2 Maart 2013 Jeanne Damen-van Gorp

Op 2 maart is Jeanne Damen-van Gorp overleden. Op woensdag 6 maart is er voor Jeanne  om 20:00 uur een avondwake  en zij wordt op donderdag 7 maart na de H.Mis van 10:30 uur op de R.K. begraafplaats O.L.Vr.Tenhemelopneming begraven. Jeanne is 64 jaar geworden.

Lees verder