24 September 2017 Kerkproeverij

Kerkproeverij voor zondag 24 september 2017 in de kerk van de parochie Sint Clemens in Reusel

Oproep van onze Bisschop Mgr. De Korte aan alle parochies van het Bisdom om in het bijzonder aandacht te besteden aan onze parochianen. En wij als parochie Sint Clemens hebben daarbij de keuze gemaakt voor zondag 24 september a.s.

Dat parochianen, welke regelmatig de H.Mis bezoeken en zeker op de zaterdag of zondag, bereid zijn om hun familie, buren, vrienden of bekenden uit te nodigen om op deze zondag 24 september om 09.30 uur samen met hen de H.Mis bij te wonen en zo ook onze kerk van O.L.Vr.Tenhemelopneming te vereren met een bezoek.

Nà de H.Mis wordt er in de pastorie een kop koffie of thee aangeboden en kan men verder kennismaken met de Parochie Sint Clemens, parochiebestuur, pastoraatsgroep en pastoor. Ook de bezichtiging van de pastorietuin en de nieuwe verwarmingsinstallatie voor de kerk zijn te bewonderen.

Om 13.00 uur, 14.00 uur en 15.00 uur is er een rondleiding in onze kerk,  waarbij ook een korte beschrijving wordt aangereikt van de vele kostbaarheden in onze kerk voor de prijs van 1 euro .

Van harte welkom en uitgenodigd tijdens en nà de H.Mis en voor de rondleiding.

Parochiebestuur Sint Clemens