27 Oktober 2015 Pieta de Laat – Soontiëns

Op 27 oktober is Pieta de Laat – Soontiëns overleden. Op vrijdag 30 oktober is er voor haar een uitvaartmis om 10:30 uur in de R.K. Kerk van O.L.Vr. Tenhemelopneming in Reusel. Aansluitend wordt zij op de R.K. Begraafplaats van Reusel begraven. Pieta is 92 jaar geworden.

%d