Op vrijdag 1 februari is Bets Bel – Damhuis overleden. Op zaterdag 9 februari is er voor haar een uitvaartmis om 10:30 uur in de R.K. Kerk O.L.Vr. Tenhemelopneming in Reusel met aansluitend crematie. Bets is 86 jaar geworden.

Het is niet meer mogelijk om te reageren.