7 December 2016 Nieuwsbrief Brazilie

Op 7 december ontvingen wij van Wout van Kemenade de nieuwsbrief ‘Stichting vrienden van Brazilie’. Klik hier voor de volledige tekst.

Pagina 1van 6
Nieuwsbrief
December 2016
Beste Vrienden van Brazilië,
Eind augustus werd de Braziliaanse president Dilma Rousseff door de Senaat definitief afgezet. Volgens deskundigen heeft Rousseff zich zelf niet schuldig heeft gemaakt aan corruptie, maar was haar partij wel betrokken bij een corruptieschandaal omtrent staatsoliebedrijf Petrobras. Bovendien is de economische situatie van het land door Rousseffs beleid ernstig verslechterd. Vraag is of het nu beter zal gaan worden en de corruptie echt aangepakt wordt. Probleem is dat iedereen die meegewerkt heeft aan haar afzetting ook worden verdacht van corruptie. Nog geen 2 maanden later lees je in kranten dat de politie de hoofdrolspeler in de kwestie rondom het gedwongen aftreden van de president heeft gearresteerd. Na de afzetting van Roussef werd de 75-jarige Temer interimpresident van Brazilië en zal blijven tot de volgende verkiezing eind 2018. Verwacht wordt dat zijn conservatieve regering de dure sociale programma’s zal terugschroeven om zo de begroting in evenwicht te krijgen en de economie in Brazilië nieuw leven in te blazen. Brazilië heeft het economisch moeilijk. De economie kromp in 2015 met 3,8 procent. Ook dit jaar zou het bruto binnenlands product met nog eens 4 procent achteruitgaan. Daartegenover staan een inflatie van 8,9 procent en zo’n 12 miljoen werklozen. In 2010 groeide de economie nog met 7,5% en was er een groeiende consumptie bij de middenklasse. Volgens deskundigen is de kern van deze crisis het best zichtbaar in de nog altijd gapende kloof tussen arm en rijk in het land met 202 miljoen inwoners. Klassenscheiding en racisme zijn aan de orde van de dag. Mensen genoeg geld geven zodat ze geen honger lijden is belangrijk, maar niet voldoende. Voor een definitieve transformatie van hun leven zijn structurele investeringen nodig, in    gezondheidszorg en in onderwijs. En die bleven uit. Recente cijfers laten zien dat 6,2 miljoen mensen weer onder de armoedegrens leven. Wij als Stichting Vrienden van Brazilië proberen om de mensen die onder de armoedegrens leven een steuntje in de rug te geven. Wij blijven ons richten om deze mensen een basis voor de toekomst mee te geven door hun de gelegenheid te bieden om zich te scholen en daardoor zelfstandig verder te ontwikkelen. Door uw steun en donaties geven wij hieraan invulling. Wij danken iedereen die afgelopen jaar weer een steentje heeft bijgedragen.
Toon van Limpt (voorzitter Stichting Vrienden van Brazilië)
Nieuws van Zuster Redempta
Op 17 augustus werd zuster Redempta 85 jaar en dat heeft ze
geweten. Na een operatie vanwege nierstenen was zij enige tijd
uit de running en was zij niet in de gelegenheid om naar haar
school in São José da Tapera te gaan. Dus wie had kunnen
denken dat bijna het gehele lerarenkorps uit Tapera op
verjaardagsvisite zou komen? De zuster in ieder geval niet. Had
zij eerst lekker koffie gedronken met de mensen uit Pão de
Açúcar thuis, werd ze naar de tuin geroepen waar bijna geen plek
over was door al die leerkrachten en de heerlijke taart, hapjes en
bloemen die zij hadden meegebracht.
Helaas moest de zuster op 18 september het vreselijke nieuws
horen dat haar broer Ad, priester en Redemptorist, op 86-jarige
leeftijd was overleden. En zoals ze al meerdere keren had
meegemaakt, kon ze ook nu niet bij het afscheid aanwezig zijn.
