1 en 2 November Allerheiligen Allerzielen

Allerzielen en Allerheiligen

 

Op donderdag 1 november en vrijdag 2 november viert de Kerk het hoogfeest van Allerheiligen en de gedachtenis van Allerzielen. Beide dagen staan we hier in Reusel bij stil tijdens de H. Mis 19:00 uur. Het Gemengd Koor van parochie zal beide Missen opluisteren.

Met Allerheiligen herdenken we de levens van hen van wie we afscheid hebben moeten nemen, maar die nu leven in de hemelse rust en vrede. De mensen die dit eeuwige leven met God zijn binnengegaan noemen we heiligen. Heiligen zijn mensen die in hun leven hele bijzonder dingen hebben gedaan of op een bijzondere manier met God waren verbonden en leefden vanuit God. Hun leven is zo’n sterke getuigenis van Gods liefde geweest dat de Kerk officieel durft te zeggen dat deze mensen heilig zijn en in de hemelse gemeenschap met God leven. Dit kunnen bekende mensen zijn, zoals bijvoorbeeld de heilige Moeder Theresa en heilige Clemens, maar ook hele gewone onbekende mensen. Mensen die onze buren zijn geweest, onze ouders, gezinsleden, buren, vrienden en geliefden.

Allerzielen is de gedachtenis van de overledenen. Deze kerkelijke viering spreekt veel mensen tot de verbeelding en staat heel dichtbij. We herdenken onze overledenen, we staan stil bij hun leven en we bidden voor hen dat ze bij God mogen rusten. Het is een heel bijzondere gewoonte om na de viering gezamenlijk naar het kerkhof te gaan om daar de graven van onze geliefde overledenen te zegenen. Dit is een uiting van onze liefde voor hen en onze betrokkenheid bij hun leven en hun zielenrust. Dit zullen we na de Mis van Allerzielen ook in Reusel doen. Iedereen is uitgenodigd om een graflicht te plaatsen op het graf. Kapelaan Steijaert zal dan alle graven langsgaan voor de zegening. Gedurende de gehele dag kunt u in de Mariakapel graflichtjes kopen voor de zegening op de begraafplaats.