Week-51

Extra collecte weekend 16 en 17 dec. 2017 voor de bisschoppelijke Adventsactie   —    Adventsactie 2017: Groot denken – Klein doen

De Bisschoppelijke Adventsactie is de evenknie van de Bisschoppelijke Vastenaktie, maar dan in de vier weken voor Kerstmis, waarbij aandacht en financiële steun wordt gevraagd voor het kerkelijk ontwikkelingswerk. Dat werk wordt gedaan door mensen in de ontwikkelingslanden zelf. Zij nemen het initiatief, zorgen voor lokaal draagvlak en betrekken er hun doelgroep bij. Katholiek ontwikkelingswerk wordt gedragen door mensen uit de kerk, maar is niet tot hen beperkt. Het raakt de hele mens, geest en lichaam. Het kan gaan om onderwijs, medische zorg, economische weerbaarheid, emancipatie, gemeenschapsopbouw en geloofsverkondiging.

De Adventsactie wordt uitgevoerd door de stichting Bisschoppelijke Vastenactie. De katholieke Sociale Leer is het uitgangspunt van beide acties, de integrale ontwikkeling van de mens.

En Gods’ liefde voor ons wordt zichtbaar door de liefde die wij van anderen kregen of mochten geven.

De liefde, die wij van anderen hebben ontvangen, is de basis voor onze solidariteit met anderen. Die solidariteit mag zich niet beperken tot onze eigen kring van familie en bekenden. Die solidariteit moet zich uitbreiden tot een wereldwijde kring, tot alle mensen op deze wereld. Alle mensen zijn door God geschapen, voor alle mensen is Jezus aan het kruis gestorven.

Laten we in die hoopvolle verwachting van Kerstmis ons hart laten raken en onze solidariteit tonen. Zo bouwen we mee aan een wereld waar gerechtigheid heerst, een wereld zoals het kind in de kribbe die gewild heeft.

Dit jaar vraagt de Nederlandse katholieke gemeenschap tijdens de Advent aandacht voor diverse projecten in het buitenland. Meer informatie vindt u op www.adventsactie.nl . U kunt bijdragen via de collecte in de kerk of U kunt ook doneren via de website van Adventsactie op rekeningnummer   IBAN: NL89INGB0653100000 t.n.v. Adventsactie Den Haag.

Wij bevelen als Parochie Sint Clemens deze extra collecte bijzonder bij u aan !

 

Kerk O.L.Vr. Tenhemelopneming

Zaterdag 16/12: 3e Zondag van de Advent

17.30 uur  Eucharistieviering

Net van Rijswijk – Panken

Miet Schots – Strijbosch

Piet Lauwers en Miet Lauwers – Dirkx

Overl. ouders Toon Coolen en Cato Coolen – van de Laar en zoon Harrie nms parochie St. Clemens

 

Zondag 17/12: 3e Zondag van de Advent

09.30 uur  Eucharistieviering met  cantordienst

Elisabeth van Hoppe – Claes

Theo Roest nms stille omgang

 

Maandag 18/12:

18.30 uur  Rozenkransgebed    19.00 uur  Eucharistie- en boeteviering  

Piet Lavrijsen en Nel Lavrijsen – van Kemenade nms de kinderen

 

Dinsdag 19/12:

18.30 uur  Rozenkransgebed     19.00 uur  Eucharistieviering

Voor de zieken in onze parochie

 

Woensdag 20/12:

18.30 uur  Rozenkransgebed     19.00 uur  Eucharistieviering

Peter, Jan en Lies Blankers

 

Donderdag 21/12:

18.30 uur  Rozenkransgebed     19.00 uur  Eucharistieviering

Voor de zieken in onze parochie

 

Vrijdag 22/12:

18.15 -19.00 uur     Uitstelling van het Allerheiligste

Aanbidding

Rozenkransgebed

Instelling van het Allerheiligste

19.00 uur  Eucharistieviering

Ans Dirks – van Diepenbeek en Wim Dirks

 

Week-52

Kerk O.L.Vr. Tenhemelopneming

 

Extra Collecte Voedselbank Bladel – Reusel-de Mierden – Eersel op Kerstavond 24 december(17.30/21.00 uur) en 1e Kerstdag 25 december (09.30 uur) in de kerk van Reusel

Er is nog steeds verborgen armoede in de Kempen.

Dit heeft tot resultaat dat momenteel wekelijks vele gezinnen een beroep moeten doen op de Stichting Voedselbank Bladel voor het verkrijgen van een voedselpakket als steuntje in de rug.

Simpelweg omdat ze te weinig geld hebben om de noodzakelijke levensmiddelen te kopen om een volwaardige maaltijd op tafel te zetten.

Het aantal gezinnen dat nu nog gebruik moet maken van de voedselbank is gelukkig teruggegaan naar 39 gezinnen met in totaal 122 mensen waarvan 54 kinderen.

