Op zondag 3 november is Marta Meurs – Goossens overleden. Zaterdag 9 november is er voor haar een uitvaartmis om 10:30 uur in de R.K. Kerk O.L.Vr. Tenhemelopneming in Reusel met aansluitend crematie. Marta is 84 jaar geworden.

Het is niet meer mogelijk om te reageren.