Laatste Nieuws

Facebook

ANBI nummer 3831395

 

 

 

Zomersluiting pastorie: In verband met de vakantie zijn er in de weken 30 tot en met 33 (van maandag 22 juli tot en met vrijdag 16 augustus) geen wekelijkse H. Missen. De H. Mis op donderdag 15 augustus en de H. Missen in het weekend gaan wel door.

 

De afgelopen jaren zijn de kosten voor de instandhouding van het kerkgebouw enorm gestegen. In de eerste plaats natuurlijk de energiekosten. Hierover hebben wij al eerder bericht. We proberen hiervoor passende maatregelen te treffen zoals de zijkapel afsluiten en apart verwarmen voor de doordeweekse missen en de thermostaat een aantal graden lager instellen. De energierekening blijft desondanks erg hoog. Helaas is ook het inbraak c.q. beveiligingsrisico aanzienlijk verhoogd, waardoor wij genoodzaakt waren in 2023 om een alarminstallatie te laten installeren en professioneel geldtransport in te schakelen voor het periodiek ophalen van contant geld. En ook onderhoud is een grote onkostenpost. 

Het goede nieuws is dat de inkomsten vanuit de kerkbijdrage gelijk is gebleven.

Maar we moeten wel een goed financieel beleid voeren!  Daarom hebben al deze (extra) kosten ons doen besluiten om een bijdrage van 100 euro per dagdeel te vragen aan alle andere partijen die de kerk willen gebruiken voor niet-kerkelijke activiteiten, bijvoorbeeld repetities en uitvoeringen. Hoewel daar overigens spaarzaam toestemming voor wordt gegeven: het blijft immers de kerk!   Wij hopen op uw begrip.

Op zondag 26 mei aanstaande voert het ‘Reusels Gemengd Koor’ (RGK) onder leiding van haar dirigent Tom Vos een bijzonder concert uit. Dit concert vindt plaats in de parochiekerk te Reusel. Bij dit concert treden een drietal conservatorium geschoolde solisten voor het voetlicht namelijk de sopraan Ieva Gorda (Letland), de tenor Steijn Beekman (Leiden) en de bas/bariton Lidor Ram Mesika (Den Haag). Het koor en solisten worden daarbij begeleid door een 23-koppig blaas- en strijkorkest, harp en orgel.

Lees verder .....

Stille Omgang in Amsterdam

16 en 17 maart 2024

Dit jaar ziet het programma er iets anders uit dan voorgaande jaren.

Lees verder .....

 

Meerdaagse bedevaart naar Beauraing, België

N.B.C. Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch heeft een vierdaagse bedevaart met extra zorg naar het Belgische bedevaartplaatsje Beauraing met begeleiding van een priester. Er is goede medische begeleiding aanwezig. Aan deze bedevaart kunnen ouderen, zieken, gehandicapten, en gezonde pelgrims deelnemen.

De bedevaart van 25 t/m 28 mei 2024 heeft de opstapplaatsen Mill, Helmond (bij voldoende pelgrims) en Eersel.

Info bij het pelgrimssecretariaat, dhr H. Kuijs, Westerveldlaan 6, 5345 EM Oss, 06-83255111, website https://nbcpromaria.weebly.com/

Lees verder .....

 

Op zondag 17 december voert het “Reusels Gemengd koor” (RGK), onder de bezielende leiding van haar dirigent Tom Vos weer een kerstconcert uit in de kerk van ‘O.L.Vr. Tenhemelopneming’ in Reusel. Het RGK wordt daarbij begeleid door een speciaal bij dit concert passend blazersensemble en orgel.

Lees verder .....

 

Een Hemels Spektakel: Harmonie Concordia betovert publiek met Hemelse Verhalen en Muziek. Op zondag 26 november, zal de kerk van Reusel transformeren tot een magische plek waar hemelse verhalen tot leven komen door de kracht van muziek. Harmonie Concordia geeft een muzikale voorstelling met als thema “Hemelse Verhalen”. Dit unieke evenement belooft een onvergetelijke middag te worden, waarin muziek en vertelling samenkomen om het publiek te betoveren.

Lees verder .....

 

Beste ouders, Hierbij willen wij u uitnodigen voor een informatieavond over de Eerste Heilige Communie op zondag 26 mei 2024.

Wij nodigen deze avond alle ouders uit van alle basisscholen van Reusel, Hooge en Lage Mierde en Hulsel, waarvan hun zoon of dochter in groep 4 zit.

Lees verder .....

Beste ouders, Hierbij willen wij u uitnodigen voor een informatieavond over het Vormsel op vrijdag 12 april 2024. 

Wij nodigen deze avond alle ouders uit van alle basisscholen van Reusel, Hooge en Lage Mierde en Hulsel, waarvan hun zoon of dochter in groep 7 of 8 zit.

