Op 13 maart is Jan Lavrijsen overleden. Maandag 19 maart is er voor hem een uitvaartmis om 10:00 uur in de R.K. Kerk O.L.Vr. Tenhemelopneming in Reusel en om 15:00 uur crematie in Veldhoven. Jan is 92 jaar geworden.

Het is niet meer mogelijk om te reageren.