Onze parochie kent ook een maandblad,dat nu ook digitaal in het archief gepubliceerd is. De tekst van de laatste INFO vindt u onderaan de lijst van publikaties.

INFO Februari 2018

INFO Januari 2018

INFO December 2017

INFO November 2017

INFO Oktober 2017

INFO Augustus 2017

INFO juli 2017

INFO juni 2017

INFO mei 2017

INFO april 2017

INFO februari 2017

INFO januari 2017

INFO december 2016

INFO november 2016

INFO oktober 2016

INFO september 2016

INFO juli 2016

INFO juni 2016

INFO mei 2016

INFO maart 2016

INFO februari 2016

INFO januari 2016

INFO december 2015

INFO november 2015

INFO oktober 2015

INFO september 2015

INFO juli 2015

INFO juni 2015

INFO mei 2015

INFO maart 2015

INFO februari 2015

INFO januari 2015

INFO december 2014

INFO oktober 2014

INFO september 2014

INFO augustus 2014

INFO juli 2014

INFO mei 2014

INFO april 2014

INFO februari 2014

INFO januari 2014

INFO December 2013

Parochieklanken november 2013

Parochieklanken oktober 2013

Parochieklanken september 2013

Parochieklanken aug 2013

Parochieklanken juni 2013

Parochieklanken mei 2013

Parochieklanken april 2013

Parochieklanken maart 2013

Parochieklanken februari 2013

Vastenbrief 2013

Parochieklanken januari 2013

Parochieklanken december 2012

Parochieklanken november 2012

Parochieklanken oktober 2012

Parochieklanken aug.-sept. 2012

Parochieklanken juli 2012

Parochieklanken juni 2012

Parochieklanken mei 2012

Brief parochianen np reusel 01062012

Parochieklanken april 2012

Parochieklanken maart 2012

Parochieklanken februari 2012

Parochieklanken januari 2012

Parochieklanken december 2011

 

Presentatieviering

Afgelopen 28 januari om 09:30 uur was mijn presentatieviering in onze parochiekerk. Het was een mooie H. Mis die werd opgeluisterd door ons ei-gen parochiekoor. Ik denk hier met veel plezier aan terug. Na de H. Mis was er een moment om elkaar in de pastorie te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje. Deze mooie dag en de grote opkomst hebben achter het Reuselse welkom van de eerste weken nog een heel dik uitroepteken gezet. Hierover bestaat geen twijfel. Mijn ouders waren ook aanwezig en zij waren onder de indruk van de parochie: een mooie kerk, een warm welkom, een goede sfeer na de H. Mis. Ik was ook erg blij dat deken Leendert Spijkers uit Oirschot, onze waarnemend pastoor, ook aanwezig was. Helaas moest hij voortijdig de H. Mis verlaten. Om 11:00 uur was er diezelfde dag het afscheid van pastoor Kees Bertens in Bladel. Pastoor Bertens is ruim 35 jaar pastoor geweest in Bladel en deken Spijkers moest natuurlijk ook daar aanwezig zijn. Ik ben blij dat hij toch nog aanwezig kon zijn. Al met al een hele geslaagde dag waar ik met dankbaarheid op terugkijk.

