Laatste Nieuws

Facebook

Overlijden oud-pastoor pater Wim Wouters.

Per telefoon vertelde pater Frans van der Weijst mij dat zijn medebroeder pater Wim Wouters, na voorzien te zijn van het H. Sacrament der zieken, is overleden in de leeftijd van 84 jaar. Wim is zeven jaar pastoor geweest van de parochies Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel, tot aan de fusie die plaatsvond in 2013.

 

Beste (ouders van) communicanten 2021

Graag nodigen wij alle ouders uit, van kinderen die dit schooljaar in groep 4 zitten, om de online ouderavond bij te wonen op woensdag 3 februari om 19.45 uur. Daarin willen we met jullie brainstormen over hoe we dit jaar, ondanks alle coronamaatregelen, toch een communievoorbereiding en communieviering kunnen organiseren.

 

Mededelingen vanuit de parochie Sint Clemens uit Reusel voor Kerstmis

Op Kerstavond is om 21.00 uur een gezongen Nachtmis, helaas mogen er geen mensen aanwezig zijn, maar de uitzending van de H. Mis is live en ook later te bekijken via het tabje hierbovenKERK-TV. Op eerste Kerstdag is er om 09.30 een gezongen Heilige Mis en om 11.30 een Heilige Mis in d’n Aachterum. Op tweede Kerstdag is er om 09.30 en om 11.30 een Heilige Mis

 

 

Feest in een donkere tijd

Velen van u zullen het met mij eens zijn dat onze tijd lastig en duister is. De coronacijfers zijn hoog en de samenleving is voor een deel weer tot stilstand gekomen. Steeds luider klinken opnieuw de zorgelijke verhalen uit onze ziekenhuizen en verzorgingshuizen. Niet weinig mensen voelen zich eenzaam en de economische gevolgen van de coronapandemie geven bij velen een gevoel van bestaansonzekerheid

 

Tweede woord van bemoediging tijdens de tweede golf.

Over enkele dagen vieren wij opnieuw Allerheiligen en Allerzielen. Wij naderen de maand november. Het weer is guur en de dagen worden snel korter. De vele bladeren in onze straten tonen de vergankelijkheid van de natuur. In deze coronatijd zullen de komende vieringen, met name ook Allerzielen, op een heel eigen wijze worden beleefd. Wij beseffen onze eigen kwetsbaarheid en vergankelijkheid, zeker de ouderen onder ons.

De geplande info-avond voor de communicanten eind oktober gaat ivm de coronamaatregelen niet door. U hoort van ons wanneer de nieuwe avond wordt gehouden.

Corona

Nieuwe maatregelen rondom coronavirus

Maximaal 30 bezoekers per viering en in de kerk een mondkapje dragen. Dat zijn de nieuwe maatregelen die sinds vorige week gelden wanneer u de kerk bezoekt. Het zijn ingrijpende beslissingen, maar gezien de ernst van corona begrijpelijk. Om ervoor te zorgen dat alles goed en ordelijk verloopt heeft het parochiebestuur (opnieuw) een reserveringssysteem opgezet.

Zo meldt u zich aan. Van maandag t/m donderdag, per e-mail:
Stuur een mailtje naar: info@sintclemens.eu en vermeld:

  • Uw naam
  • Welke viering u wilt bijwonen (plaats en tijd)
  • Met hoeveel personen u komt
  • Uw telefoonnummer

Van maandag t/m vrijdagmorgen, per telefoon:
U kunt zich ook aanmelden via: 0497 641360 Bereikbaar van maandag tot en met  vrijdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur.

De Kerk en de tweede golf

 

 

Twaalfde woord ter bemoediging

HET FEEST VAN DE ZOETE MOEDER EN ZOMER 2020

Vieren na 1 juli: aantal deelnemers kan variëren naar gelang ruimte in kerkgebouw

Op de persconferentie van het kabinet op woensdag 24 juni zijn opnieuw versoepelingen afgekondigd inzake de coronamaatregelen. Deze versoepelingen hebben ook gevolgen voor het samenkomen in kerken. Aanvankelijk zou de veiligheidsgrens bij religieuze bijeenkomsten per 1 juli maximaal 100 personen zijn, maar nu wordt deze grens onder voorwaarden losgelaten.

