Op 6 februari is Leida Stappaerts – Derksen overleden. Woensdag 12 februari is er voor haar een uitvaartmis om 14:30 uur in de R.K. Kerk O.L.Vr. Tenhemelopneming in Reusel met aansluitend crematie. Leida is 94 jaar geworden.

Het is niet meer mogelijk om te reageren.