Lees verder .....

Hartverzakking….  Zo’n soort gevoel had ik toen ik de energierekening van de maand januari bekeek. We betalen voor die maand 7500 euro aan stookkosten, zeven en een half duizend euro…. In tegenstelling tot veel andere parochies hebben we er voor gekozen om u niet in de kou te laten staan tijdens uitvaarten en in de weekenden. Daarvan betalen we nu de rekening. We hebben u, nogmaals, niet in de kou laten staan, en ik hoop dat u voor zover mogelijk ons daarom niet in de kou laat staan met de kerkbijdrage.

 

Paus Benedictus XVI            *1927 – + 2022 

Dank voor uw geloof, uw wijsheid, uw bescheidenheid en vriendelijkheid, u hebt de eenheid, het geloof en de traditie bewaard, en zo voor velen het geloof.

Lees verder .....

 

 

Informatieavond over de 1e H.Communie op zondag 14 mei 2023

Wij nodigen deze avond alle ouders uit van alle basisscholen van Reusel, Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel, waarvan hun zoon of dochter in groep 4 zit. Tijdens deze avond zult u geïnformeerd worden over de invulling van het communieproject (uitleg bijeenkomsten met de communicanten, belangrijke vieringen voor communicanten, communicantenkoor)

Lees verder .....

 

Dag van ontmoeting.  Op zondag 25 september krijgt de Heilige Mis een extra feestelijk tintje, het koor zet z’n beste beentje voor, en een delegatie van de Gilden uit Reusel, Hooge – en Lage Mierde en Hulsel verlenen hun medewerking. Na de Mis is er ruimte voor gezelligheid en ontmoeting in Uitgaanscentrum De Valk waarbij iedereen welkom is. De aanleiding voor deze dag is eigenlijk de installatie van pastoor David van Dijk, die om diverse redenen een beetje in het water is gevallen en in stilte gebeurd is vanwege corona. We willen met deze Mis en de ontmoeting daarna eigenlijk vooral onderstrepen dat het goed gaat, dat het steeds meer “samen” wordt, en dat we daar blij mee zijn. Elkaar dragen en verdragen, en veder dragen, daar mag best een keer op geproost worden, van harte welkom!

TuinFesta: Jong Bisdom Den Bosch sluit het werkjaar af met een speciale editie. Ook alle parochianen en andere belangstellenden, jong en oud, zijn uiteraard van harte welkom. Voor iedereen die wil is er na de Mis ruimte voor gezelligheid en ontmoeting met iets lekkers er bij.

Op zondag 3 juli 2022 sluit Jong Bisdom Den Bosch het studie- en werkjaar af met een speciale editie van het tuinfeest, genaamd: JBDB TuinFesta!

Lees verder .....

BEDEVAART NAAR KEVELAER 18 AUGUSTUS 2022

Zowel in 2020 en 2021 zette corona een streep door de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer. Momenteel zijn de omstandigheden echter gelukkig zodanig veranderd dat we weer met een bedevaart een bezoek mogen brengen aan Maria in Kevelaer. Voor velen zal dat een goed bericht zijn, juist omdat in de afgelopen jaren met hun ziekten en beperkingen steun door het bezoek aan Maria, de Consolatrix Afflictorum – Troosteres van de Bedroefden, zo node werd gemist. De trouwe bezoeker van onze bedevaart zal merken dat corona ook in Kevelaer duidelijk zijn sporen heeft nagelaten. Zowel horeca als winkels hebben het ( soms te ) moeilijk gehad. De pelgrims hebben echter hun vertrouwen niet verloren en komen weer in grote getalen naar hun pelgrimsoord, zodat alles snel als van ouds zal overkomen en iedereen zich weer thuis voelt bij ons aller Moeder Maria. Op donderdag 18 augustus 2022 vertrekken de bussen weer naar Kevelaer. U kunt zich opgeven tot 30 juli a.s. bij:  

Maria van Gompel- van Limpt,  De Lend 11D,  5541 EB Reusel,  Tel.nr. 0497642874   Het inschrijfgeld bedraag € 20,00 voor volwassenen. Kinderen tot /met 12 jaar € 10,00.

 

De pastoor gaat vanaf de Goede Week weer doordeweekse missen doen. De mis op woensdag is dan voortaan om 9.00 uur ‘s morgens. Op zaterdag 16.00 uur.

Op 9 juni moet de pastoor weer geopereerd worden.

De missen van donderdag en vrijdag kunnen dan niet doorgaan.

 

Op zondag 10 april aanstaande verzorgt het Reusels Gemengd Koor, na een langdurige periode van noodgedwongen stilstand vanwege de pandemie, weer een passieconcert in de kerk van O.L.Vr. Tenhemelopneming te Reusel. Het concert begint om 14.30 uur. Vanaf 14.00 uur is de kerk open voor publiek.

