Bij Jezus willen horen

            Uitnodiging aan de ouders van de dopelingen

Jullie hebben ervoor gekozen om jullie kindje te laten dopen. Proficiat!

De parochie wil jullie keuze graag ondersteunen. Voorafgaand aan de doopviering komen we één avond bij elkaar. De sfeer tijdens die avond maken en bepalen jullie zelf! Om jullie een idee te geven, wat die bijeenkomst kan inhouden, geven we hieronder een korte omschrijving ervan.

Op die avond maken we kennis met elkaar.

We hebben het over de komst van jullie kindje in jullie leven.

Eenieder wordt gevraagd een foto van hun kindje mee te brengen.

Wat heeft de geboorte teweeggebracht?

Waarom hebben jullie om de doop gevraagd?

Wat betekent dopen?

Vervolgens een stukje “doopgeschiedenis”.

Wat moeten we ons voorstellen bij de geloofsgemeenschap?

Zijn wij ook een stukje ” kerk ” ?

Wat verwachten we van de parochie en mag de parochie ook iets van ons verwachten?

Voldoende aanknopingspunten om met elkaar in gesprek te komen. Ook wordt er gesproken over de Sacramenten en de Doopviering zelf. “Water” en “Sacramenten” zijn de twee trefwoorden waar we ook over praten.

Wat roept “water” in ons op?

De positieve en negatieve kanten ervan.

Logisch, om ook te praten over de Sacramenten.

Het doopsel is een Sacrament.

Wat zijn Sacramenten?

Welke zijn dat?

Hoe is de eigentijdse visie er op?

We praten met elkaar over: de voorbereiding, de viering en het waarmaken van het sacrament.

Verder besteden we aandacht aan de komende viering.

Hoe ziet zo’n doopviering er uit ?

Welke symbolen en rituelen worden er gebruikt?

Wat is de betekenis ervan?

En tot slot volgen er enkele mededelingen, die van belang zijn rondom de viering.

Tot zover een korte schets van de inhoud van deze zinvolle avond. Deze avond vormt de basis. Zie dit aanbod als een uitdaging! Ik verwacht, dat jullie je steentje er aan bijdragen!

Wat is verder van belang om te weten ?

  • Het aanvangstijdstip van de doop is met u afgesproken en begint dus ook op dat tijdstip. U wordt verzocht om tijdig aanwezig te zijn, zodat de andere dopelingen niet behoeven te wachten.
  • Breng bij de doop ook eventueel uw huwelijksboekje mee om de doop te laten inschrijven door de pastoor.
  • De kosten verbonden aan de doop bedragen € 40,=. U wordt verzocht dit bedrag te voldoen ruim 14 dagen vóór de doop op: rek. nr. Rabobank: 14.34.01.963 t.n.v. de parochie O.L.Vr. Tenhemelopneming.
  • De voorbereidingsavond wordt gehouden op de Pastorie van de parochie O.L.Vr Tenhemelopneming,  Kerkstraat 1 te Reusel van 20.00 uur tot 22.00 uur. Gelieve dan een foto van jullie kindje mee te brengen. (10/15 of 13/18)
  • Voor vragen omtrent de doop kunt u altijd terecht bij Pastoor van Roosmalen op de pastorie tel: 0497-641360(eventueel de voice-mail gebruiken)

Doopvoorbereiding

O.L.Vr. Tenhemelopneming

Pastoor van Roosmalen