20 Januari 2016 Pieta van Eekert – Vermeulen

Op 20 januari is Pieta van Eekert – Vermeulen overleden. Op woensdag 27 januari is er voor haar om 11:45 uur een gebedsdienst met absoute op de R.K. begraafplaats O.L.Vr. Tenhemelopneming te Reusel met aansluitend begraving. Pieta is 101 jaar geworden.