Dit is ondanks het feit dat we de toelatingsnorm naar de voedselbank verruimd hebben. Dat is een prima ontwikkeling.

De meeste mensen hebben weer werk kunnen vinden en kunnen dus weer voor zichzelf zorgen.

Wat nu wel blijkt is dat de gezinnen die nu nog over blijven het erg moeilijk hebben.

Deze mensen hebben over het algemeen grote schulden en zijn tot nu toe nog niet instaat om dit op te lossen.

De voedselbank voor onze regio is de Parochie Sint Clemens erg dankbaar voor de gulle gaven die zij ieder jaar weer mogen ontvangen. Zo blijven zij in staat om de helpende hand toe te reiken.

De voedselbank werkt uitsluitend met vrijwillig(st)ers(20 personen). Zowel het bestuur alsmede de vrijwilligers krijgen geen enkele vergoeding voor het vele werk dat ze verrichten.

De voedselbank Bladel e.o. probeert via winkelactie en benaderen van locale supermarkten, producenten, campings voldoende levensmiddelen te krijgen.

Kosten van huisvesting, energie, kosten verzekeringen en transportkosten zijn voor het bestuur ieder jaar een zorg om dit allemaal betaald te krijgen.

Daarom is het bestuur van de voedselbank dankbaar voor iedere financiële bijdrage, hoe klein ook om het werk van de voedselbank mogelijk te maken.

Op Kerstavond en 1e Kerstdag in de Kerk van O.L.Vr.Tenhemelopneming in Reusel een    EXTRA COLLECTE  voor de Voedselbank Bladel e.o..

Wij bevelen deze extra collecte bijzonder bij onze parochianen aan  !!!!!

 

 

Zaterdag 23/12: 4e Zondag van de Advent ,Vigilie van Kerstmis

17.30 uur  Eucharistieviering

Truus van den Borne –van Limpt

Jaargetijde Miet Schots- Strijbosch

Frie van Herk, Lien van Herk-Heesterbeek vw verjaardag en kleindochter Nanda Kox

Joris Rens

 

Zondag 24/12: 4e Zondag van de Advent ,Vigilie van Kerstmis

17.30 uur  Herdertjesviering met Eucharistie mmv het Communicantenkoor 2018

21.00 uur  Eucharistieviering mmv koor Sint Clemens

Albert Rijkers nms Tiny

Jan Verspaandonk

Overleden ouders Bernard Jansen en Anneke Jansen-Rijkers

Betsie Ansems –Goorman

Cor Wouters-Sanders, Willem Wouters en overleden familieleden

Vanwege een bijzondere intentie

Peer van Gompel en Anna van Gompel-Dankers.

Wout Vinken, Barbara Vinken- van der Heijden en Norbertha Vinken-van der Heijden

Sjaak van den Hout en Alida van den Hout-Blauwhoff

Jules van Steenbergen en Marie van Steenbergen-van Laarhoven en zus Liza

Theo Roest

 

 

Maandag 25/12: Hoogfeest van de Geboorte van Jezus, Kerstmis

09.30 uur  Eucharistieviering mmv koor Sint Clemens

  1. Mis uit dankbaarheid

Riek Merckx-Maas

Siem Vosters en overleden familie Vosters-Huijbregts

Peer Bruininx

Leo van den Berk

Louis Hermans en Pauline Merckx

Hein Hermans en Marie Hermans- de Koning

Martinus Lavrijsen en Maria Lavrijsen-van den Borne

Kees van den Borne en Miet van den Borne-Timmermans

Sjaak van Hoof en Toos van Hoof- de Bresser

Maria van Loon, overleden ouders en overleden familieleden

Overleden familie Lavrijsen en overleden familie Van Helvoirt

Cees Rijkers en Pieta Rijkers-Kox

Overleden ouders Vermeulen –Van Barschot en kinderen

Overleden ouders van Hoppe-Claes, dochters Riet, Dorien, schoonzoon Christ en overleden kleinkinderen

Jo Schellekens-van Loon

Robert Peijnenburg

Riek Paridaans-van Esch

Jaan Maas-Heesters en Marte Maas

Peter en Paulina Tijssen en Leo en Virginia Luijten

Martien Maas en Joseph Cuijpers

Harrie Bierens en zoon Peter Bierens

Geert van der Heijden en Miet van der Heijden-Roest

Jan Michiels en Mina Michiels-van de Ven, zoon Piet, schoondochters Annie en Mia en kleinzoon Henk

Toon Lavrijsen en Maria Lavrijsen-van Loon en overleden familie

Sjef van Gisbergen en Trees van Gisbergen-van den Borne en overleden familie

Jos van Loon en Mieke van Loon-Vriens

 

