Aktie kerkbalans 2016

Onder het motto ‘Mijn kerk in balans’  houden we in 2016 de actie Kerkbalans.

Klik op onderstaande links voor de originele brief:

Kerkbalans 2016                      Kerkbalans 2016                   Machtigingsformulier Reusel en Hulsel                      Hooge en Lage Mierde  

Met Kerkbalans wordt u een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het parochiewerk. Deze bijdrage zal worden gebruikt voor het pastorale werk, zoals de zorg voor mensen in nood, de steun bij ziekte en overlijden, het vieren van vreugdevolle momenten in een gelovig leven bij de geboorte en vervolgens het Doopsel, de 1e Communie, het Vormsel en het Huwelijk en, behalve de hierbij behorende bijzondere vieringen, natuurlijk ook de gewone vieringen door het jaar.

En zeker ook dagelijks en wekelijks samen de Eucharistie te mogen vieren.

In de kerk van Reusel hebben wij elke 2e en 4e zondag van de maand een gezongen H.Mis. Op de 3e zondag een cantordienst met orgel en samenzang. Daarnaast is uw bijdrage nodig voor het onderhoud van het kerkgebouw, de kerkhoven en de pastorie.

De parochie krijgt geen subsidie en is dus geheel afhankelijk van de bijdragen van de parochianen. Daarom zijn wij u dankbaar voor uw bijdrage in de afgelopen jaren.

Ook dit jaar rekenen wij op uw bijdrage.

Steun ons alstublieft met een bijdrage aan de Actie Kerkbalans 2016.

Deze maand ontvangen alle ingeschreven parochianen een enveloppe in de brievenbus met informatie over Kerkbalans 2016. Met ook een antwoordformulier, waarop verschillende mogelijkheden worden aangegeven.

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. Daarmee helpt u ons om het werk voor onze parochiegemeenschap voort te zetten en onze gebouwen in stand te houden.

Met een minimumbijdrage van € 6,00 per maand helpt u mee ons werk voort te zetten. Uiteraard is elk bedrag en zeker een hoger bedrag van harte welkom!

Met minimaal € 6,00 per maand  gedurende de afgelopen  3 jaar hebt u een korting tot dit bedrag voor de kosten van Uitvaartmis, Huwelijksmis of Jubileummis. Maar ook de vrijstelling van betaling van de viering van het Doopsel, voorbereiding 1e Communie en Vormsel. Voor 2013, 2014 en 2015 was het normbedrag ook al € 6,00 per maand oftewel

€ 72,00 per jaar.

Een praktische vraag is of u uw bijdrage zou willen voldoen d.m.v. de machtiging, welke in de enveloppe is toegevoegd.

Dat bespaart ons veel werk en het is ook voor u gemakkelijk. Een doorlopende machtiging, welke u altijd kunt wijzigen. Wanneer parochianen van onze parochie Sint Clemens de machtiging van 2015 willen handhaven dan behoeven ze niets in te sturen. Voor de parochianen van Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel is momenteel nog géén recente machtiging aanwezig en wordt gevraagd deze ingevuld en ondertekend toe te sturen aan de Parochie Sint Clemens, Kerkstraat 1, 5541 EM Reusel.

Wij hopen wederom op uw bijdrage !

 

Met vriendelijke groeten,

Parochiebestuur Sint Clemens

 

De kerkelijke instelling valt onder de ANBI regeling. Is aftrekbaar voor belasting.