Veertigdagentijd

De tijd gaat heel snel. Terwijl ik dit typ is Brabant volop ondergedompeld in Carnaval. In de parochie kunnen we samen met de Stichting Carnaval Reusel terugkijken op een geslaagde Carnavals-viering. Nog even genieten van het gezellig samenzijn en nog eenmaal het dak eraf en dan is het al weer Aswoensdag. Aswoensdag staat voor veel mensen gelijk met het “halen van een askruisje”. En dat klopt ook. Maar het is meer dan dat. Het askruisje is het symbool van de tijd die eraan zit te komen: de veertigdagentijd. Een tijd van veertig dagen voorbereiding op het grootste feest dat de Kerk kent: Pasen. In de Veertigdagentijd proberen we onze aandacht wat te verleggen van dingen van de wereld naar de dingen van God.  Als ik slager was zou ik tegen u willen zeggen: “mag het een onsje meer of minder zijn?”. Iets meer tijd voor God en minder voor televisie, feestjes en zo. Iets meer voor een ander en iets minder voor mezelf. Iets meer soberheid in mijn uitgaven en eetgewoontes. Ouderwets gezegd: meer tijd voor gebed, denken aan aalmoezen en vasten. Dat klinkt ouderwets streng, maar dat is het niet. Het is eigenlijk best logisch. Met Pasen vieren we dat Christus voor ons is gestorven maar dat God toont dat de dood niet meer het laatste woord heeft. Christus is verrezen en heeft daarmee de poort naar het eeuwig leven opengezet. Dit betekent dat het uitzicht van het menselijk leven het eeuwig leven is. Daar mogen we in dankbaarheid best even bij stilstaan. De Veertigdagentijd wil ons hierbij helpen door op te roepen om even gas terugnemen van de hectiek, de verplichtingen en de luxe. Natuurlijk, het leven gaat door. Ook in de Veertigdagentijd. Maar als ieder met zichzelf een paar eenvoudige punten afspreekt die hij/zij minder of juist meer doet, dan kan dit helpen om wat meer toe te leven naar Pasen en de relatie met God wat te verdiepen. Praktische voorbeelden: door de week ook eens naar de H. Mis, een gulle bijdrage aan het Vastenproject, misschien die oude Rozenkrans weer eens ter hand nemen, meer tijd aan familie of vrienden besteden, een noodlijdende helpen, iets meer tijd voor bidden, een vastendag invoeren, bepaalde uitgaven niet doen, enzovoort. Op deze manier geven we op een hele gewone manier toch buitengewoon invulling aan deze voorbereidingstijd. Iedereen een hele goede Veertigdagentijd toegewenst!

Kapelaan Steijaert.

Erkenning Gust Lavrijsen

De presentatieviering van kapelaan Steijaert nam voor Gust Lavrijsen nog een onverwachte wending. Jack Wouters nam namens het parochiebestuur het woord om Gust te bedanken voor zijn inzet voor de parochie. Niet alleen voor de huidige bestuurszaken, het gebouwen- en installatie- beheer, het beheer van de begraafplaatsen, maar ook voor zijn inzet bij de ingrijpende renovatie van de pastorie. De parochie is Gust zeer dankbaar voor zijn tomeloze inzet en gaf hem een oorkonde met bijbehorende onderscheiding van Sint Clemens en een mooie bos bloemen.

Info / mededelingen kapelaan- parochiebestuur

  1. Wanneer parochianen graag thuis de H.Communie willen ontvangen op de 1e Vrijdag van de maand of bij Hoogfeesten dan kan men naar de pastorie bellen en met de kapelaan daarover een afspraak maken. (tel.: 641360)
  2. Voor misintenties en andere vragen kunt u de pastorie op de Kerkstraat 1 in Reusel altijd bezoe-ken op maandag t/m vrijdag tussen 10:00 – 12:00 uur. U kunt ook een enveloppe met begeleidend briefje en € 11,00 per H.Mis in de brievenbus doen van Kerkstraat 1. Voor Lage Mierde, Hooge Mier-de en Hulsel blijven voor het opgeven van de mis-intenties de vertrouwde personen in beeld, namelijk voor: Lage Mierde è Hetty Vrijsen-Hagreis, Kloosterstraat 47; Hooge Mierde è Zus van Gompel – van Gestel, Averbode-laan 29; Hulsel è Elly Tijssen – Luijten, Vooreind 26.
  3. Voor het Sacrament van de Ziekenzalving kunt u een afspraak maken met de kapelaan. Ook wanneer er spoed bij is, komt de kapelaan op elk uur van de dag en op elke plaats.
  4. Voor het Sacrament van het H.Doopsel neemt u telefonisch contact op met de parochie (tel.: 641360) ’s morgens van 10:00 – 12:00 uur. Je maakt dan een afspraak voor de zondag, waarop je je kindje wilt laten dopen. Wel graag altijd ruim van tevoren aanmelden bij de parochie om de doop in te plannen. In de parochie wordt er nog steeds individueel gedoopt vanaf 13:00 uur. En dat is op de 4e Zondag van de maand. U krijgt de informatie toegezonden over de voorbereidingsavond op dit sacrament.
  5. Voor een ziekenbezoek kunt u altijd bellen met de kapelaan en hij is graag bereid naar u toe te komen. (tel.: 641360) Dat geldt ook voor Mariahof, Lindenhof, Verpleeghuis Floriaan en Kempenland, ziekenhuizen in Tilburg, Eindhoven of Veldhoven.
  6. Voor het Sacrament van Boete- en Verzoening (Biecht) kunt u altijd de kapelaan bellen voor een afspraak op de pastorie (tel.: 641360).
  7. Bij een overlijden kunt u een uitvaartmis laten doen in de kerk. De uitvaartmis kan op maandag, woensdag t/m vrijdag om 10:00-10:30-11:00-14:00-14:30 of 15:00 uur. Op zaterdag om 10:00-10:30 of 11:00 uur. Aansluitend kan de begrafenis plaatsvinden op één van onze vier R.K. Begraafplaatsen.

