Rondom de Parochie

Pro Ecclesia et Pontifice voor Loes Martens – Deneef

 

Op 7 januari 2017 heeft Paus Franciscus toegekend de Pauselijke Onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice aan onze vrijwilligster van ons Kerkkoor Sint Clemens: Mevrouw Loes Martens – Deneef.

Voor haar jarenlange en zeker ook enthousiaste inzet voor onze Parochie en ons Kerkkoor.

 

Haar belangrijkste activiteiten waren:

1 September 1985 – heden                        Lid van het Kerkkoor te Reusel

11 April 1994 – 14 febr 2017                      Secretaris bestuur Kerkkoor te Reusel

4 Mei 1988 – 1 juli 2000                            Lid van het bestuur van de Parochie O.L.Vr. Tenhemelopneming Reusel

Op zondag 12 maart tijdens de Eucharistieviering heeft mevrouw Loes Martens – Deneef deze Pauselijke Onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice uitgereikt gekregen van Pastoor van Roosmalen. Daarna vond er een receptie plaats op de pastorie van Reusel om haar en haar familie te feliciteren.

 

Pro Ecclesia et Pontifice Voor koster Frans Hermans uit Hooge Mierde.Frans Hermans

Frans was lector in de kerk van 1977 tot 1989. Van 1989 tot 2000 lid van het kerkbestuur. Vanaf 1991 tot 2014 koster in de kerk met allerlei bijbehorende taken. Deed mede het onderhoud van het kerkhof en de voormalige pastorie. Vanaf 2000 ook nog acoliet. Buiten het parochiële had Frans ook zitting in het bestuur van de KPJ. Bestuur buurtvereniging Torenzicht. Herstart van de Haoiboerkes. Bestuur CDA de Mierden. Bestuur van de EHBO en was er ook lotus. Bestuur Gilde Ambrosius. In zitting bestuur Zorg en Welzijn van Hooge Mierde. Deze lijst van vrijwilligerswerk geeft aan,  dat Frans dit van harte toekomt. Frans, van Harte Gefeliciteerd met deze pauselijke onderscheiding !

 

Pro Ecclesia et Pontifice  voor  mevr. Wies Boll

Een pauselijke onderscheiding voor 50 jaar dienstbaarheid aan de kerkgemeenschap / aan onze Kerk :

1964  –  1969  Pastoors hulp bij Pastoor Völker in Tilburg

1969  –  1989  Pastoorshulp bij Pastoor Schakenraad in Reusel

1989  –  2002  Huishoudelijke hulp en later mantelzorgster voor Pastoor Schakenraad in Reusel

2002  –  heden  Kosteres in Verzorgingshuis Mariahof in Reusel

En zeer zeker vermeldenswaardig haar altijd dienstbare houding naar de parochiegemeenschap van Reusel.

Deze onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice is haar uitgereikt door Pastoor van Roosmalen op zondag 10 november  2013  tijdens de H.Mis van 09.30 uur.

 

Een onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice  voor de jarenlange inzet voor de parochie O.L.Vr.Tenhemelopneming in Reusel is uitgereikt en opgespeld door Pastoor van Roosmalen op zondag 10 maart 2013  tijdens de H.Mis van 09.30 uur aan de volgende 3 parochianen:

     Grada Vosters      85 jaar

                  Markt  12 b  in  Reusel

1947 – 1963                        Pastoorshulp Pastoor Bijnen in Tilburg

1963 –  1987                       Gewerkt bij de Zusters Franciscanessen in Reusel (vijf halve dagen per week)

1963 – 1987                        Mantelzorg voor haar beide ouders

22 okt.1990  –  heden         Poetsploeg van de kerk – sacristie van de kerk(dagelijks) – coördinatie

1989 – 1998                        Gekookt voor pastoor Hulskorte in de weekenden

2006 – heden                      Sluiten van de kerk, Mariakapel en het kerkhof op de zondag

 

Nellie Kuijpers – Smets      81 jaar

                 Groeneweg  122  in  Reusel

1978 – 1991                         Acoliet – lector

1980 – 1988                        Lid van de parochieraad

1992 –  heden                      Lid avondwake

2001 – heden                       Acoliet – lector

1-9-2001   –  heden             Koster in de kerk door de week(vijf avonden per week)   inclusief kerkewas

2008 – heden                       Koster – lector Verzorgingshuis Mariahof  – d’un Aachterüm op zaterdag

 

Toon Schellekens        75  jaar

                 Kerkezand  3  in  Reusel

Vanaf 1952 – 1998              reserve-collectant  van de parochie

Vanaf 1998 – heden            Koster in de kerk :  in het weekend en alle bijzondere vieringen door de week

Vanaf 1998 – heden            Collectant op zondag

Vanaf 1998 – heden            Klusjesman van de kerk en de pastorie voor allerlei reparaties

2003 – 2005                        Restauratie van de kerk met allerlei ondersteunende werkzaamheden

Maken van zolder in de kapellen –  hekwerk voor de Mariakapel – etc.

2000  – heden                     Tuinonderhoud rond de kerk en de pastorie – schoonhouden van het hekwerk

1998  – heden                     Openen sluiten van de kerk en het kerkhof iedere morgen en avond door de week

1998  – heden                     Ondersteuning bij het onderhoud van het kerkhof

2011  – 2012                       Bouw berging op het kerkhof voor opslag materiaal en onderdak  vrijwilligers

 

 

En zeer zeker vermeldenswaardig hun altijd dienstbare houding naar de parochiegemeenschap van Reusel.