Parochie

Enkele foto’s van misdienaars uitjes, communicanten en vormelingen.