The Armed Man

The Armed Man
Op 4 Oktober 2019
Locatie: Kerk van de Parochie Sint Clemens in Reusel
Officiële uitvoering The Armed Man herdenkingsconcert in de parochiekerk Reusel 75 jaar bevrijding Reusel-De Mierden.

19.00 uur Publieke try-out van The Armed Man
21.30 uur Concert: The Armed Man

 

 

OLVr. Beauraing

Zomerreis 19 augustus t/m 24 augustus 2019 naar Beauraing
De zomerreis 2019 gaat naar de bedevaartsplaats Beauraing in de Belgische
Ardennen. In 1932/1933 verscheen de heilige maagd Maria hier 33 maal aan vijf
kinderen uit dit kleine stadje. Zij toonde zich als Onze Lieve Vrouw van het gouden
hart.  Lees meer………

 

 

Kapelaan van Dijk

Onze bisschop Monseigneur de Korte heeft met ingang van 1 juni benoemd tot kapelaan van de Sint Clemens parochie in Reusel, de Zeer Eerwaarde Heer David van Dijk. Kapelaan van Dijk is 43 jaar oud en op 17 juni van het jaar 2000 voor het Bisdom Den Bosch tot priester gewijd. De laatste negen jaren was hij pastor in Geffen.

Kapelaan Sacha Steyaert krijgt van de bisschop elders in het Bisdom een nieuwe benoeming.

 

 

 

Vormsel bijeenkomst

4e Bijeenkomst 3 april 2019 met het thema: Kracht

4 e Bijeenkomst Vormsel viering op 3 april 2019

 

 

 

 

 

Passieconcert

Passieconcert 2019 uitgevoerd door ‘Reusels Gemengd Koor’

Op zaterdag 13 april om 19.30 uur in de Sint Jozefkerk te Arendonk (Voorheide) en op Palmzondag 14 april aanstaande om 14.30 uur in de kerk van Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming te Reusel verzorgt het “Reusels Gemengd Koor” telkens een Passieconcert. Uitgevoerd zal worden het Requiem van Gabriel Fauré.

Klik hier voor de volledige tekst.

 

 

Vormsel

Zondag 25 mei komt de Bisschop van Den Bosch, Mgr. Gerard de Korte naar Reusel om je het Vormsel toe te dienen. En dat Vormsel is net als Pinksteren, het Feest van de Geest. De Heilige Geest die mensen altijd bij staat, net als Jezus. Het vormsel is, op weg naar volwassenheid, dan ook de logische stap na het Doopsel en de (1e Heilige) Communie en is net zo’n werkzaam teken van Gods liefdevolle aanwezigheid bij jou, door Jezus en de H. Geest. In de komende weken gaan we op de pastorie bij de kerk in Reusel dat feest voorbereiden. Bij mooi weer zelfs in de tuin. We gaan nadenken over wat de Geest voor ons betekent en dan denk je ook na over jezelf.

Vormsel Aanmeldingsformulier                               Power of Fire, 30 Maart 2019

 

Doopsel

Lees hier de laatste nieuwsbrief.

Deze week vond de tweede bijeenkomst plaats van het 1e Communie-project. Tijdens deze bijeenkomst hebben de kinderen geleerd dat je door het doopsel opgenomen wordt in de Kerk. Als voorbeeld hebben ze het verhaal gehoord van de Opperschatbewaarder van de koning van Ethiopië die zo was geraakt door het evangelie dat hij zich door de apostel Filippus heeft laten laten dopen in een vijver. En dat de Kerk dit voorbeeld altijd heeft gevolgd. Mensen willen bij Jezus Christus en zijn Kerk horen en laten zich daarom dopen. Bij de ingang van de kerk staan wijwaterbakjes en kapelaan Steijaert heeft daar uitgelegd waarom het kruisteken voor ons christenen zo belangrijk is. Het kruisteken en het doopsel horen bij elkaar. Door een kruisteken worden we er aan herinnerd dat we gedoopt zijn en bij de Kerk van Jezus horen. Daarom maken mensen hun vingers nat met wijwater en maken een kruis als ze de kerk binnenkomen. In de doopkapel heeft kapelaan Steijaert uitgelegd hoe een doopsel in zijn werk gaat en konden de kinderen vragen stellen. Hierna hebben de kinderen de kerstliedjes geoefend die ze zelf gaan zingen bij de Herdertjesviering op 24 december. Het was een mooie woensdagmiddag. Zoals altijd is er weer een mooie nieuwsbrief gemaakt voor de ouders zodat ze precies weten wat de kinderen hebben geleerd. Nieuwsbrief

 

