1-1-2018 Kapelaan Sacha Steijaert

Mededeling opvolging pastoor van Roosmalen te Reusel.

Mgr. G. de Korte is blij te kunnen aankondigen dat er na het aangekondigde vertrek van pastoor van Roosmalen snel een goede invulling gevonden is voor de vacature.

Maar allereerst wil de bisschop hierbij pastoor van Roosmalen danken voor zijn jaren van  inzet als pastoor van uw parochie.

Per 01/01/2018 zal deken L. Spijkers worden benoemd tot administrator van de parochie Sint Clemens. Hij zal zich concentreren op de meer bestuurlijke taken.

Tevens wordt  de priester  Sacha Steijaert benoemd met het oog op de pastorale bediening.

Kapelaan Sacha Steijaert, 43 jaar. Is op 10 juni van dit jaar priester gewijd en heeft de afgelopen 1,5 jaar gewerkt in de parochie heilige Franciscus in de Bommelerwaard. Hij komt oorspronkelijk uit de provincie Zeeland. Voor hij met de priesteropleiding  begon heeft hij o.a. gewerkt in de chemische industrie als ingenieur en operations manager. Kapelaan Steijaert en pastoor van Roosmalen hebben de afgelopen week al kennis gemaakt en zullen werken aan een goede overdracht. Na het vertrek van de pastoor zal hij zijn intrek nemen in de pastorie en beginnen met de kennismaking met de parochie.

Kapelaan  Steijaert krijgt naast zijn verantwoordelijkheid voor het pastoraat in Reusel ook een taak in het ondersteunen van de nieuwe pastoor van Bladel.

De Bisschop is blij en dankbaar  met de bereidheid van beide priesters en hoopt dat ze samen met alle vrijwilligers en de gelovigen van de gemeenschappen in de parochie mogen bouwen aan een goede toekomst voor de parochie in vertrouwen en geloof.