H. Missen

We laten u niet in de kou staan!  

Lees verder .....

Voor het opgeven van misintenties, kunt u via mail contact opnemen met het secretariaat. Vermeld hierbij de datum en de person(en) waarvoor de mis is. Het bedrag van 12 euro per mis kunt u overmaken op rekening NL96RABO0143401963. Dit kan tot 2 weken voor de week waarin de mis moet worden opgedragen.

U kunt nog steeds uw gaven voor de Voedselbank in de Mariakapel neerzetten. Denk aan de houdbaarheid. (Brood liever niet. We kunnen maar een maal per week naar de voedselbank)        Alvast hartelijk dank !

U kunt de missen ook online volgen op    https://www.sintclemens.eu/kerk-tv

Op de 2e zondag van de maand is er na de Heilige mis gelegenheid tot koffie /thee drinken in de pastorie.

Week-49

 Kerk O.L.Vr. Tenhemelopneming

Zaterdag 03/12: 2e Zondag van de Advent

17.30 uur  Eucharistieviering

Voor de intenties opgeschreven in het boek bij Maria

Rini Somers

Overleden ouders Leonardus Somers en Angelica Moerings

Overleden grootouders Adrianus Somers en Adriana Akkermans en overleden familie

Overleden grootouders Marinus Moerings en Antonia Verbunt en overleden familie

 

Zondag 04/12: 2e Zondag van de Advent

09.30 uur  Eucharistieviering mmv koor Sint Clemens

Voor de intenties opgeschreven in het boek bij Maria

Overleden familie Goudsmits- van den Borne

Jan Jansen

Jaargetijde Sjef Merckx

Uit dankbaarheid voor een 60- jarig huwelijk van Janus en Zus Sanders- Kraayvanger en voor de overleden familieleden Sanders en Kraayvanger.

 

Maandag 05/12:

19.00 uur  geen Eucharistieviering

 

Dinsdag 06/12:

19.00 uur  Eucharistieviering

Voor de weldoeners van de kerk.

 

Woensdag 07/12:

9.00 uur  Eucharistieviering

Voor de zieken in onze parochie

 

Donderdag 08/12: Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis van Maria

19.00 uur  Eucharistieviering

Voor de zieken in onze parochie

 

Vrijdag 09/12:

19.00 uur  Eucharistieviering in d’n Aachterum

Voor de zieken in onze parochie

 

Week-50

Kerk O.L.Vr. Tenhemelopneming

Zaterdag 10/12: 3e Zondag van de Advent ( Gaudete)

17.30 uur  Eucharistieviering

Voor de intenties opgeschreven in het boek bij Maria

Voor de zieken in onze parochie

 

Zondag 11/12: 3e Zondag van de Advent ( Gaudete)

09.30 uur  Eucharistieviering mmv koor Sint Clemens

Voor de intenties opgeschreven in het boek bij Maria

Jan Vrijsen en Miet Vrijsen- van Gestel vw jaargetijde Jan

Toos Lavrijsen- van Ham

Gust Roest en Miet Roest- van Limpt en Adri Kerkhofs

Piet Pluijms en overleden familie Wouters en overleden familie Pluijms

Toon Vissers

 

Maandag 12/12:

19.00 uur  geen Eucharistieviering

 

Dinsdag 13/12:

19.00 uur  Eucharistieviering

Truus van Deursen- van Herk en Sjef van Deursen

Jaargetijde Elly Leijen- Sanders

 

Woensdag 14/12:

9.00 uur  Eucharistieviering

Voor de zieken in onze parochie

 

Donderdag 15/12:

11.00 uur KBO Reusel, voor leden en overleden leden.

19.00 uur  Eucharistieviering

Voor de zieken in onze parochie

 

Vrijdag 16/12:

19.00 uur  Eucharistieviering in d’n Aachterum

Miet Lauwers

 

%d bloggers liken dit: