14 Oktober 2018 bezoek Mgr. de Korte

Mgr. de Korte

De bisschop van Den Bosch, Mgr. Gerard de Korte, bezoekt graag de parochies om zo het bisdom en de mensen te leren kennen. Het bestuur van de parochie Sint Clemens is verheugd om te laten weten dat Mgr. de Korte op zondag 14 oktober de parochie zal bezoeken. Op deze dag zal hij samen met de geloofsgemeenschappen van Hooge Mierde, Hulsel, Lage Mierde en Reusel de Eucharistie vieren in de parochiekerk in Reusel. De Eucharistieviering zal worden opgeluisterd door het Gemengd Koor Sint Clemens. Ook zullen diverse Gilden uit de parochie aanwezig zijn om de bisschop met de nodige eer te verwelkomen. Na de H. Misbrengen de Gilden een eerbetoon aan de bisschop op het kerkplein met de vendelgroet. Hierna is er de gelegenheid om hem en elkaar te ontmoeten in de pastorie onder het genot van een kop koffie/thee met iets lekkers.