De voorwaarden zijn dat mensen vooraf reserveren, dat hen wordt gevraagd of zij gezondheidsklachten hebben die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus en dat zij een plaats krijgen aangewezen. Verder wordt de beschikbare ruimte bepalend voor het maximale aantal mensen dat aanwezig mag zijn, mits men anderhalve meter afstand van elkaar kan houden.

29 juni: Hoogfeest van Petrus en Paulus

OVER MENSENVISSERS EN VERBINDEN

 

 

Tiende woord van bemoediging

BROOD VAN HET LEVEN – Sacramentsdag 2020

 

 

We kunnen weer naar de kerk. Klik hier voor de uitleg.

 

 

 

Negende woord van bemoediging

Pinksteren 2020  FEEST VAN DE HERSCHEPPING

 

   Een dringende oproep voor bestuursleden.

 

 

Zesde woord ter bemoediging

Een klein feest in een onzekere tijd

Klik op bovenstaande link voor de complete tekst.

 

 

Bisschop de Korte

Vijfde woord ter bemoediging
GAAN WIJ BINNENKORT MORREN?

In bovenstaand filmpje geeft bisschop Gerard de Korte een samenvatting van zijn vijfde “Woord ter Bemoediging”. 

 

Pastor van Dijk

Klokken roepen op tot gebed, saamhorigheid en hun stemmen mogen ons gebed naar de hemel richten.

De komende weken zullen woensdagavond de klokken een kwartier lang geluid worden om op te roepen tot gebed voor allen die getroffen zijn door het coronavirus, om genezing en om een einde aan de pandemie. Tevens roepen de klokken op tot hoop en saamhorigheid, om bijzonder te bidden voor en te denken aan iedereen die zich op alle manieren inzet voor de medemens en om het virus te bestrijden. Het klokgelui wil oproepen tot troost, saamhorigheid en verbinding waar we als geloofs- en dorpsgemeenschap voor willen staan, samen sterk.

Mocht ik als priester iets voor u kunnen doen of betekenen, laat het me dan gerust weten, want juist als de nood aan de man is, is het mijn taak om er voor u te zijn.

Met hartelijke groet,                         Pastor David van Dijk

 

Corona

Weekendvieringen geschrapt tot 31-3

Aangescherpte maatregelen ivm uitbraak coronavirus

gepubliceerd: vrijdag, 13 maart 2020

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bis­schoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vierin­gen op zaterdagavonden en zondagen worden tot dinsdag 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.   Klik hier voor het volledige Persbericht

 

 

Als je je kind wilt laten dopen kun je op de pagina dopen het aanvraag formulier invullen en als je op Doopliturgie  klikt kun je alvast het boekje bekijken of  download het boekje dat gebruikt wordt tijdens de dienst.

 

H.Missen

Voor het opgeven van misintenties, kan men via mail contact opnemen met het secretariaat. Vermeld hierbij de datum en de person(en) waarvoor de mis is. Het bedrag van 12 euro per mis kan men overmaken op rekening NL96RABO0143401963. Dit kan tot 2 weken voor de week waarin de mis moet worden opgedragen.

Mededeling: Je kunt de missen ook online volgen op  http://www.sintclemens.eu/kerk-tv

 

Kerstconcert

Kerstconcert 2019 te Reusel.

Op zondag 15 december a.s. verzorgt het Reusels Gemengd Koor weer haar traditionele kerstconcert in de kerk van O.L.V. Ten Hemelopneming te Reusel. Aanvang van het concert is om 14.30 uur.

 

The Armed Man

The Armed Man
Op 4 Oktober 2019
Locatie: Kerk van de Parochie Sint Clemens in Reusel
Officiële uitvoering The Armed Man herdenkingsconcert in de parochiekerk Reusel 75 jaar bevrijding Reusel-De Mierden.

19.00 uur Publieke try-out van The Armed Man
21.30 uur Concert: The Armed Man

 

OLVr. Beauraing

Zomerreis 19 augustus t/m 24 augustus 2019 naar Beauraing
De zomerreis 2019 gaat naar de bedevaartsplaats Beauraing in de Belgische
Ardennen. In 1932/1933 verscheen de heilige maagd Maria hier 33 maal aan vijf
kinderen uit dit kleine stadje. Zij toonde zich als Onze Lieve Vrouw van het gouden
hart.  Lees meer………

 

Kapelaan van Dijk

Onze bisschop Monseigneur de Korte heeft met ingang van 1 juni benoemd tot kapelaan van de Sint Clemens parochie in Reusel, de Zeer Eerwaarde Heer David van Dijk. Kapelaan van Dijk is 43 jaar oud en op 17 juni van het jaar 2000 voor het Bisdom Den Bosch tot priester gewijd. De laatste negen jaren was hij pastor in Geffen.