Website van onze parochie

Op onze website www.sintclemens.eu vindt u alle informatie over de parochie. Voor meer info: onze websitebeheerder Kees van Kemenade.

Luister via internet, DAB+ of Radio Maria App.

e-mail: info@radiomaria.nl / internet:www.radiomaria.nl

Een katholiek geluid, 24 uur per dag.

1e H. Communie en H. Vormsel 2018

Op 27 januari en 3 februari waren de Eucharistievieringen waarin de vormelingen en de communicanten van de parochie zich voorstelden aan de parochie. Alle kinderen vertelden kort iets over zichzelf en sommigen hebben meegeholpen door lezingen te doen en voorbeden voor te lezen.

 

Op 17 januari was er voor jongeren van het H. Vormselproject een zorgmiddag in de verzorgingshuis Mariahof in Reusel. De vormelingen hadden iets lekkers meegenomen voor bij de koffie. De bewoners en de jongeren hebben samen een soort Triviant gedaan. Het was erg gezellig en de bewoners vonden het heel fijn.

Deelbenoeming kapelaan Steijaert

Vanaf 1 februari gaat de deelbenoeming in van kapelaan Steijaert in de R.K. Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus te Bladel. Dit betekent dat hij ’s weekends assisteert met H. Missen en doopsels. Elke dinsdag zal hij de H. Mis opdragen in Hapert en daar ook huisbezoek afleggen. Ook zal hij op dinsdagen assisteren met uitvaarten in de parochie in Bladel.

Doopsel-traject

Kapelaan Steijaert heeft een paar kleine wijzingen ingevoerd in het doopsel-traject van de parochie. Het traject bestaat uit een kennismakingsgesprek bij de ouders thuis, de doopselvoorbereiding en doopselviering zelf. Elke 4e zondag van de maand worden vanaf 13:00 uur om het uur de doopsels toegediend. De tweede woensdag van de maand is er van 20:00 t/m 21:30 uur de voorbereidingsbijeenkomst. U kunt zich via de pastorie aanmelden maar ook via de website via een online formulier: https://www.sintclemens.eu/aanvraag-formulier-dopen/

Vastenactie

Leven in de sloppenwijken

Aan de rand van de stad Mbala leven veel mensen in sloppenwijken. De meesten van hen vinden geen werk. Het leven in Zambia Compound, zoals deze wijken worden genoemd, is moeilijk: er is geen elektriciteit, de bewoners moeten water halen uit de rivier. Goede wc’s en riolering ontbreken, waardoor mensen gemakkelijk ziek worden. Voor het verbouwen van groente is nauwelijks ruimte.

Veel kinderen hebben hun ouders verloren aan de ziekte aids. Meestal worden deze weeskinderen opgevangen door familie, vaak de oma’s. Die zorg valt de opa’s en oma’s vaak zwaar, omdat ze oud zijn en niet meer kunnen werken. Deze families zijn zeer arm, ze kunnen bijna geen eten en schoolgeld betalen. Veel kinderen gaan dan ook niet of nauwelijks naar school. Als er al geld is, worden alleen de jongens naar school gestuurd. De meisjes trouwen toch jong, dus veel mensen vinden het zonde van het geld om meisjes naar school te sturen.

