31-12-2017 Afscheidswoord voor Pastoor van Roosmalen

Op 31 December 2017 werd tijdens de H.Mis van 09:30 uur een afscheidswoord gericht aan Pastoor van Roosmalen

 

Pastoor van Roosmalen, medeparochianen, aanwezigen,

Het is te doen gebruikelijk om op de laatste dag van het jaar, op oudjaar, even terug te blikken op het afgelopen jaar.
Maar vandaag kijken we, wegens het afscheid van U, als onze pastoor, bijna 7 jaren terug.
En in die 7 jaren is er heel veel gebeurd en dat wil ik, names het parochiebestuur en de pastoraatsgroep, graag even met U delen.

De belangrijkste punten op een rij:
– Pastoor van Roosmalen: U bent hier gestart in augustus 2011 als “Bouwpastoor”.
– De pastorie was hard toe aan een grondige opknapbeurt. Dat beeld werd nog eens versterkt, toen naar Uw idee, Jong Nederland de zolders van de pastorie leeg had gehaald. … Op deze zolders lag heel veel SUNT … Veel zolderplanken en muurplaten waren rot. Renovatie was absoluut geen luxe, maar bittere noodzaak. Wij als parochiebestuur waren blij, dat U genoegen nam met een appartement boven, waardoor een bruikbaar parochiecentrum is ontstaan op de gehele beneden verdieping.
– Gedurende de renovatie leerde we ook een pastoor kennen, die zeer flexibel was bij tegenslagen en snel kon schakelen en doorpakken, om de planning niet te verstoren. Zo moesten we wegens de rotte onderbalken, afscheid nemen van de mooie parketvloeren beneden … maar het resultaat nu, mag gezien worden.
– Een parochiecentrum voor bestuur, personeel, werkgroepen en speciale bijeenkomsten.

– Omdat Jong Nederland zo’n voortreffelijk werk had verricht, vroeg je hen nogmaals om dan ook maar de gewelven van de kerk leeg te halen.
– In totaal is hier een kleine 25 ton puin, zand en ijzer afgevoerd, als ook veel stof, kranten en kogels … kijkt U gerust naar boven: het is hier nu absoluut veilig …

– Vervolgens moesten we als parochie actief meedoen aan de beleidsnota van ons Bisdom uit 2009, “groeien in geloof, geloven in groei”, met als ondertitel: de nieuwe parochie: nieuwe kansen voor onze Kerk.
– U maakt hier met het bestuur werk van gevolgd door de voorbereiding van het fusie proces om te komen tot één parochie: in zowat alle kleine kernen gingen de hakken in het zand … ga er maar aan staan!
– Vanaf nu was U met nadruk de “Fusie-pastoor” wat resulteerde in:
– Een nieuwe naam en een nieuw Logo voor onze nieuwe parochie Sint Clemens,
– Een nieuw parochieblad, onze INFO, geheel in eigen beheer bedacht en gemaakt.
– Uiteindelijk is het per 1 januari 2014 tot een fusie gekomen en mede door de standvastige gedrevenheid van U als pastoor, zijn we gekomen tot een eenheid op diverse vlakken:
o Een bestuurlijke eenheid
o Een pastorale eenheid
o Een administratieve eenheid
o Een boekhoudkundige eenheid
o Een centrale aansturing van werkgroepen rond de toren
– Tevens kwam toen de opdracht van onze bisschop om kerken te gaan sluiten. Hiermee breng je geen blijde boodschap! Het is lastig, ook al noem je de juiste argumenten, om deze ‘slecht nieuws boodschap’ duidelijk en begrijpelijk te maken!
– Terugkijkend mogen we met een gerust hart zeggen, dat de fusie, ondanks alles, zeker geslaagd genoemd mag worden.
– Denken we daarbij ook aan de patroonheiligen van de gesloten kerken, die na een grondige restauratie, een mooie plaats hebben gekregen in onze parochiekerk.
– Denken we aan onze begraafplaatsen en tuinen, die er allemaal pico bello bijliggen.
– Op elke begraafplaats een nieuwe opslagruimte en een verblijfruimte met toilet en keukenblok, om onze vrijwilligers een rustmoment te gunnen onder het genot van een kopje koffie en een praatje, tussen het vele, mooie, maar ook zware werk wat zij verrichten.
– Een prachtige kapel op de begraafplaats in Hulsel, gerealiseerd met vrijwilligers uit Hulsel.
– In Lage Mierde wordt begin volgend jaar een kapel gerealiseerd onder de absute overkapping.
– In Hooge Mierde is de calvarieberg gerestaureerd en voorzien van beelden
– Onlangs is de verwarming van onze kerk geheel vernieuwd.
– Misschien zijn we wel een positief voorbeeld voor vele parochies, die nog met veel discussie en besluitenloosheid, halverwege het fusie proces zijn blijven hangen …

– Maar vanaf het allereerste moment was U hier vooral pastoor! Pastoor voor 7 maal 24 uur per week! Voor iedereen, die U nodig had, stond U paraat, altijd. Vanuit de communicanten kwamen weer misdienaars voort, enthousiaste misdienaars: je moest van de pastoor afblijven! Ze droegen je op handen en dat was wederzijds.
– Onze Vormelingen brengen een bezoek aan de Sint Jan in Den Bosch en genieten natuurlijk ook van de bossche bol, maar ook van de zorgmiddag en weten heel aardig hun voorbereiding vorm te geven op ‘n banier.
– Vele mooie reacties van nabestaanden bij het laatste afscheid van een dierbare …
– Er staan voor je geloof, je kerk, je parochie, je misdienaars, je vrijwilligers, maar vooral voor al je parochianen. We konden altijd een beroep op je doen, al was het midden in de nacht.
– Tevens was U een krachtig bestuurder. Je nimmer aflatende gedrevenheid, alles keurig op tijd en zeker ook op orde.
– We hebben een mooi toegankelijk archief .
– We zijn, met alles, helemaal bij.
– Graag spreek ik de hoop uit, dat we, samen met onze vele vrijwilligers, blijven bouwen aan onze mooie parochie Sint Clemens, vanaf 4 januari a.s. samen met onze nieuwe kapelaan.

– Graag wil ik U meegeven: Vergeet de mooie dagen niet! De vele mooie herinneringen, maar zeker ook de vele mooie mensen!
– Pastoor van Roosmalen, niemand van ons is blij met uw vertrek, maar wij hebben alle begrip voor Uw keuze en respecteren die ook.

Dat was een korte terugblik, maar ik wens, vanaf deze plaats, vandaag ook U pastoor en U hier aanwezig en de Uwe en alle parochianen van onze parochie en ook onze parochie Sint Clemens, met Gods zegen, een zalig en gezegend, maar vooral ook een voorspoedig en gezond 2018 toe!

Uitgesproken dd zondag 31 december 2017 te Reusel, na de dienst van 09:30 uur.

Liesbeth Maas Gust Lavrijsen Jack Wouters
Lid Pastoraatsgroep Vice Voorzitter; Beheer Bouwzaken + Begraafplaatsen Secretaris; Lid Pastoraatsgroep