14 Januari 2016 Brochure knker is te voorkomen en te genezen

Brochure ‘KNKER IS TE VOORKOMEN EN TE GENEZEN.

Klik op deze link om de brochure te openen.

Geachte priesters, diakens, pastoraal werkers, vrijwilligers en anderen,
Vorige week overleed de popster David Bowie aan longknkr. De knkrpandemie woedt nog steeds. Wereldwijd jaarlijks 8.2 miljoen slachtoffers! In Nederland dagelijks 130! Bijna 40 % van uw parochianen, jong en oud, krijgt het. Na mensonterende CBO-behandelingen (chemo/bestralen/ opereren) overlijdt de helft. ‘Survivors’ leven met (ernstige) CBO-bijwerkingen en kans op terugkeer knkr. Percentages en aantallen die doen duizelen. Het is daarom een gotspe dat bijna niemand op de hoogte is van de ‘alternatieve’ (do-it-yourself!) remedies, die aanzienlijk effectiever zijn, geen bijwerkingen hebben en die terugkeer knkr voorkomen! Waarom ziekenhuizen deze dan niet hanteren? Het antwoord is complex en verbazingwekkend. In het kort, het medische protocol verbiedt het. Klikt u s.v.p. op deze link, dan hoort u een arts zelf over effectieve knkrbehandeling met vitamine
C én over het ijzeren onwrikbare Westerse protocol: HTTPS://YOUTU.BE/RFL7S_E7MJS.
Om onze katholiek christelijke kerkprovincie snel te informeren heb ik, zonder enig commercieel belang, in aanhef genoemde brochure (PDF’s/Eng+Ned) samengesteld en aan vrijwel elke parochie toegezonden. De ‘BIG6’ worden ingezet door artsen en zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Alles is zo nauwkeurig mogelijk weergeven! Disclaimer onderaan elke pagina! Mag ik u vragen om – als werk van barmhartigheid – de brochures breed via de mail bekend te stellen in parochie’s en in uw (persoonlijk) netwerk? Verwacht geen dankbaarheid, maar meestal ongeloof c.q. hooguit een reactie als van de tien melaatsen in Lucas 17. De reguliere zorg is per definitie fel tegen alles dat niet CBO is (zie brochure). Geen wonder dus dat de pandemie voortsleept, maar ons wordt slechts gevraagd om informatie door te geven. Niet om te overtuigen. Bij deze.
Bij voorbaat dank en God’s zegen!
Ps. Vanwege de strijd tégen (het bestaat) genezing van knkr kan ik helaas
niet mijn naam vermelden. Het voluit schrijven van een ziekte is spiritueel niet gunstig.