14 Oktober Bezoek van de bisschop

Afgelopen zondag 14 oktober bezocht Mgr. de Korte onze parochie. Het was een hele mooie dag. De dag begon met een Eucharistieviering. Bij de deur van de kerk werd de bisschop verwelkomd door alle vijf de Gilden uit onze parochie die in grote getalen waren uitgetrokken. De binnenkomst in de kerk ging gepaard met vreugdevol geroffel en vertoon. Mgr. de Korte was deze dag de hoofdcelebrant en preekte over onze roeping om Christus na te volgen. Ons eigen parochiekoor luisterde de viering muzikaal op. Aan het einde van de Eucharistie was er nog een kleine bonus. Via de Heemkunde-kring Reusel heeft de parochie recentelijk een klein troffeltje in bruikleen gekregen waarmee in 1895 ‘de eerste steen’ van de kerk is gelegd. Kapelaan Steijaert vertelde kort namens de Heemkunde-kring hoe dit troffeltje weer via omzwervingen in parochie terecht is gekomen. Dit troffeltje zal een plaats krijgen in de kerk in de buurt van deze ‘eerste steen’. In het volgende parochieblad zal hier aandacht aan worden besteed.

Na de Eucharistieviering brachten de Gilden onder grote belangstelling op het kerkplein nog de vendelgroet aan de bisschop en de kapelaan. Vervolgens was er gelegenheid in de pastorie om onder het genot van een kopje koffie/thee en iets lekkers elkaar nog wat de ontmoeten. De bisschop heeft de kans gekregen om met meerdere parochianen te spreken. Achteraf stuurde hij nog een email naar kapelaan Steijaert om de parochie te bedanken voor deze mooie dag en een goede herinnering. Al met al een impuls voor onze parochie!