H. Missen

U kunt de missen ook online volgen op    https://www.sintclemens.eu/kerk-tv

Voor het opgeven van misintenties, kan men via mail contact opnemen met het secretariaat. Vermeld hierbij de datum en de persoon(en) waarvoor de mis is. Het bedrag van de mis(sen), wat te vinden is in het formulier, Tarieven voor 2024, kan men overmaken op rekening NL96RABO0143401963. Dit kan tot 2 weken voor de week waarin de mis moet worden opgedragen.

U kunt nog steeds uw gaven voor de Voedselbank in de Mariakapel neerzetten. Denk aan de houdbaarheid. (Brood liever niet. We kunnen maar eenmaal per week naar de voedselbank)

Elke 2e en 4e zondag van de maand is er een gezongen H. Mis mmv het Gemengd Koor. Op de 2e zondag van de maand is er na de H. Mis gelegenheid tot koffie /thee drinken in de pastorie.

Week-10

Kerk O.L.Vr. Tenhemelopneming

Zaterdag 02/03:

17.30 uur  Heilige Mis

Voor de intenties opgeschreven in het boek bij Maria

 

Zondag 03/03: 3e Zondag van de Vasten.

09.30 uur  Heilige Mis

Voor de intenties opgeschreven in het boek bij Maria

-Herman Swaanen

-Petronela Lavrijsen en Piet Lavrijsen

-Louisa de Kort – Neeckx

 

Maandag 04/03:

19.00 uur  geen Heilige Mis

 

Dinsdag 05/03:

19.00 uur  Heilige Mis

 

Woensdag 06/03:

9.00 uur  Heilige Mis

 

Donderdag 07/03:

19.00 uur  Heilige Mis

-Adrie Kerkhofs, Gust Roest en Miet Roest – van Limpt

14.00 uur Ziekenzalving D’n Aachterum m.m.v. KBO

 

Vrijdag 08/03:

19.00 uur  Heilige Mis in D’n Aachterum

 

Week-11

 Kerk O.L.Vr. Tenhemelopneming

Zaterdag 09/03:

17.30 uur  Heilige Mis

Voor de intenties opgeschreven in het boek bij Maria

-Gina van Limpt – Verhagen en Jos van Limpt

-Jan van de Pol

 

Zondag 10/03: 4e Zondag van de Vasten (“Laetare).

09.30 uur  Heilige Mis m.m.v. koor Sint Clemens

Voor de intenties opgeschreven in het boek bij Maria

-Sjaak Maas, 1e jaargetijde

-Marie Chorus – Menken

-Jan Lauwers

-Jan en Miet Vrijsen – van Gestel, vanwege jaargetijde Miet

-Toon van Gisbergen

-Corry Koolen – Tegenbosch en ouders Koolen

-Toon Vissers

-Kees Spaninks

 

Maandag 11/03:

19.00 uur  geen Heilige Mis

 

Dinsdag 12/03:

19.00 uur  Heilige Mis

 

Woensdag 13/03:

9.00 uur  Heilige Mis

 

Donderdag 14/03:

19.00 uur  Heilige Mis

 

Vrijdag 15/03:

19.00 uur  Heilige Mis in d’n Aachterum