Een verdrietig en eenzaam gevoel dat zij hopelijk kan verwerken
en een plek kan geven. Gelukkig wordt zij in Brazilië door veel
mensen geliefd en bijgestaan.
www.vriendenvanbrazilie.nl
IBAN: NL33 RABO 0126 2986 02
Pagina 2van 6
Project “Donatie in de wijk”
In de nieuwsbrief van december vorig jaar hebben we het project “donatie in de wijk” aangekondigd en hebben we een jaar ervaring opgedaan. Conclusie is dat de voorgenomen werkwijze niet goed functioneert. We vinden het zeer belangrijk dat er een transparante werkwijze is waardoor de uitgaven controleerbaar zijn en dat er geen misbruik van gemaakt wordt. Dit belemmert soms de snelheid om geld beschikbaar te stellen aan mensen die hulp nodig hebben. We willen echter vasthouden aan onze regels om elke vorm van misbruik te voorkomen. Bovendien blijft “onderwijs” het speerpunt van ondersteuning. Het bestuur gaat zich de komende tijd oriënteren hoe we beter invulling kunnen geven aan “Donatie in de wijk”.
Brief voor de weldoeners in Nederland
28 september 2016
Allereerst wil ik me voorstellen. Mijn naam is Hélio Pereira dos Santos,
afkomstig uit Pão de Açúcar, in de staat Alagoas, geboren op 18
november 1967, zoon van Manoel Pereira dos Santos en Doralice Oliveira.
In 1983 leerde ik Zr. Odiliana kennen toen ik aan het Colégio São
Vicente ging studeren. Aanvankelijk had ik geen idee dat het om een
particuliere school ging en dat de financiële kosten om aan dit Colégio
te blijven studeren groot zouden zijn.
Gezien het feit dat ik geen economische middelen had om aan het Colégio São Vicente te kunnen blijven studeren, omdat mijn ouders het zich niet konden veroorloven mijn studie te betalen, heb ik een verzoek om hulp gedaan aan Zr. Odiliana. Onmiddellijk nam Zr. Odiliana contact op met families en weldoenders in Nederland en zo kreeg ik hulp. Ik studeerde zeven jaar aan het Colégio São Vicente, en slaagde in 1990 voor de middelbare school. In 1991 verliet ik Pão de Açúcar om filosofie te gaan studeren in Maceio – Alagoas en later in het jaar 1993 ging ik theologie studeren in Rio de Janeiro vanwaar ik in 1996 terugkeerde naar Alagoas voor mijn priesterwijding.
Pagina 3van 6
Nadat ik priester was gewijd vervulde ik 20 jaar het priesterambt in het bisdom Palmeira dos Índios – Alagoas. Recent, op 27 april van dit jaar, ben ik benoemd door de H. Vader paus Franciscus tot hulpbisschop van het aartsbisdom van São Salvador in Bahia. Op 22 juli werd ik tot bisschop gewijd in de kathedraal van het bisdom Palmeira dos Índios en op 6 augustus trad ik aan als hulpbisschop vanhet aartsbisdom van São Salvador in Bahia alwaar ik aartsbisschop Dom Murilio Krieger help. Dit is een beetje mijn verhaal, met als basis voor mijn studie de belangrijke medewerking van mensen met een goed hart zoals de zusters van het Colégio São Vicente in Pão de Açúcar, in het bijzonder Zr. Odiliana en de
Nederlandse weldoeners, die ik bedank en vruchtbaar werk toewens.
Brief van Hanny
Beste donateurs,
Pão de Açúcar, november 2016.
Voor de Brazilianen is het een turbulent jaar geweest. Er is veel
gebeurd op economisch, sportief en politiek vlak. De internationale
pers heeft veel aandacht besteed aan de olympische spelen, dit heeft
ook de arme mensen een beetje afleiding gegeven van de dagelijkse
zorgen.
De afzetting van president Dilma was een goed voorbereide actie. Na
haar herverkiezing twee jaar geleden was het voor de oppositie
moeilijk om dit te accepteren en wat ook meetelt is, dat het moeilijk is
om te aanvaarden dat een vrouw gewonnen heeft. Daarbij kwam dan
nog dat zij de corruptie te lijf ging waarbij heel veel aan het licht kwam
wat voor veel politici ongewenst was.
Voor de arme mensen is het erg want er staat nu veel op de tocht
zoals o.a. kinderbijslag, bezuinigingen op gezondheidszorg, sociale
voorzieningen en onderwijs. Studeren wordt weer een voorrecht voor
de rijken en dan spreek ik niet alleen over universitaire opleidingen.
