11 Augustus 2016 Toos van Hoof – de Bresser

Op 11 augustus is Toos van Hoof – de Bresser overleden. Op woensdag 17 augustus is er voor haar een uitvaartmis om 10:30 uur in de R.K. Kerk O.L.Vr. Tenhemelopneming in Reusel. Aansluitend wordt zij op de R.K. Begraafplaats van Reusel begraven. Toos is 90 jaar geworden.