Kerkelijk Huwelijk

Liefde kent vele vormen. De hoogste vorm van liefde tussen twee mensen is die waarbij man en vrouw, in een hechte en trouwe liefdesband, elkaar gelukkig willen maken en lief en leed willen delen, voor heel het leven. In hun wederzijdse liefde vormen zij een afspiegeling van de liefde van Christus voor zijn Kerk. Het huwelijk is het sacrament, waarin God de genade, de kracht en de liefde schenkt die nodig zijn om elkaar steeds meer en dieper te beminnen.

Voorbereiding op het kerkelijk huwelijk

Het verbond van het huwelijk is een levensstap die een goede voorbereiding vraagt. Daarom bieden wij enkele avonden aan, waarop dieper op de betekenis van het huwelijk wordt ingegaan. Wie de wens heeft kerkelijk te trouwen, neemt ten minste drie maanden van tevoren contact op met het parochiecentrum.

Praktisch

Wij hebben enkele gegevens nodig om het huwelijk administratief goed te verwerken. Wij vragen daarom om een formulier in te vullen en aan de pastoor te zenden. Allerlei praktische zaken kunnen in overleg met de leden van het pastorale team geregeld worden. In onze parochie worden in principe huwelijken gesloten waarvan de bruid en/of de bruidegom binnen de parochiegrenzen woont of aanwijsbare banden heeft met de parochie.

Ook wanneer bruid of bruidegom niet katholiek is (protestant of niet gedoopt), is meestal een kerkelijke huwelijksinzegening toch mogelijk. Wanneer bruid of bruidegom voordien burgerlijk gehuwd waren, zijn er enkele extra gegevens nodig en dit vergt enkele administratieve zaken.

Het verdient aanbeveling tijdig contact op te nemen met het pastorale team.

De inzegening vieren

Om de liturgie van de viering samen te stellen, kunt u gebruik maken van een word-document met de relevante keuzeteksten. Welk document van toepassing is, is afhankelijk van uw situatie en keuze