Het is algemeen bekend dat over het geheel het onderwijs van de overheid beneden peil is. Daarom zijn er veel particuliere scholen van bisdommen, parochies, religieuzen. Op deze scholen is het onderwijs aanmerkelijk beter maar daarvoor moet men maandelijks schoolgeld betalen dus u weet al voor wie dat is weggelegd. Het dagelijkse leven is door deze crisis erg duur geworden. De bonen, hoofdvoedsel voor de

Pagina 4van 6
mensen, kostten ruim een jaar geleden ongeveer R$ 5,- per kg, is nu R$ 13,- De prijzen van de levensmiddelen zijn het afgelopen jaar met ongeveer 75% gestegen. De ouders willen hun kinderen eerst eten geven en dan komt onderwijs. Met honger kun je niet studeren maar wij kunnen ze helpen met onderwijs. Want alleen met onderwijs maak je kans op een betere toekomst en ben je mondig om de huidige politiek te weerstaan.
Het zijn vaak de studenten die hun ongenoegen het eerste uiten door demonstraties. Ook de arme kinderen hebben recht op goed onderwijs en om als een volwaardig persoon gerespecteerd te worden. Om arme kinderen deze kans te geven hebben we uw hulp nodig. Gelukkig hebben we al veel kunnen helpen dankzij uw steun. Er zijn al kinderen die afgestudeerd zijn aan de faculteit dank zij u. Zij hebben nu hun eigen gezinnetje en je merkt dat zij hun kinderen al mondig maar respectvol opvoeden. Deze gezinnen hebben een betere toekomst gekregen door goede studie.
Namens deze mensen heel hartelijk dank voor uw hulp.
Ik wens u allemaal een gelukkig kerstfeest en een voorspoedig en vooral gezond 2017.
Veel lieve groeten,
Hanny Martins Vieira – Limbeek.
Levensverhaal van Julia en Juliana Mártires
Pão de Açúcar 10 oktober, 2016.
Beste heren en dames,
Door deze brief vertellen wij ons levensverhaal. We zijn Julia en Juliana,
geboren in São Paulo, maar opgegroeid in Pão de Açúcar, gelegen in de
staat Alagoas. Het waren moeilijke tijden. Onze moeder is jong getrouwd
en had twee zoontjes voor ons. Het huwelijk ging van slecht tot erg
slecht. Onze vader sloeg haar constant waar wij bij waren.
We hebben honger geleden en woonden op wisselende adressen,
hadden geen eigen woonruimte, dat deden we de hele tijd. Het duurde
niet lang dat onze moeder met ons vieren vluchtte van de agressies en
vernederingen van onze vader. We vluchtten naar het huis van een
tante van ons in Pão de Açúcar. Zij ving ons op en gaf ons een dak
boven het hoofd. Moeder moest werken bij families in huis en ze
verkocht karamel snoepjes en onze oudste broer verkocht ijsjes om ons
vijven te onderhouden.
We kregen melk van de overheid en rijst van een oom dat was wat we
gewoonlijk hadden om te overleven. We leden honger en hadden bijna
niets om te slapen, twee bedden voor ons vijf. Onze moeder
maakte het kantoor schoon wat naast ons huis stond en
daar leerde ze onze stiefvader kennen. Onze biologische
vader ontdekte dit en heeft haar geprobeerd te vermoorden,
we hebben de politie geroepen en ons in huis opgesloten.
Hij is gevangen genomen. Tijden later verhuisden we naar
het huis van de moeder van onze stiefvader, zij ving ons op
en heeft ons met alles geholpen.
We studeerden aan de openbare school waar we de tweede
klas van de basisschool afmaakten. We kregen studiehulp
van Vrienden van Brazilië voor het college São Vicente, van
de parochie. We moesten weer vooraan op de basisschool
beginnen. Op het college leerden we alles wat we
tegenwoordig weten. De hulp en de goedheid voor ons heeft
Pagina 5van 6
ons twee gemotiveerd om onze dromen nooit op te geven.
In het tweede jaar van de middelbare school hebben we ons opgegeven op de staatsschool Bráulio Cavalcante. Ik Juliana studeer er ‘s morgens en mijn zus Julia ‘s middags, ‘s avonds studeren we het laatste jaar technische verpleegkunde nog aan het College São Vicente. We studeren 10 uur per dag van maandag tot en met vrijdag. In de vrije uren helpen we moeder in haar kleine “ snackbar”. We maken taarten, zoete en hartige hapjes. Ook deze laatste jaren kregen we studiehulp van Vrienden van Brazilië en daardoor kunnen we de middelbare school en opleiding technische verpleegkunde afmaken.
