Brief van Mgr. Drs. A.L.M. Hurkmans

Priesters, diakens, religieuzen, monastieke kloosters, seminaristen,

Pastorale werkers, pastorale assistenten, parochiebestuurders, bestuurders van instellingen in het bisdom,

U allen, dierbare gelovigen, die zo trouw betrokken bent bij het bisdom,

Het is mij een vreugde u te kunnen meedelen dat Paus Franciscus nu officieel mijn terugtreden heeft aanvaard en met de benoeming van Mgr. dr. Gerard J.N. de Korte heeft voorzien in mijn opvolging.  Natuurlijk heb ik Mgr. De Korte hartelijk gefeliciteerd hetgeen ik door dit schrijven ook u doe. Het is goed dat er aan een tijd van wachten nu een eind is gekomen.
Mgr. HurkmansBij de aankondiging van mijn terugtreden heb ik reeds voldoende woorden besteed aan mijn afscheid. Daar heb ik niets aan toe te voegen.

Graag breng ik u en de nieuwe bisschop van ’s-Hertogenbosch enkele wensen over.

Van harte wens ik u allen toe dat u als een gemeenschap met de nieuwe bisschop vertrouwvol in het leven mag staan. U en ik, wij, leven in een tijd van veel en van grote veranderingen. Juist nu is het goed om te staan op de stevige grond die het geloof ons biedt. God is onze Schepper en Vader. Hij heeft ieder van ons gewild en opgenomen in zijn plan van liefde.

Als tweede wens ik u allen toe dat u samen met de nieuwe bisschop hoopvol mag blijven. Het kwaad en de dood zitten ons allen in de weg. Zij verdringen de hoop. Jezus Christus heeft de macht van de zonden gebroken en heeft de weg naar het leven geopend. Dit mogen wij vieren in de Eucharistie en daaruit mogen wij telkens opnieuw hoop putten. Daarmee kunnen wij als een nieuwe gemeenschap rond Christus een teken van hoop zijn in onze samenleving.

Tenslotte wens ik de nieuwe bisschop en u allen toe dat u altijd in de liefde kunt blijven. Dat dit de basis mag zijn van uw leven. De heilige Geest woont in ons. Hij plant de liefde in ons en versterkt  steeds opnieuw het goddelijk leven. Dit doet de liefde in ons opbloeien. De liefde kan ons gemeenschap-zijn versterken. De liefde zal ons doen leven voor elkaar in de Kerk en in de wereld.

Het blijven in geloof, hoop en liefde is meer gegarandeerd als wij in eenheid deelnemen aan een gezond kerkelijk leven. Van harte wens ik Mgr. Gerard de Korte mensen toe die ja zeggen op hun roeping tot het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven, mensen die meewerken in het kerkelijk leven, mensen die de Kerk in de wereld tegenwoordig stellen. Mensen die hem dragen in zijn gebed en verkondiging, in het nabij zijn van mensen en in het bestuur van het bisdom.

U allen dank ik voor het geloof, de hoop en de liefde die ik te midden van u heb mogen bewaren. Ik hoop daar op een eenvoudige manier, in vertrouwen op de Zoete Moeder van Den Bosch en levend vanuit de H. Eucharistie, van te kunnen blijven getuigen tot in mijn sterven.

In gebed verbonden,

+ Mgr. drs. A.L.M. Hurkmans

16e bisschop van ‘s-Hertogenbosch