Kerstmis 2016 Extra collecte voor de voedselbank

Tijdens de vieringen bij het Hoogfeest van Kerstmis is er weer een extra collecte voor de Voedselbank Bladel.

Van de voedselbank kregen wij de volgende brief:

Zeereerwaarde Heer Pastoor van Roosmalen,

Fijn dat u en uw kerk zich weer wil inzetten voor de Voedselbank Bladel.

U weet dat de voedselbank zich niet alleen inzet voor de inwoners van de gemeente Bladel, maar zeker ook voor de inwoners van de gemeente Reusel de Mierden en van de gemeente Eersel.

Vorig jaar is in Bergeijk een voedselbank opgericht wat resulteerde in een afname van het aantal cliënten in Bladel tot  nu toe ca een 55 gezinnen.

Door de aantrekkende economie zien we gelukkig enerzijds dat mensen weer sneller aan de slag kunnen en de hulp van de voedselbank niet meer nodig hebben,

Anderzijds zien we een groei van alleenstaande moeders met kinderen die het heel erg moeilijk hebben.

Een voorbeeld is een moeder met één kind die erg blij was met een nieuwe job, maar na de zomervakantie weer bedankt werd. Ze was nl aangenomen als invalhulp en dat was bij de sollicitatie niet verteld.

Huilend kwam ze zich melden en gelukkig konden we haar helpen.

Per 1 januari aanstaande is besloten om de norm voor het leefgeld met enkele tientjes te verhogen. Dat betekent dat meer gezinnen gebruik kunnen gaan maken van de voedselbank,

dus ook mensen die hier als vluchteling komen.

Alle vrijwilligers ( 20 personen) zetten zich belangeloos in voor deze mensen. De lach en blijdschap van de mensen die de voedselpakketten komen halen geeft ons veel energie en het is bijzonder dankbaar werk.

Een dankjewel hoeven wij niet te hebben. Onze cliënten hebben ook niet voor de armoe gekozen.

Door de oprichting van een nieuwe VB in Bergeijk zijn we een kwart van onze subsidie door de gemeente Bergeijk kwijt geraakt, maar de vaste lasten blijven natuurlijk wel nagenoeg hetzelfde.

Dus wij zijn weer erg blij  met uw initiatief.

Ik wens u alvast een zalig Kerstfeest.

Vriendelijke groet,

Kasper Touwen

Voorzitter