Op zondag 26 januari is Peer van den Borne overleden. Zaterdag 1 februari is er voor hem een uitvaartmis om 11:00 uur in de R.K. Kerk O.L.Vr. Tenhemelopneming in Reusel met om 16:15 uur crematie. Peer is 75 jaar geworden.

Het is niet meer mogelijk om te reageren.