Vastenactie 2014 – Extra collecte weekend van 5 en 6 april

Vastenactie 2014 – Extra collecte weekend van 5 en 6 april 2014

Dit jaar is de Vastenactie voor : Bouwen aan een thuis in Sierra Leone.

Sierra Leone ligt in West-Afrika.

Vanaf het begin van de vastentijd tot en met Pasen staan er achter in de kerken collectebussen. Daar liggen ook de bekende vastenzakjes.

In Hulsel is de opbrengst evenals andere jaren voor het project zuster Wouters. Meer hierover in het Hulsels Blaoike. Hiervoor worden andere vastenzakjes apart door de kerkgemeenschap van Hulsel verspreid en opgehaald door het kerkkoor.

Daarnaast is er in elke kerk in het weekend van 5 en 6 april een extra collecte voor de vastenactie Sierre Leone of in Hulsel voor het project zuster Wouters.

MOV (Missie Ontwikkeling en Vrede) Sint Clemens