De studie heeft ons veranderd want we zijn nu kritische mensen met een visie op het leven en de wereld. Dit heeft ons gestimuleerd om door te vechten voor een faculteit en een beter leven..
We zijn jullie voor eeuwig dankbaar.
Julia en Juliana Mártires.
Van Frater Theo Adams
Dankbetuiging aan Vrienden van Brazilië,
Na de algemene vergadering van onze Congregatie en
familiebezoeken in Nederland lag er weer veel werk op mijn
bureau in Brasil. Direct na mijn aankomst in Brazilië werd ik
opgeroepen, om mijn collega Frater Domingos te begeleiden, die
was opgenomen met een zware longontsteking in het ziekenhuis
van Coronel Fabriciano (200 km van Belo Horizonte). Na een
week was ik pas terug om mijn koffers verder uit te pakken en
enkele spoedkarweien af te werken.
Eerder in deze nieuwsbrief is reeds melding gemaakt over de
economische en politieke moeilijkheden in Brasil en ook van de
grote processen tegen de corruptie, die nog steeds nieuwe gevallen proberen te veroordelen. De eisen voor het werk in scholen, gezondheid en sociaal werk
worden steeds hoger, maar de financiële steun van de regering blijft miniem of wordt soms minder. We vertrouwen steeds op onze Vrienden die hulp bieden voor projecten, waarvoor de regering geen steun geeft. Wij vragen meestal kleine bijdragen voor kleuterschool en crèche. Voor het Kinderdorp krijgen we steun van de gemeente, maar verschillende uitgaven die wettelijk verplicht zijn, worden niet vergoed. Ik raak nu ook steeds meer betrokken met andere organisaties, die werken voor de arme bevolking in de buitenwijken van onze miljoenenstad of soms in het binnenland. Ook komen er steeds meer mensen die vragen om studiebeurzen of bijstand in gevallen van ziekte. Juist door jullie voel ik me sterker verplicht om daar aandacht aan te blijven besteden en te helpen waar dat mogelijk
is.
Namens al deze mensen onze oprechte dank; God zal het U lonen en met Kerstmis zal hij zijn Licht en Vrede schenken.
Onze beste wensen voor het Nieuwe Jaar.
Pagina 6van 6

Wij versturen aan de meesten van u deze nieuwsbrief via e-mail. Indien u hier geen prijs meer op stelt, vernemen wij dit graag. Indien u deze nieuwsbrief per post ontvangt en u hebt een e-mail adres, laat het ons dan weten via info@vriendenvanbrazilie.nl
Stichting Vrienden van Brazilië bestaat 10 jaar We zijn trots om te mogen melden dat we dit jaar 10 jaar bestaan. Op 6 september 2006 werd Stichting Vrienden van Brazilië officieel geregistreerd. Sindsdien hebben we door een goede onderlinge samenwerking een steentje kunnen bijdragen om mensen die in Brazilië gebukt gaan onder armoede te helpen. We richten ons voornamelijk op duurzame ondersteuning zoals onderwijs.
Wij zijn ervan overtuigd dat als mensen een opleiding volgen zij beter in staat zijn een eigen bestaan op te bouwen. Deze ondersteuning kan bestaan uit een bijdrage om de kosten voor studies te vergoeden, maar ook om gezinnen uit het slop te halen zodat kinderen zich in een betere omgeving kunnen ontwikkelen. Wij proberen steeds nieuwe donateurs te vinden, en initiatieven te stimuleren/ondersteunen om financiële middelen beschikbaar te krijgen voor studentadopties, gezinsadopties of vrije giften.
Door de waardering die we krijgen, de financiële steun die we van u mogen ontvangen en de onderlinge band die we in al die jaren hebben opgebouwd, doen wij nog steeds dit werk met veel plezier en we hopen dit nog vele jaren te kunnen voortzetten.
Wij danken iedereen die de afgelopen 10 jaar hebben bijgedragen om ons werk mogelijk te maken.
In het bijzonder onze donateurs die de arme mensen in Brazilië een warm hart toedragen door een donatie in welke vorm dan ook.
Het bestuur.