Koren

Ons kerkkoor bestaat uit ongeveer 30 leden. Mannen en vrouwen van alle leeftijden, die allemaal geraakt zijn door levende liturgische muziek en dit ook in de praktijk willen brengen. Het kerkkoor is een Gemengd koor en zij zingen onder leiding van vakbekwame dirigenten:

  •  Jacques Lemmens – Gemengd koor
  •  Theo Hoens – Gemengd koor (reserve)
  •  Margriet de Kort-Wouters – Gemengd koor bij bijzondere vieringen door de week.

Zij worden ondersteund door de organisten : Jeroen Follon en Frans de Kroon.

Gezongen vieringen in de kerk van O.L.Vr.Tenhemelopneming :

  •  2e en 4e zondag v.d. maand om 9.30 uur – Gemengd koor
  •  Bijzondere vieringen door de week zoals avondwakes, uitvaarten, huwelijksjubilea, gildemis, enz.

Er wordt naar gestreefd om alle leden zoveel mogelijk alles mee te laten doen, maar het is ook mogelijk om deel te nemen aan één of meerdere koren bijv.:

  •  Gemengd koor
  •  Bijzondere vieringen door de week

Iedereen is welkom. Elke lid van het koor beslist zelf tot welke groep(en) hij/zij wil toetreden. Zo kunt u zelf bepalen hoe vaak u komt meezingen.

Repetities:

Alle repetities vinden plaats op woensdagavond in de kerk of in de pastorie. Door middel van een rooster worden repetitietijden en vieringen verdeeld over de groepen.

Kennismaking:

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de secretaris Loes Martens-Deneef, tel.: 0497-641636. Voor een eerste kennismaking kunt u het beste een repetitie bijwonen. Als u vóóraf even belt met de secretaris, dan zorgt zij, dat de dirigent op de hoogte is van uw komst.