3 April 2017 Marie Wouters – Maas

Op 3 april is Marie Wouters – Maas overleden. Zaterdag 8 april is er voor haar een uitvaartdienst in de RK Kerk O.L.Vr. Tenhemelopneming in Reusel om 10:30 uur. Aansluitend wordt zij begraven op de RK Begraafplaats O.L.Vr. Tenhemelopneming in Reusel. Marie is 90 jaar geworden.