Kapelaan Sacha Steyaert krijgt van de bisschop elders in het Bisdom een nieuwe benoeming.

 

 

Vormsel bijeenkomst

4e Bijeenkomst 3 april 2019 met het thema: Kracht

4 e Bijeenkomst Vormsel viering op 3 april 2019

 

 

 

Passieconcert

Passieconcert 2019 uitgevoerd door ‘Reusels Gemengd Koor’

Op zaterdag 13 april om 19.30 uur in de Sint Jozefkerk te Arendonk (Voorheide) en op Palmzondag 14 april aanstaande om 14.30 uur in de kerk van Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming te Reusel verzorgt het “Reusels Gemengd Koor” telkens een Passieconcert. Uitgevoerd zal worden het Requiem van Gabriel Fauré.

Klik hier voor de volledige tekst.

 

Vormsel

Zondag 25 mei komt de Bisschop van Den Bosch, Mgr. Gerard de Korte naar Reusel om je het Vormsel toe te dienen. En dat Vormsel is net als Pinksteren, het Feest van de Geest. De Heilige Geest die mensen altijd bij staat, net als Jezus. Het vormsel is, op weg naar volwassenheid, dan ook de logische stap na het Doopsel en de (1e Heilige) Communie en is net zo’n werkzaam teken van Gods liefdevolle aanwezigheid bij jou, door Jezus en de H. Geest. In de komende weken gaan we op de pastorie bij de kerk in Reusel dat feest voorbereiden. Bij mooi weer zelfs in de tuin. We gaan nadenken over wat de Geest voor ons betekent en dan denk je ook na over jezelf.

Vormsel Aanmeldingsformulier                               Power of Fire, 30 Maart 2019

 

Doopsel

Lees hier de laatste nieuwsbrief.

Deze week vond de tweede bijeenkomst plaats van het 1e Communie-project. Tijdens deze bijeenkomst hebben de kinderen geleerd dat je door het doopsel opgenomen wordt in de Kerk. Als voorbeeld hebben ze het verhaal gehoord van de Opperschatbewaarder van de koning van Ethiopië die zo was geraakt door het evangelie dat hij zich door de apostel Filippus heeft laten laten dopen in een vijver. En dat de Kerk dit voorbeeld altijd heeft gevolgd. Mensen willen bij Jezus Christus en zijn Kerk horen en laten zich daarom dopen. Bij de ingang van de kerk staan wijwaterbakjes en kapelaan Steijaert heeft daar uitgelegd waarom het kruisteken voor ons christenen zo belangrijk is. Het kruisteken en het doopsel horen bij elkaar. Door een kruisteken worden we er aan herinnerd dat we gedoopt zijn en bij de Kerk van Jezus horen. Daarom maken mensen hun vingers nat met wijwater en maken een kruis als ze de kerk binnenkomen. In de doopkapel heeft kapelaan Steijaert uitgelegd hoe een doopsel in zijn werk gaat en konden de kinderen vragen stellen. Hierna hebben de kinderen de kerstliedjes geoefend die ze zelf gaan zingen bij de Herdertjesviering op 24 december. Het was een mooie woensdagmiddag. Zoals altijd is er weer een mooie nieuwsbrief gemaakt voor de ouders zodat ze precies weten wat de kinderen hebben geleerd. Nieuwsbrief

 

Communie

Op woensdagmiddag 14 november is het 1e Communie-project van onze parochie begonnen. 32 kinderen uit de diverse dorpen van onze parochie hebben zich aangemeld. Dit zijn meer kinderen dan vorig jaar en daar zijn we heel blij mee. De parochie is ook heel blij dat er een grote groep ouders is die de diverse activiteiten op woensdag wil mee begeleiden. De titel van het Communie-project is ‘samen groeien in geloof’. Met deze grote groep kinderen en ouders zien we dat ook heel positief tegemoet . De kinderen zullen hun 1e H. Communie doen op 19 mei om 11:00 uur in de kerk van O.L.V. Tenhemelopneming. Hiervoor is natuurlijk heel de parochie uitgenodigd!
De ouders krijgen na iedere bijeenkomst een nieuwsbrief van de parochie waarop in het kort is aangegeven wat de kinderen hebben gedaan, wat het huiswerk is en welke activiteiten er aan zitten te komen. Op deze manier kunnen de ouders echt meedoen en meeleven met het project.

