December 2015 Nieuwsbrief Vrienden van Brazilie

Klik hier voor de Nieuwsbrief Vrienden van Brazilie

Beste Vrienden van Brazilië,
Afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van elkaar ontmoeten. Tot eind januari 2015 was Hanny in Nederland en heeft zij vele donateurs bezocht. Gedurende het jaar hebben we contacten gehad met andere Stichtingen en regelmatig onderling overleg gehad over de gang van zaken rondom Stichting Vrienden van Brazilië. Begin november heeft de familie van Kemenade een bezoek gebracht aan Pão de Açúcar. In eerste instantie was het een roots reis van hun zoon die er geboren is. Lees hierover meer in deze nieuwsbrief. Ook Jan en Corrie Goorman hebben in die periode een bezoek gebracht. Zij hebben daar inmiddels een grote kenniskring en zij hebben kunnen zien dat de donaties voor zuster Clementine op de juiste plaats terecht komen. Tijdens het bezoek in Brazilië is er nader afgestemd hoe men nog concreter de lokale bevolking kan ondersteunen op het gebied van
onderwijs en gezondheid. Er zijn nog steeds mensen die het leven door de armoede niet kunnen bolwerken en aangewezen zijn op uw steun. En gelukkig vinden wij nog steeds enthousiaste mensen die mee willen werken om hulp te bieden aan de minder bedeelden op deze wereld, in het bijzonder in Brazilië. Wij danken ieder die in 2015 opnieuw een steentje hebben bijgedragen, en vertrouwen dat we ook in 2016 op elkaar kunnen rekenen.