Op maandag 2 maart is Betsie Schellekens – Rijken overleden. Zaterdag 7 maart is er voor haar een absoute dienst om 10:30 uur in de Schakel in Hooge Mierde met aansluitend begrafenis op het R.K. Kerkhof in Hooge Mierde. Betsie is 87 jaar geworden.

Het is niet meer mogelijk om te reageren.