Op donderdag 10 oktober 2019 is To Maas- Veron overleden. Dinsdag 15 oktober is er voor haar een absoute dienst om 12:00 uur op de begraafplaats H. Stefanus Vinding in Lage Mierde met aansluitend begrafenis. To is 89 jaar geworden.

Op zaterdag 5 oktober is Jan Roovers overleden. Op donderdag 10 oktober is er voor hem een uitvaartmis om 10:30 uur in de R.K. Kerk O.L.Vr. Tenhemelopneming in Reusel met aansluitend crematie. Jan is 91 jaar geworden.