Dinsdag 26/12: Feest van de eerste Martelaar, H. Stephanus,  2e Kerstdag

09.30 uur  Eucharistieviering

Cees Diepens en Paula Diepens-van den Borne

Kees Kokx, dochter Annie en kleinzoon Ramon

Riek Paridaans- van Esch

Harrie Bierens en zoon Peter Bierens

 

Woensdag 27/12: Feest van Apostel en Evangelist H. Johannes, Patroon van het Bisdom

18.30 uur  Rozenkransgebed

19.00 uur  Eucharistieviering

Wout Vosters en Anneke Vosters-van Raak en overleden familieleden

 

Donderdag 28/12: Feest van de Onnozele Kinderen, Martelaren

18.30 uur  Rozenkransgebed

19.00 uur  Eucharistieviering

Voor de zieken in onze parochie

 

Vrijdag 29/12:

18.15 -19.00 uur

Uitstelling van het Allerheiligste

Aanbidding

Rozenkransgebed

Instelling van het Allerheiligste

19.00 uur  Eucharistieviering

Wout van Gompel en Nel van Gompel-Peters nms Wereldwijd

 

 

Week-1

Kerk O.L.Vr. Tenhemelopneming

Zaterdag 30/12: Feest van de H. Familie, Jezus, Maria en Jozef. Toewijding van het huisgezin

17.30 uur  Eucharistieviering

Tinus Huijbregts en Nel Huijbregts-Jansen

Kees Tops

Cor Wouters-Sanders, Willem Wouters en overleden familieleden

 

Zondag 31/12:  Feest van de H. Familie, Jezus, Maria en Jozef.                        

                           Toewijding van het huisgezin

                 Tevens afscheid van Pastoor van Roosmalen

09.30 uur  Eucharistieviering

mmv van ons Kerkkoor Sint Clemens

Overleden ouders Van Roosmalen – Bongers

Na afloop van deze H.Mis is eenieder uitgenodigd op de pastorie om afscheid te nemen van Pastoor van Roosmalen onder het genot van een kop koffie/thee.

 

Maandag 01/01: Hoogfeest van Heilige Maria Moeder van God

09.30 uur  Eucharistieviering

Voor de zieken in onze parochie

 

Dinsdag 02/01:

18.30 uur  Rozenkransgebed

19.00 uur  Eucharistieviering

Janus van den Borne

Jaan Maas-Heesters en Marte Maas

 

Woensdag 03/01:

18.30 uur  Rozenkransgebed

19.00 uur  Eucharistieviering

Voor de zieken in onze parochie

 

Donderdag 04/01:

18.30 uur  Rozenkransgebed

19.00 uur  Eucharistieviering

Riek Merckx-Maas

 

Vrijdag 05/01:

18.15 -19.00 uur

Uitstelling van het Allerheiligste

Aanbidding

Rozenkransgebed

Instelling van het Allerheiligste

19.00 uur  Eucharistieviering

Voor de zieken in onze parochie

 

 

 

Week-2

Kerk O.L.Vr. Tenhemelopneming

Zaterdag 06/01:   Hoogfeest van de Openbaring des Heren, Driekoningen.

17.30 uur  Eucharistieviering

Jan Antonius en Pau Antonius-Swaanen

Overleden ouders Maas-Baelemans

Miet Leijten-Gijbels, Janus Leijten en Corrie Leijten

 

Zondag 07/01:    Hoogfeest van de Openbaring des Heren, Driekoningen

09.30 uur  Eucharistieviering

Jo van Herk, Mien van Herk-Adriaans en zoon Kees

Elisabeth van Hoppe-Claes

Diny van de Pol-Cornelis

Jan Jansen en Marie Jansen-Maas en Janus Jansen

Pieter van Gestel en Mina van Gestel-Hermans  en Annie Schellekens-van Gestel

Janus van Dongen vw verjaardag

Marie Lavrijsen

Sjef van Gisbergen en Trees van Gisbergen-van den Borne en overleden familie

 

Maandag 08/01: Feest van de Doop van de Heer

18.30 uur  Rozenkransgebed

19.00 uur  Eucharistieviering

Francien van Gompel en overleden ouders Sjef van Gompel en Johanna van Limpt nms broers en zus van Gompel

 

Dinsdag 09/01:

18.30 uur  Rozenkransgebed

19.00 uur  Eucharistieviering

Jaargetijde Annie van Dongen-Korse

 

Woensdag 10/01:

18.30 uur  Rozenkransgebed

19.00 uur  Eucharistieviering

Voor de zieken in onze parochie

 

Donderdag 11/01:

18.30 uur  Rozenkransgebed

19.00 uur  Eucharistieviering

Overleden familie Jansen-Van Limpt

 

Vrijdag 12/01:

18.15 -19.00 uur

Uitstelling van het Allerheiligste

Aanbidding

Rozenkransgebed

Instelling van het Allerheiligste

19.00 uur  Eucharistieviering

Nellie Janssen-Heesters en War Janssen

Ben Bel en zoon Martie