Lees verder .....

 

Informatieavond  Eerste Communieviering

Parochie Sint Clemens.

Beste ouders,  Op maandag 22 november vindt er een informatie avond plaats in de pastorie, Kerkstraat 1 te Reusel,  betreffende de 1e Communie 2022. Aanvang 20.00uur.

Lees verder

Een update van de gevallen pastoor…

Zoals u weet heb ik twee maanden een lelijke val gemaakt waarbij mijn linker arm uit de kom is geschoten, en stukjes bot, en uiteindelijk de kop van de bovenarm is afgebroken. De operatie is gelukkig goed gelukt, en de spreekwoordelijke Brabantse gemoedelijkheid tref je zeker ook aan in Groningen, waar mijn operatie heeft plaatsgevonden.

Lees verder

Onze pastoor, David van Dijk, heeft na een ongelukkige val zijn arm gebroken. Het was een gecompliceerde breuk en hij is in het ziekenhuis geopereerd. Daardoor zal hij 6 weken uit de running zijn. Door de week komen te heilige missen te vervallen. Op de zondagen hebben wij vervanging gevonden. Dus deze missen zullen doorgaan. De heilige missen die vervallen door de afwezigheid van de pastoor, kunnen op een later tijdstip natuurlijk nog worden gelezen. Neemt u hiervoor contact op met de parochie tel: 641360. Ook de installatieviering op 19 september gaat niet door, deze wordt verschoven naar een latere datum. Wij wensen David veel beterschap

ASTEN – Sacha Steijaert (47) is zondag in de Heilige Maria Presentatiekerk in Asten geïnstalleerd als nieuwe pastoor van de Franciscusparochie Asten-Someren. Het adres is: Kerkstraat 4    5721 GV    Asten (0493) 69 13 15.

Het vormsel staat gepland op: Vrijdag 24 september om 19.00 uur in de Sint Clemenskerk te Reusel.

We zijn van plan om twee bijeenkomsten te organiseren voor de vormelingen op een woensdagavond van 19.00-20.30 uur, 1x vóór de zomervakantie en 1x na de zomervakantie. U als ouder wordt via de mail op de hoogte gehouden, er zullen geen ouderavonden zijn.  Wilt u uw kind het vormsel laten doen? Dan vragen wij u vriendelijk het hier te downloaden formulier in te vullen en uiterlijk 23 juni a.s. op de pastorie (brievenbus Kerkstraat 1) in te leveren of te mailen naar vormselwerkgroepreusel@gmail.com.

Heeft u nog vragen dan kunt u altijd contact opnemen via bovenstaand mailadres. Wij heten u en uw vormeling van harte welkom! Met vriendelijke groeten, Parochie Sint Clemens  Vormselwerkgroep Reusel

Versoepeling van coronamaatregelen in de R.-K. Kerk

Met ingang van 5 juni aanstaande voert de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door. De bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk. De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een viering kan bijwonen.

Lees verder…..

Zolang de beperkingen i v m corona van kracht zijn, bestaat de mogelijkheid om tegen een vergoeding, na een uitvaartmis, een beperkte koffietafel te organiseren, achter in de kerk.

Overlijden oud-pastoor pater Wim Wouters.

Per telefoon vertelde pater Frans van der Weijst mij dat zijn medebroeder pater Wim Wouters, na voorzien te zijn van het H. Sacrament der zieken, is overleden in de leeftijd van 84 jaar. Wim is zeven jaar pastoor geweest van de parochies Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel, tot aan de fusie die plaatsvond in 2013.

Beste (ouders van) communicanten 2021

Graag nodigen wij alle ouders uit, van kinderen die dit schooljaar in groep 4 zitten, om de online ouderavond bij te wonen op woensdag 3 februari om 19.45 uur. Daarin willen we met jullie brainstormen over hoe we dit jaar, ondanks alle coronamaatregelen, toch een communievoorbereiding en communieviering kunnen organiseren.

 

Informatie over onze parochie in Reusel-de Mierden

 

De kerk vanaf het kerkplein

Graag willen we op onze site van Sint Clemens in Reusel de Mierden alle mogelijke informatie geven over de boodschap van Jezus en u zo met Hem in contact brengen. Daarom informeren wij u op deze site over de sacramenten en de vieringen. Onze site is vooral ook een uitnodiging tot viering, aanbidding, gebed en meditatie in onze  parochiekerk: het prachtige kerkgebouw dat door onze voorouders ter meerdere eer en glorie van ons aller Schepper en Redder is gebouwd. De prachtige afbeeldingen die u ervan op deze site ziet, zijn een eerbetoon voor hun inzet en ijver voor hun en ons geloof in een stralende toekomst met Jezus Christus.