 

HCR Reusel

Op 25 november zal de harmonie Concordia in de kerk van Reusel een concert geven. Het concert wordt in samenwerking gegeven met leerlingen van het Pius X-college. Zij zullen het concert begeleiden met zang en gitaar. Om 14:00 uur zal het concert beginnen.

Klik hier voor het hele artikel

 

 

www.reuselsgemengdkoor.nl

Kerstconcert 2018

Zondag 23 december a.s., om 14.30 uur verzorgt het ‘Reusels Gemengd Koor’ weer haar traditionele kerst-concert in de kerk van ‘Maria Ten Hemelopneming’ in Reusel.

Klik hier voor het hele artikel

 

 

Allerheiligen

Allerzielen en Allerheiligen

Op donderdag 1 november en vrijdag 2 november viert de Kerk het hoogfeest van Allerheiligen en de gedachtenis van Allerzielen. Beide dagen staan we hier in Reusel bij stil tijdens de H. Mis 19:00 uur. Het Gemengd Koor van parochie zal beide Missen opluisteren.

Klik hier voor het hele bericht.

 

Troffel overdracht

Recentelijk werd de parochie benaderd door de Heemkunde-kring Reusel met de mededeling dat men in het bezit was gekomen van de troffel waarmee in 1895 de officiele ‘eerste steen’ is gelegd van de parochiekerk in Reusel. De troffel lag op zolder bij een familielid van de oorspronkelijk architect. Dit familielid heeft de troffel geschonken aan de Heemkunde-kring die het op haar beurt in bruikleen heeft gegeven aan de parochie. Aan de eerste steenlegging zit nog een bijzonder verhaal. De eerste steen is gelegd door een ware kardinaal, de amerikaanse kardinaal Gibbons.

https://www.ed.nl/kempen/historische-troffel-na-123-jaar-terug-in-reusel~ab23b078/

 

Bisschop in Reusel

Afgelopen zondag 14 oktober bezocht Mgr. de Korte onze parochie. Het was een hele mooie dag. De dag begon met een Eucharistieviering. Bij de deur van de kerk werd de bisschop verwelkomd door alle vijf de Gilden uit onze parochie die in grote getalen waren uitgetrokken.

Klik hier voor het hele bericht

 

Bezinningsdag 30 oktober in Foyer de Charité in Thorn

Thorn

Op 30 oktober organiseert kapelaan Steijaert een bezinningsdag in foyer de Charité; een bezinningshuis in het prachtige Thorn – ook wel bekend als het ‘witte stadje’.

Klik hier voor het hele bericht

 

Mgr. de Korte

De bisschop van Den Bosch, Mgr. Gerard de Korte, bezoekt  de parochie Sint Clemens op zondag 14 oktober 2018. Op deze dag zal hij samen met de geloofsgemeenschappen van Hooge Mierde, Hulsel, Lage Mierde en Reusel de Eucharistie vieren in de parochiekerk in Reusel.

Klik hier voor het hele bericht

Informatie over onze parochie in Reusel-de Mierden

De kerk vanaf het kerkplein

Graag willen we op onze site van Sint Clemens in Reusel de Mierden alle mogelijke informatie geven over de boodschap van Jezus en u zo met Hem in contact brengen. Daarom informeren wij u op deze site over de sacramenten en de vieringen. Onze site is vooral ook een uitnodiging tot viering, aanbidding, gebed en meditatie in onze  parochiekerk: het prachtige kerkgebouw dat door onze voorouders ter meerdere eer en glorie van ons aller Schepper en Redder is gebouwd. De prachtige afbeeldingen die u ervan op deze site ziet, zijn een eerbetoon voor hun inzet en ijver voor hun en ons geloof in een stralende toekomst met Jezus Christus.

De kerk van Reusel

Zo vindt je op deze site ook verwijzingen naar alle andere belangrijke zaken, en kan kapelaan Steijaert, en ook het parochiebestuur zich aan u voorstellen.

 

Per 01/01/2018 is deken L. Spijkers benoemd tot administrator van de parochie Sint Clemens. Hij zal zich concentreren op de meer bestuurlijke taken.

Kapelaan Steijaert

Tevens is de priester Sacha Steijaert benoemd met het oog op de pastorale bediening.