Brief van vic. gen.van den Hout nav vragen over het Mariabeeld uit Lage Mierde

Beste meneer Van Rooij,

In reactie op uw telefonisch gestelde vraag: “Pastoor Van Roosmalen heeft de laatste viering gedaan in de betreffende kapel en daarna heeft hij de (kerkelijk-liturgische) zaken meegenomen. Het is niet onredelijk om aan te nemen dat de inventaris aan de parochie toebehoort. Dikwijls is het niet zo duidelijk wie de eigenaar is. Dat heeft te maken met het ontstaan van de zorginstelling in de schoot van de parochie. Dus aannemen dat dit soort liturgische zaken van de parochie zijn is niet onredelijk. Liturgische zaken horen eigenlijk ook bij een kerkelijke instelling c.q. parochie thuis; dat is de juist plek om ze te bewaren en te gebruiken. Als de zorginstelling kan aantonen dat zij wel eigenaar is, is de zaak duidelijk en moeten de spullen terug. Overigens heeft de parochie in het verleden het Mariabeeld in bruikleen gegeven. Ze heeft daarvan een bruikleenovereenkomst. In zo’n geval is de parochie duidelijk eigenaar en heeft ze ook het recht het beeld mee te nemen.

Wat betreft de gedragscode: “Ik zie in zoverre geen fout gedrag in deze handelwijze. Het is pijnlijk en de mensen zullen het anders ervaren, maar als spullen van de parochie zijn, heeft de pastoor niet onjuist gehandeld.”

m.v.g.

vic.gen. Van den Hout