. En dat schept een band. Zo kan het dan ook dat een ongelovig persoon tijdens een bedevaart de tijd van zijn/haar leven heeft en zich enorm verbonden voelt met zeer gelovige mensen.

Maar er is ook nog iets anders, dat de verbondenheid tussen mensen bewerkt. Een bedevaart ontstaat niet zomaar. Sommige plaatsen zijn zo bijzonder dat ze jaren lang mensen aantrekken. Op een of andere manier is God buitengewoon aanwezig en werkzaam op deze plaatsen. Wat mij opvalt aan de verhalen van pelgrims is de ervaring dat ze er ‘mogen zijn’. Dat zij – en anderen – echt kind van God zijn. Men weet zich gedragen en bemind door God. Deze ervaring van verschillende mensen met verschillende achtergronden en motivaties zorgt voor een diepe band tussen mensen.

De liefde van God wordt op deze manier heel concreet en versterkt het Godsgeloof. Bedevaarten zorgen dan ook vaak voor een enorme geloofsverdieping. Het is geen doel op zich, maar lijkt wel een soort bijkomende effect van bedevaarten. Ik gun het mezelf eigenlijk ook wel. Groeien in het besef dat ik een kind ben van God en Hij mijn Vader is. Daar kan ik toch geen nee tegen zeggen? Daarom zeg ik: “ik zie er naar uit”. In Bosnië zal ik aan u denken en voor u bidden. Want verbondenheid laat zich niet betuttelen door grenzen en kilometers. Alle zegen en alle goeds. Tot 5 mei! Kapelaan Steijaert

Info / mededelingen kapelaan- parochiebestuur
1. Wanneer parochianen graag thuis de H.Communie willen ontvangen op de 1e Vrijdag van de maand of bij Hoogfeesten dan kan men naar de pastorie bellen en met de kapelaan daarover een afspraak maken. (tel.: 641360)

2. Voor misintenties en andere vragen kunt u de pastorie op de Kerkstraat 1 in Reusel altijd bezoeken op maandag t/m vrijdag tussen 10:00 – 12:00 uur. U kunt ook een enveloppe met begeleidend briefje en € 11,00 per H.Mis in de brievenbus doen van Kerkstraat 1. Voor Lage Mierde, Hooge Mierde en Hulsel blijven voor het opgeven van de misintenties de vertrouwde personen in beeld, namelijk voor: Lage Mierde ? Hetty Vrijsen-Hagreis, Kloosterstraat 47; Hooge Mierde ? Zus van Gompel – van Gestel, Averbodelaan 29; Hulsel ? Elly Tijssen – Luijten, Vooreind 26.

3. Voor het Sacrament van de Ziekenzalving kunt u een afspraak maken met de kapelaan. Ook wanneer er spoed bij is, komt de kapelaan op elk uur van de dag en op elke plaats.

4. Voor het Sacrament van het H.Doopsel neemt u telefonisch contact op met de parochie (tel.: 641360) ’s morgens van 10:00 – 12:00 uur. Je maakt dan een afspraak voor de zondag, waarop je je kindje wilt laten dopen. Wel graag altijd ruim van tevoren aanmelden bij de parochie om de doop in te plannen. In de parochie wordt er nog steeds individueel gedoopt vanaf 13:00 uur. En dat is op de 4e Zondag van de maand. U krijgt de informatie toegezonden over de voorbereidingsavond op dit sacrament.

5. Voor een ziekenbezoek kunt u altijd bellen met de kapelaan en hij is graag bereid naar u toe te komen. (tel.: 641360) Dat geldt ook voor Mariahof, Lindenhof, Verpleeghuis Floriaan en Kempenland, ziekenhuizen in Tilburg, Eindhoven of Veldhoven.

6. Voor het Sacrament van Boete- en Verzoening (Biecht) kunt u altijd de kapelaan bellen voor een afspraak op de pastorie (tel.: 641360).

7. Bij een overlijden kunt u een uitvaartmis laten doen in de kerk. De uitvaartmis kan op maandag, woensdag t/m vrijdag om 10:00-10:30-11:00-14:00-14:30 of 15:00 uur. Op zaterdag om 10:00-10:30 of 11:00 uur. Aansluitend kan de begrafenis plaatsvinden op één van onze vier R.K. Begraaf-plaatsen.

Website van onze parochie
Op onze website www.SintClemens.eu vindt u alle informatie over de parochie. Voor meer info: onze websitebeheerder Kees van Kemenade.

Luister via internet, DAB+ of Radio Maria App.
e-mail: info@radiomaria.nl / internet:www.radiomaria.nl
Een katholiek geluid, 24 uur per dag.

H.Vormsel 2018

Zaterdag 7 april was het dan zo ver. Pastoor/deken Spijkers kwam naar onze parochie om het vormsel toe dienen aan 23 jongeren. Het was een mooie viering. De kinderen hadden diezelfde week nog geoefend met de vormselwerkgroep om alles mooi te laten verlopen. Het koor Klein Akkoord uit Lage Mierde zorgde voor de muzikale assistentie waardoor het een feestelijke viering werd. Fotografe Judith de Bruyn legde vele mooie momenten vast op foto. Met dank aan haar geeft onderstaande foto een indruk van deze viering.

St. Joris Gilde Reusel
Op 23 april, de feestdag van de heilige Joris, sloot het St. Jorisgilde uit Reusel zich aan bij de viering van de Mis in de parochiekerk. Op deze dag vierde het gilde St. Jorisdag en hield de algemene vergadering. Volgens een oude gildetraditie betuigde het Gilde na de H. Mis een eerbetoon aan de priester van de parochie. Voor kapelaan Steijaert was dit de eerste keer dat hij als Zeeuw zo’n typische Brabantse traditie meemaakte.

