Informatie over onze parochie in Reusel-de Mierden

De kerk vanaf het kerkplein

Graag willen we op onze site van Sint Clemens in Reusel de Mierden alle mogelijke informatie geven over de boodschap van Jezus en u zo met Hem in contact brengen. Daarom informeren wij u op deze site over de sacramenten en de vieringen. Onze site is vooral ook een uitnodiging tot viering, aanbidding, gebed en meditatie in onze  parochiekerk: het prachtige kerkgebouw dat door onze voorouders ter meerdere eer en glorie van ons aller Schepper en Redder is gebouwd. De prachtige afbeeldingen die u ervan op deze site ziet, zijn een eerbetoon voor hun inzet en ijver voor hun en ons geloof in een stralende toekomst met Jezus Christus.

De kerk van Reusel

Zo vindt je op deze site ook verwijzingen naar alle andere belangrijke zaken, en kan kapelaan Steijaert, en ook het parochiebestuur zich aan u voorstellen.

 

Per 01/01/2018 zal deken L. Spijkers worden benoemd tot administrator van de parochie Sint Clemens. Hij zal zich concentreren op de meer bestuurlijke taken.

Tevens wordt  de priester  Sacha Steijaert benoemd met het oog op de pastorale bediening.