15 Oktober 2017 Aankondiging: Pastoor van Roosmalen stopt in de parochie Sint Clemens Reusel

Pastoor van Roosmalen stopt per 1 januari 2018 in de parochie Sint Clemens Reusel (Klik hier voor de brief)

*************************************************************************************************
Ik heb sedert 1 augustus 2011 werkzaam mogen zijn als pastoor in de voormalige R.K. Parochie O.L.Vr.Tenhemelopneming en vanaf 1 januari 2014 in de gefuseerde R.K. Parochie Sint Clemens te Reusel.

In verbondenheid en met veel geloof en liefde voor Gods’ kerk heb ik dit pastorale en bestuurlijke werk altijd gedaan voor de parochianen van Sint Clemens. Ik heb zorg mogen dragen voor het begeleiden en uitwerken van de fusie van de vier voormalige parochies, waardoor er vele parochianen van de vier kerkgemeenschappen hun weg hebben gevonden naar de kerk van O.L.Vr.Tenhemelopneming in Reusel.
Daarnaast heb ik vele parochianen mogen voorbereiden op het ontvangen van de sacramenten voor henzelf of hun kinderen en bij het vieren van de eucharistie, elke dag hier in Reusel. Dit alles was ook mogelijk door de vele vrijwilligers in de vier kerkgemeenschappen en daarvoor mijn hartelijke dank !

Monseigneur De Korte heeft bij zijn komst in mei 2016 als eindverantwoordelijk Bisschop gemeend het beleid inzake de toekomst van de parochies te moeten wijzigen. Een beleid wat o.a. gestoeld is op het niet sluiten van kerken en het steeds meer toestaan van woord- en communiediensten. Dat hiermede de Eucharistie op het tweede plan komt, is hierbij het gevolg.
Ook geeft Monseigneur De Korte aan dat de priester ook present moet zijn in de crematoria en daar het afscheid moet voorzien van gebed. Dat de Kerk hiermede overbodig geworden is bij een afscheid van een overledene, is hierbij het gevolg !!

Daarnaast het handelen en de stellingname van Monseigneur De Korte inzake het wel en wee van de R.K. Parochie Sint Clemens Reusel, is voor mij alle aanleiding om mijn werkzaamheden als pastoor van de R.K. Parochie Sint Clemens te Reusel per 1 januari 2018 te doen eindigen.
Ik heb Monseigneur De Korte gevraagd mij per 1 januari 2018 ontslag te verlenen als pastoor van de R.K. Parochie Sint Clemens te Reusel. En Monseigneur De Korte heeft hiermede op donderdag 12 oktober 2017 ook ingestemd.

Ik ga kort nà 1 januari 2018 de parochie Sint Clemens verlaten en zal elders gaan wonen als emeritus zonder enige verantwoordelijkheid voor een bepaalde parochie.

Met droefheid en in gebed met de Heer doe ik u hiervan in kennis stellen.

Pastoor van Roosmalen