Klik hier  voor een overzicht van de tarieven voor 2019.

Voor het opgeven van misintenties, kan men via mail contact opnemen met het secretariaat. Vermeld hierbij de datum en de person(en) waarvoor de mis is. Het bedrag van de mis(sen) kan men overmaken op rekening NL96RABO0143401963. Dit kan tot 2 weken voor de week waarin de mis moet worden opgedragen.