25 November 2016 Oud Pastoor Hulskorte

Op 25 november is oud Pastoor Hulskorte, wonende in Nijmegen, overleden. Hij was van 1989 tot 1998 pastoor van de voormalige parochie O.L.Vr. Tenhemelopneming Reusel. Van 1992 tot 1993 was hij ook waarnemend pastoor van Hooge en Lage Mierde en Hulsel. Er is een uitvaartmis voor oud pastoor Hulskorte op vrijdag 2 december om 11:30 uur in de kerk van de Sacramentijnen aan de Heijendaalseweg in Nijmegen. Oud pastoor Hulskorte is 86 jaar geworden.