3 Oktober 2016 Ria van der Zanden – van Wanrooij

Op 3 oktober 2016 is Ria van der Zanden – van Wanrooij overleden. Er is voor haar een gebedsdienst met absoute op de begraafplaats van O.L.Vr. Tenhemelopneming in Reusel. Aansluitend wordt zij op de R.K. Begraafplaats van Reusel begraven. Ria is 68 jaar geworden.