H. Missen

Voor het opgeven van misintenties, kan men via mail contact opnemen met het secretariaat. Vermeld hierbij de datum en de person(en) waarvoor de mis is. Het bedrag van 12 euro per mis kan men overmaken op rekening NL96RABO0143401963. Dit kan tot 2 weken voor de week waarin de mis moet worden opgedragen.

U kunt nog steeds uw gaven voor de Voedselbank in de Mariakapel neerzetten.  Alvast hartelijk dank !

Je kunt de missen ook online volgen op    https://www.sintclemens.eu/kerk-tv

Week-3

Kerk O.L.Vr. Tenhemelopneming

Zaterdag 16/01: 2e zondag door het jaar

17.30 uur  Eucharistieviering

Jaargetijde Nel Michelbrink- Peijs

 

Zondag 17/01: 2e zondag door het jaar

09.30 uur  Eucharistieviering

Frie van Herk en Lien van Herk- Heesterbeek vw verjaardag en voor overleden familieleden

Jo Lavrijsen- van Dommelen

Kees Dobbelaar nms KBO Hulsel

Kees Lavrijsen en Maria Lavrijsen-Maas

 

Maandag 18/01:

19.00 uur  geen Eucharistieviering

 

Dinsdag 19/01:

18.30 uur  Rozenkransgebed    19.00 uur  Eucharistieviering

Voor de zieken in onze parochie

 

Woensdag 20/01:

18.30 uur  Rozenkransgebed     19.00 uur  Eucharistieviering

Cor Jansen- Hendrikx en Wim Jansen

 

Donderdag 21/01:

18.30 -19.00 uur     Uitstelling van het Allerheiligste

Aanbidding

Rozenkransgebed

Instelling van het Allerheiligste

19.00 uur  Eucharistieviering

Voor de zieken in onze parochie

 

Vrijdag 22/01:

19.00 uur  Eucharistieviering in d’n Aachterum

Voor de zieken in onze parochie

Week-4

Kerk O.L.Vr. Tenhemelopneming

Zaterdag 23/01: 3e zondag door het jaar

17.30 uur  Eucharistieviering

Overleden ouders Pluijms- van Bommel en overleden kinderen

Riek Merckx- Maas

 

Zondag 24/01: 3e zondag door het jaar

09.30 uur  Eucharistieviering

Piet van de Ven vw jaargetijde

Cor Hendrikx

Jaargetijde Peer van den Borne

Harrie van Eekert en Pieta van Eekert-Vermeulen

Janus Maas en Marie Maas-Jacobs en zoon Bert.

 

Maandag 25/01: Feest: Bekering van de H. Paulus, apostel

19.00 uur  geen Eucharistieviering

 

Dinsdag 26/01:

18.30 uur  Rozenkransgebed     19.00 uur  Eucharistieviering

Henk van Loon

Theo Lavrijsen en Nelly Lavrijsen-Sweijen

 

Woensdag 27/01:

18.30 uur  Rozenkransgebed     19.00 uur  Eucharistieviering

Lies van Gorp- van Ham

 

Donderdag 28/01:

18.30 -19.00 uur     Uitstelling van het Allerheiligste

Aanbidding

Rozenkransgebed

Instelling van het Allerheiligste

19.00 uur  Eucharistieviering

Jan Castelijns

 

Vrijdag 29/01:

19.00 uur  Eucharistieviering in d’n Aachterum

Voor de zieken in onze parochie

Mededeling: Je kunt de missen ook online volgen op http://www.sintclemens.eu/kerk-tv

U kunt nog steeds uw gaven voor de Voedselbank in de Mariakapel neerzetten. Alvast hartelijk dank !