Begraafplaats tarieven 2018: 

 

Graf fundering (nieuwe graven)                                  €   125,00 kostprijs

Graf delven/dichten (ook bijzetting)                           €   370,00

Toekomstige ruimingskosten                                        €   105,00

Enkelgraf:

Grafrechten incl. onderhoudsbijdrage (20 jr)            €1.070,00

Dubbeldiep graf:

Grafrechten incl. onderhoudsbijdrage (20 jr)            €1.285,00

Dubbelbreed graf (2 x enkel):

Grafrechten incl. onderhoudsbijdrage (20 jr)            €1.500,00

Bijzetting in bestaand graf:

Grafrecht incl. onderhoud (20 jr)

tarief bovenstaande met verrekening restbedrag

Columbarium incl. onderhoudsbijdrage (20 jr)         €1.285,00

Bijzetting in urnenput                                                       €1.285,00

Grafrecht incl. onderhoudsbijdrage (20 jr) met verrekening restbedrag

Bijzetting urn in bestaand graf                                       €1.285,00

Grafrecht incl. delven, onderhoudsbijdrage (20 jr) met verrekening restbedrag

Toestemming voor het lichten tot herbegraven          €   120,00

Verlengingen van de grafrechten met 5 of 10 jaar na afloop van termijn van 20 jaar:

Grafrecht incl.onderhoudsbijdrage (10 jr):

enkelgraf:                                                                        €   535,00

dubbeldiep graf:                                                            €   645,00

dubbelbreed graf:                                                         €   750,00

urnengraf/urnenmuur                                                €   645,00

Grafrecht incl. onderhoudsbijdrage (5 jr):

enkelgraf:                                                                        €   320,00

dubbeldiep graf:                                                            €   390,00

dubbelbreed graf:                                                         €   450,00

urnengraf/urnenmuur                                                €   390,00

Kindergraven:

Delven/dichten incl. fundering (50 %)                     €   185,00

Grafrecht incl. onderhoudsbijdrage 20 jr               €   535,00

Verlenging kindergraven:

Grafrecht incl. onderhoudsbijdrage 10 jr                €   270,00

Grafrecht incl. onderhoudsbijdrage   5 jr.               €   160,00

 

Kortingsregeling 2018 :

Voor de gehele parochie Sint Clemens bij deelname Kerkbalans afgelopen 3 jaar (minimaal normbedrag € 72,– per jaar per woonadres):

Korting op kosten Uitvaart-, Jubileum- en Huwelijksmis, (kerkbijdrage 3 laatste jaren)

En geen kosten doopviering – voorbereiding 1e H Communie en H. Vormsel.

Vastgesteld op 14 september 2017