4 Februari 2014 Harrie van Kemenade

Op 4 februari 2014 is Harrie van Kemenade overleden. Er is voor hem op vrijdag 14 februari een Herdenkingsdienst met eucharistie om 10:30 uur in de kerk van O. L. Vr. Tenhemelopneming in Reusel. De uitvaartdienst en crematie hebben plaats gevonden in Polen. Harrie is 59 jaar geworden.