H. Missen

U kunt de missen ook online volgen op    https://www.sintclemens.eu/kerk-tv

Zomersluiting pastorie: In verband met vakantie zijn er in de weken 30 tot en met 33 (van maandag 22 juli tot en met vrijdag 16 augustus) geen wekelijkse H. Missen. De H. Mis op donderdag 15 augustus en de H. Missen in het weekend gaan wel door.

Openingstijden secretariaat pastorie:  Maandag tot en met vrijdag 10 – 12 uur (tel. 0497-641360). Bij afwezigheid wordt u verzocht de voicemail in te spreken. Voor misintenties kan men ook via mail contact opnemen met het secretariaat. Vermeld hierbij de datum en de persoon(en) waarvoor de mis is. Het bedrag van de mis(sen), wat te vinden is in het formulier, Tarieven voor 2024, kan men overmaken op rekening NL96RABO0143401963. Dit kan tot 2 weken voor de week waarin de mis moet worden opgedragen.

U kunt nog steeds uw gaven voor de Voedselbank in de Mariakapel neerzetten. Denk aan de houdbaarheid. (Brood liever niet. We kunnen maar eenmaal per week naar de voedselbank)

Elke 2e en 4e zondag van de maand is er een gezongen H. Mis mmv het Gemengd Koor. Op de 2e zondag van de maand is er na de H. Mis gelegenheid tot koffie /thee drinken in de pastorie.

Week 25

Kerk O.L.Vr. Tenhemelopneming

Zaterdag  15/06:

17.30 uur        Heilige Mis

Voor de intenties opgeschreven in het boek bij Maria

-Thieu van der Heijden

-Jo Schellekens – van Loon

-An Roest – Lauwers

-Ouders Van Gompel – Stappaerts en overleden familieleden

 

Zondag  16/06: 11e Zondag door het jaar.

09.30 uur        Heilige Mis – Cantordienst

Voor de intenties opgeschreven in het boek bij Maria

-Jan van de Pol

-Kees van Herk

-Mariet Huijbregts

-Theo en Lies Verleg – van den Borne

-Herman van Helvoirt

-Jo de Kroon – van Luffelen

-Jan Vosters

 

Maandag  17/06:

19.00 uur        geen Heilige Mis

 

Dinsdag  18/06:

19.00 uur        Heilige Mis

 

Woensdag  19/06:

9.00 uur          Heilige Mis

-Christien Lavrijsen, 1e jaargetijde

 

Donderdag  20/06:

19.00 uur        Heilige Mis

-Gust Gijbels

 

Vrijdag  21/06:

19.00 uur        Heilige Mis in d’n Aachterum

Week-26

Kerk O.L.Vr. Tenhemelopneming

Zaterdag 22/06:

17.30 uur  Heilige Mis

Voor de intenties opgeschreven in het boek bij Maria

-Wout Maas, vanwege verjaardag

-Rens Wouters, vanwege verjaardag

 

Zondag 23/06: 12e Zondag door het jaar.

09.30 uur  Heilige Mis m.m.v. koor Sint Clemens

Voor de intenties opgeschreven in het boek bij Maria

-Annie Dobbelaar – Maas, 1e jaargetijde

-Gust Lavrijsen

-Kees van der Heijden

-Overleden ouders Bernhard en Anneke Jansen – Rijkers

-Jan Verspaandonk

-Harrie Vermeulen en Pieta Vermeulen – van Eekert

-Om veiligheid en verantwoordelijkheid voor alle weggebruikers

11.30 uur Autozegening Alle voertuigen kunnen gezegend worden. Na de zegening is er weer koffie met een inmiddels traditionele (en lekkere) bal gehakt, met dank aan de chauffeursvereniging Reusel. Wees van harte welkom! De zegening vindt plaats aan de Hofstede in Reusel, op het industrieterrein De kleine Hoeven. Veel veiligheid toegewenst op de weg en op jullie levensweg, en wellicht tot zondag, pastoor David

 

Maandag 24/06: Hoogfeest: GEBOORTE VAN DE H. JOHANNES DE DOPER.

19.00 uur  geen Heilige Mis

 

Dinsdag 25/06:

19.00 uur  Heilige Mis

-Piet en Jo Lavrijsen – van Dooren en zoon Kees

 

Woensdag 26/06:

9.00 uur  Heilige Mis

 

Donderdag 27/06:

19.00 uur  Heilige Mis

 

Vrijdag 28/06:

19.00 uur  Heilige Mis in d’n Aachterum

-Jan Verhagen