Weeshuis Sunsuntila

De zusters zijn een weeshuis gestart, Sunsuntila. Ook kinderen die nog één ouder hebben kunnen er terecht. Ze slapen er niet, maar krijgen dagelijks – behalve op zondag – een maaltijd en hun schoolgeld wordt betaald. Na schooltijd krijgen de kinderen hulp bij hun huiswerk en kunnen ze spelen. Veel speelmaterialen zijn er niet, wel wat trommels. Er wordt regelmatig muziek gemaakt en gedanst.

School voor gehandicapte kinderen

Gehandicapte kinderen hebben het extra moeilijk in Zambia Compound. Ze zitten meestal de hele dag verstopt in huis. Dankzij de zusters krijgen ze in de Victor Braun School voor gehandicapte kinderen onderwijs en fysiotherapie. De oudere kinderen leren matten en kleding maken. In deze school hebben de kinderen voor het eerst een eigen plaats waar ze vrienden maken en nieuwe dingen leren.

Waar gaan we voor sparen?

Het weeshuis Sunsuntila en de Victor Braun school hebben leermiddelen en speelmaterialen nodig. Voor de lichamelijk gehandicapte kinderen zijn ook speciale spullen nodig, zoals een hometrainer en looprekken.

Mariakapel te Lage Mierde

Nadat duidelijk was, dat geen toestemming verleend werd door de gemeente voor een Mariakapel te Lage Mierde op de begraafplaats naast de kerktoren, heeft het parochiebestuur een andere mogelijkheid onderzocht. Voor het plan om een Mariakapel te bouwen onder de absuteoverkapping kregen we wel groen licht. Nadat alles in 2017 geregeld was, hebben we de bouw, wegens de levering van de bouwmaterialen, over de jaargrens heen getild en is de bouw in de afgelopen maanden gestart door onze vrijwilligers in goede samenwerking met aannemersbedrijf De Wit en Van Loon. In de komende INFO doen we verslag van de voortgang van de bouw van de Mariakapel met enkele foto’s. Mogelijk is de bouw dan al afgerond, indien het weer mee werkt …

Parochiekroniek

Dopen

 

Van harte feliciteren wij de ouders die in de afgelopen tijd hun kindje lieten dopen.

Wij wensen hen een gelovige toekomst toe.

Overlijden

Door het sterven van onze parochianen gaat ons medeleven uit naar de nabestaanden van:

05-02     Leen Heesters – Maas                 87 jaar

12-02     Doortje Damen – Panjoel            90 jaar

Moge ons geloof in de verrijzenis ons sterken en ons hoop geven op weerzien in het Hemelse Rijk.

Afscheid als bestuurslid Koor Sint Clemens

Cor Fleerakkers heeft afscheid genomen als bestuurslid van ons Koor Sint Clemens. In 1973 kwam ze bij het toenmalige koor in Reusel. In 2008 nam ze bestuurstaken op zich en dat heeft ze altijd met verve gedaan. Cor is accuraat, secuur en betrouwbaar. Ze heeft zich altijd met hart en ziel ingezet voor de belangen van het koor. Zeer met de fusie van het Reuselse koor en het Hulselse koor, was het goed dat er iemand bij was zoals Cor, die door de juiste woorden te kiezen, het gesprek open hield. We prijzen ons gelukkig dat Cor heeft aangegeven wel nog even lid te willen blijven van de muziekcommissie. Ze is al, zolang ze bij het koor is, betrokken bij de liederen-keuze. Nadat er in de jaren ’90 meer structuur werd aangebracht in het repertoire en het opbergen daarvan, is die taak zeker niet kleiner geworden. Omdat er de laatste jaren veel muziek is bij-gekomen, maar ook geschrapt moest worden, heeft Cor met de muziekcommissie een hectische tijd achter de rug. Door haar perfecte coördinatie hiervan, is ook dat weer gladjes verlopen. Kortom, we zullen haar missen in het bestuur, maar het repertoire blijft op rolletjes lopen, dankzij Cor.