“Laat de kinderen toch tot Mij komen”, zegt Jezus

 

Dopen               aanvraag-formulier-dopen

Beste ouders, u heeft beslist om u kind te laten dopen. Wij zijn blij met uw keuze. Door het doopsel wordt uw kind opgenomen in de Katholieke Kerk en is van dat dat moment af Christen, volgeling van Jezus Christus. Christen-zijn doe je niet alleen maar samen. Het doopsel is de eerste stap op de christelijke levensweg. Dit vraagt van de ouders een gemeende intentie om het kind te begeleiden op haar levensweg door een katholieke opvoeding.

 

Organisatie van het doopsel-traject

Gedoopt worden is binnentreden in de wereld van het geloof en de Kerk. Het is goed om hier wat nader bij stil te staan. Daarom is het doopsel-traject in onze parochie verdeeld in drie stappen om elkaar te leren kennen en wat meer te leren over het doopsel op zich.

  1. Kennismakingsgesprek: een algemene kennismaking tussen u en onze priester kapelaan Sacha Steijaert. Hij zal uw kind dopen en samen met u de voorbereiding doen.
  2. Doopselvoorbereiding: iedere 2e woensdagavond van de maand is er van 20:00 uur t/m 21:30 uur een bijeenkomst waarbij we zullen ingaan op de betekenis van het doopsel en de manier waarop we dit doen. De voorbereiding vindt plaats in de kerk zelf op de plaats waar uw kindje wordt gedoopt.
  3. Toediening van het doopsel: iedere 4e zondag van de maand wordt in onze parochiekerk het doopsel toegediend. Dit kan vanaf 13:00 uur telkens om het hele uur.

 

Wijze van dopen

In principe worden alle doopsels apart toegediend. Ieder doopsel is een aparte plechtigheid. Als men kinderen gezamenlijk zou willen dopen, misschien vanwege familie- of vriendschapsbanden, dan kan dit ook. Dat moet u dan even aangeven.

 

Aanmelding

De aanmelding voor het doopsel is eenvoudig. Om het u makkelijk te maken kunt u een online-formulier invullen zodat de parochie de belangrijkste gegevens al heeft. U kunt ook gewoon bellen naar de parochie of een email sturen. De parochie is bereikbaar tussen 10.00 uur en 12:00 uur. Zie hier voor de contactgegevens. De aanmelding ziet er als volgt uit:

  • Uw vult het online-formulier in of belt naar de parochie of stuurt een email.
  • De parochie neemt contact met u op om een datum en tijd af te stemmen voor het doopsel en het voorbereidingsgesprek.
  • Kapelaan Steijaert neemt contact met u op voor het kennismakingsgesprek.