Meimaand
Aankomende maand is het mei. De maand mei staat altijd in het teken van Maria. In deze maand willen we extra stil staan bij de belangrijke betekenis van Maria in ons geloof. Natuurlijk geven we haar de eer als Moeder van God, maar haar betekenis gaat nog verder. Maria is eigenlijk een voor-beeldgelovige voor ons. Zij heeft geworsteld met dezelfde praktische vragen waar wij in ons leven ook mee te maken hebben. Zij weet wat het is om moeder te zijn, om een gelovige te zijn en dat er situaties zijn niet we niet altijd direct kunnen duiden. Daarom mogen we bij Maria ten rade gaan en vragen om voor ons te bidden. In veel parochies wordt er in de maand mei dan ook extra aandacht besteed aan Maria. Wist u dat onze parochie dit eigenlijk altijd al doet? Sinds vele jaren vindt in onze parochie elke doordeweekse dag een gezamenlijk Rozenkransgebed plaats. Ook wordt de litanie van Maria gebeden. Op deze manier staan de gelovigen in onze parochie bijna dagelijks stil bij de Moeder van Jezus, die ook onze Moeder is. Van maandag t/m donderdag begint de Rozenkrans om 18:30 uur en op vrijdag vanaf 18:15 uur na de uitstelling van het heilig Sacrament.
Sluit u ook eens aan bij dit voortdurende gebed van de parochianen! U bent allen zeer welkom.

Goede Week en Pasen 2018
Onze parochie mocht zich verheugen over een hoge betrokkenheid bij de plechtigheden van de Goede Week en Pasen. Op zaterdagavond werd Palmzondag ingeleid met de een speciale viering met de communicanten van de parochie. De kinderen hadden op school Palmpasenstokken gemaakt waarmee ze in de kerk een processie hebben gehouden om stil te staan bij de intocht van Jezus in Jeruzalem. Op woensdagavond in de Goede Week heeft kapelaan Steijaert de Chrismamis meegevierd in de kathedraal. In die viering werden heilige oliën voor de parochies gewijd.

De kapelaan heeft nieuw gewijde chrismazalf, catechumenenolie en de ziekenzalf meegenomen voor onze parochie. Op witte donderdag vierden we in de parochie met een feestelijke gezongen Mis ter ere van de instelling van de Eucharistie tijdens het laatste Avondmaal. Aan het einde van deze Mis is het altaar ontbloot, zijn de kaarsen op de altaren weggehaald. Het Sacrament werd overgebracht naar een rustaltaar in de zijkapel. Hiermee was het priesterkoor kaal zodat de sfeer van Goede Vrijdag in onze kerk aanwezig was. Na de overbrenging van het Sacrament was er een mogelijkheid om nog een tijdje bij de Heer te waken en wat liederen te zingen. Op Goede Vrijdag is ’s middags om 15:00 uur de Kruisweg gebeden en ’s avonds om 19:00 uur de herdenking aan het lijden en sterven van de Heer. Zaterdagavond is de vooravond van Pasen en de parochie heeft deze avond de Paaswake gevierd. Dit is de mooiste plechtigheid van ons kerkelijk jaar en heeft een diepe betekenis. Op Paaszondag mocht de parochie zich verheugen over een grote belangstelling van de parochianen. De viering van de Goede Week en Pasen waren hiermee een hoogtepunt van het parochieleven en heel betekenisvol.

Bereikbaarheid van kapelaan Steijaert
Kapelaan Steijaert is van 27 april tot en met 4 mei niet aanwezig in de parochie. Alle H. Missen vinden gewoon doorgang. Dit geldt ook voor eventuele uitvaarten en ziekenzalvingen. Er zijn twee priesters beschikbaar die kapelaan Steijaert ver-vangen indien dit nodig is. In urgente gevallen zoals een overlijden of een ziekenzalving kunt u het noodnummer van de parochie contacteren: 06 – 46 15 45 20
Parochiekroniek

Dopen

Van harte feliciteren wij de ouders die in de afgelopen tijd hun kindje lieten dopen.

Op 22 april is Jayce Sleegers in onze parochiekerk gedoopt. Jayce is de zoon van Jasper Sleegers en Sharon Wouters.

Wij wensen hen een gelukkige toekomst toe.

Overlijden

Het medeleven van de parochie gaat uit naar de nabestaanden van parochianen die in de afgelopen tijd zijn  overleden.

Moge ons geloof in de verrijzenis ons sterken en ons hoop geven op weerzien in het Hemelse Rijk.

Inwijding kapel Lage Mierde
Op 13 mei zal de Mariakapel op de begraafplaats in Lage Mierde op feestelijke wijze worden ingewijd. Een aantal vertegenwoordigers uit het dorp
hebben samen met kapelaan Steijaert een plechtigheid voorbereid. De Gilden Sint Ambrosius en Sint Sebastiaan uit Lage Mierde en leden van de muziekvereniging O.N.A. zullen de feestelijke inwijding ondersteunen. Het beeld van Maria zal aan het begin van de gebedsviering door de Gilden vanaf de kerk naar de kapel worden gebracht. Tijdens deze gebedsviering zullen we samen zingen en bidden. Er vindt een zegening plaats van de kapel en het beeld en er wordt even stil gestaan bij de inspanningen om de kapel te realiseren. Na de gebedsviering zal het beeld door vrijwilligers van de parochie in het kapel worden geplaatst. De feestelijke viering begint om 15:00 uur en iedereen is welkom. Na de plechtigheid is er een gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee.