21 Augustus 2014 Rica van Ham – Senders

Op 21 augustus is Rica van Ham – Senders overleden. Op maanavond 25 augustus om 20:00 uur is er voor haar een avondwake in de kerk van O.L.Vr. Tenhemelopneming in Reusel en op dinsdag 26 augustus wordt zij na de H.Mis van 10:30 uur op de R.K. Begraafplaats in Reusel begraven. Rica is 91 jaar geworden.

%d