Korte weergave van enkele punten uit het liturgisch vademecum Bisdom ’s-Hertogenbosch 2012

 

Uitvaartvieringen

De uitvaart zelf

1. De kern van de kerkelijke uitvaart bestaat in de viering van het woord en de laatste aanbeveling ten afscheid en een eucharistieviering die later kan worden gevierd.

2. Om kerkelijk te zijn dient de viering geleid te worden door een priester of diaken.

3. De uitvaartviering vindt bij voorkeur in de kerk plaats, maar kan ook in de vorm van een verkorte viering(géén eucharistieviering)op een begraafplaats.

4. Stellen de nabestaanden geen prijs op de Eucharistie, dan wordt voor een woorddienst gekozen.

5. Wat betreft de cd’s en de alternatieve teksten wordt verwezen naar de in 2003 verschenen brochure van het bisdom ‘Kiezen voor een kerkelijke uitvaart’ waarin iedere mechanische muziek, waaronder cd’s, uitgesloten wordt en de persoonlijke herinneringsteksten beperkt zijn tot het begin en het eind van de viering.

 

Avondwake voorafgaande aan de uitvaart

6. Het is de gewoonte geworden aan de vooravond van een uitvaart een voorbereidende gebedsdienst te houden, geleid door lekengelovigen.

7. Het is nogal eens gebruikelijk om een lichtritus met een zevenarmige kandelaar te houden. Bij een avondwake en bij een uitvaart brandt de paaskaars reeds bij de aanvang van de viering.

8. Bij het ontsteken van de zevenarmige kandelaar is het van belang om bij iedere kaars God te prijzen om zijn grote daden, waardoor Hij het voor ons licht maakt.

9. Het is geen herinneringswake maar een gebedswake. De herinnering mag een plaats hebben maar geen overheersende. Dat geldt ook voor de zang. Het dient liturgisch passende religieuze zang te zijn.

10. De Kerk vindt de kerkelijke uitvaart voor haar gelovigen een dermate groot goed dat zij die alleen om een zeer ernstige reden weigert. Dan is het vreemd dat de nabestaanden aan een gelovige de kerkelijke uitvaart weigeren en alleen om een avondwake vragen. De avondwake is een biddend voorbereiden op de uitvaart van de volgende dag, waardoor deze twee vieringen met elkaar zijn verbonden. Wil de familie dit niet, dan kan men geen avondwake toestaan.

d.d.  29 september 2011

Mgr.Drs. A.L.M. Hurkmans