Koren

Ons kerkkoor bestaat uit ongeveer 35 leden.

Mannen en vrouwen van alle leeftijden, die allemaal geraakt zijn door de levende liturgische muziek en dit ook in de praktijk willen brengen.

Het kerkkoor is een gemengd koor en staat onder leiding van Anja van Lierop-Vinken. Zij wordt ondersteund door organisten: Jaques Lemmens en Jochem Baas.

Gezongen vieringen in de kerk van O.L.Vr. Tenhemelopneming:

– 2e en 4e zondag van de maand om 09.30 uur.

– bijzondere vieringen door de week zoals, uitvaarten, huwelijksjubilea enz.

De repetities vinden plaats op dinsdagavond in de kerk. Om 19:30 uur. Voor inlichtingen kunt u terecht bij onze secretaris, Jeanne Liebregts Tel; 013-5091837.

Voor een eerste kennismaking kunt u het beste een repetitie bijwonen.

Als u vooraf even belt met de secretaris, dan zorgt zij, dat de dirigente op de hoogte is.