11 Januari 2015 Marie Lavrijsen – Poppeliers

Op 11 januari is Marie Lavrijsen – Poppeliers overleden. Zaterdag 17 januari om 10:30 uur is er voor haar een uitvaartmis in de kerk van O.L.VR. Tenhemelopneming en aansluitend wordt zij op de R.K. Begraafplaats in Reusel begraven. Marie is 95 jaar geworden.

%d