Mgr. De Kort: 17e bisschop van ‘s-Hertogenbosch

Mgr. De Korte: 17e bisschop van ’s-Hertogenbosch

Met vreugde deelt bisschop A. Hurkmans, samen met zijn hulpbisschop Mgr. R. Mutsaerts en vicaris-generaal R. van den Hout, mee dat onze Heilige Vader, Paus Franciscus, heeft benoemd tot de nieuwe bisschop van ’s-Hertogenbosch, Mgr. dr. G.J.N. de Korte. De 60-jarige Mgr. De Korte, de huidige bisschop van Groningen-Leeuwarden wordt de 17e bisschop van ’s-Hertogenbosch. Het bisdom van ’s-Hertogenbosch, het bisdom van Nederland met het grootst aantal katholieken, omvat grofweg het gebied tussen de lijnen Zaltbommel-Budel en Tilburg – Nijmegen.

De KortGerard Johannes Nicolaas de Korte werd geboren op 13 juni 1955 in Vianen. Hij is de jongste van drie kinderen in een aannemersgezin. In 1984 werd hij intern priesterstudent op het Ariënskonvikt, de priesteropleiding van het aartsbisdom Utrecht. In 1987 slaagde hij voor het doctoraal examen theologie, om in 1994 te promoveren tot doctor in de theologie. Paus Johannes Paulus II benoemde Mgr. De Korte op 11 april 2001 tot hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht en tot titulair bisschop van Caesarea in Mauretanië. Op 18 juni 2008 benoemde Paus Benedictus XVI Gerard de Korte tot diocesaan bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Binnen de bisschoppenconferentie is Mgr. De Korte bisschoppelijk referent voor Kerk en Samenleving.

Op zaterdag 14 mei, 11.00 uur zal de nieuwe bisschop worden geïnstalleerd door zijn zetel in bezit te nemen in een pontificale eucharistieviering in de kathedrale basiliek van Sint Jan Evangelist. In dezelfde viering wordt er afscheid genomen van bisschop Hurkmans die tot dat moment de bisschop van ’s-Hertogenbosch is.
Mgr. De Korte volgt Mgr. A. Hurkmans op, die medio vorig jaar, vanwege zijn gezondheid aan de Heilige Vader om ontheffing van zijn ambt heeft gevraagd. Mgr. Hurkmans is blij dat hij nu, inmiddels in een goede gezondheid, aan de volgende fase van zijn leven kan beginnen.

 

Foto: Ramon Mangold

Hieronder relevante informatie in verband met de benoeming van Mgr. De Korte:
– Levensbeschrijving Mgr. G.J.N. de Korte
– Overzicht pastorale loopbaan Mgr. G.J.N. de Korte
– Overzicht bisschoppen van ‘s-Hertogenbosch
– Pastorale handreiking bij de benoeming van Mgr. De Korte
– Folder bisdom in kort bestek

– Informatie voor pers door Mgr. G.J.N. de Korte

Noot voor pers:
voor vragen en meer informatie:
fvgenugten@bisdomdenbosch.nl
06 43 57 75 36