Communie

Op woensdagmiddag 14 november is het 1e Communie-project van onze parochie begonnen. 32 kinderen uit de diverse dorpen van onze parochie hebben zich aangemeld. Dit zijn meer kinderen dan vorig jaar en daar zijn we heel blij mee. De parochie is ook heel blij dat er een grote groep ouders is die de diverse activiteiten op woensdag wil mee begeleiden. De titel van het Communie-project is ‘samen groeien in geloof’. Met deze grote groep kinderen en ouders zien we dat ook heel positief tegemoet . De kinderen zullen hun 1e H. Communie doen op 19 mei om 11:00 uur in de kerk van O.L.V. Tenhemelopneming. Hiervoor is natuurlijk heel de parochie uitgenodigd!
De ouders krijgen na iedere bijeenkomst een nieuwsbrief van de parochie waarop in het kort is aangegeven wat de kinderen hebben gedaan, wat het huiswerk is en welke activiteiten er aan zitten te komen. Op deze manier kunnen de ouders echt meedoen en meeleven met het project.

 

 

HCR Reusel

Op 25 november zal de harmonie Concordia in de kerk van Reusel een concert geven. Het concert wordt in samenwerking gegeven met leerlingen van het Pius X-college. Zij zullen het concert begeleiden met zang en gitaar. Om 14:00 uur zal het concert beginnen.

Klik hier voor het hele artikel

 

 

 

 

www.reuselsgemengdkoor.nl

Kerstconcert 2018

Zondag 23 december a.s., om 14.30 uur verzorgt het ‘Reusels Gemengd Koor’ weer haar traditionele kerst-concert in de kerk van ‘Maria Ten Hemelopneming’ in Reusel.

Klik hier voor het hele artikel

 

 

 

 

Allerheiligen

Allerzielen en Allerheiligen

Op donderdag 1 november en vrijdag 2 november viert de Kerk het hoogfeest van Allerheiligen en de gedachtenis van Allerzielen. Beide dagen staan we hier in Reusel bij stil tijdens de H. Mis 19:00 uur. Het Gemengd Koor van parochie zal beide Missen opluisteren.

Klik hier voor het hele bericht.

 

Troffel overdracht

Recentelijk werd de parochie benaderd door de Heemkunde-kring Reusel met de mededeling dat men in het bezit was gekomen van de troffel waarmee in 1895 de officiele ‘eerste steen’ is gelegd van de parochiekerk in Reusel. De troffel lag op zolder bij een familielid van de oorspronkelijk architect. Dit familielid heeft de troffel geschonken aan de Heemkunde-kring die het op haar beurt in bruikleen heeft gegeven aan de parochie. Aan de eerste steenlegging zit nog een bijzonder verhaal. De eerste steen is gelegd door een ware kardinaal, de amerikaanse kardinaal Gibbons.

https://www.ed.nl/kempen/historische-troffel-na-123-jaar-terug-in-reusel~ab23b078/

 

Bisschop in Reusel

Afgelopen zondag 14 oktober bezocht Mgr. de Korte onze parochie. Het was een hele mooie dag. De dag begon met een Eucharistieviering. Bij de deur van de kerk werd de bisschop verwelkomd door alle vijf de Gilden uit onze parochie die in grote getalen waren uitgetrokken.

Klik hier voor het hele bericht

 

Bezinningsdag 30 oktober in Foyer de Charité in Thorn

Thorn

Op 30 oktober organiseert kapelaan Steijaert een bezinningsdag in foyer de Charité; een bezinningshuis in het prachtige Thorn – ook wel bekend als het ‘witte stadje’.

Klik hier voor het hele bericht

 

 

Mgr. de Korte

De bisschop van Den Bosch, Mgr. Gerard de Korte, bezoekt  de parochie Sint Clemens op zondag 14 oktober 2018. Op deze dag zal hij samen met de geloofsgemeenschappen van Hooge Mierde, Hulsel, Lage Mierde en Reusel de Eucharistie vieren in de parochiekerk in Reusel.

Klik hier voor het hele bericht

 

Informatie over onze parochie in Reusel-de Mierden

De kerk vanaf het kerkplein

Graag willen we op onze site van Sint Clemens in Reusel de Mierden alle mogelijke informatie geven over de boodschap van Jezus en u zo met Hem in contact brengen. Daarom informeren wij u op deze site over de sacramenten en de vieringen. Onze site is vooral ook een uitnodiging tot viering, aanbidding, gebed en meditatie in onze  parochiekerk: het prachtige kerkgebouw dat door onze voorouders ter meerdere eer en glorie van ons aller Schepper en Redder is gebouwd. De prachtige afbeeldingen die u ervan op deze site ziet, zijn een eerbetoon voor hun inzet en ijver voor hun en ons geloof in een stralende toekomst met Jezus Christus.

De kerk van Reusel

Zo vindt je op deze site ook verwijzingen naar alle andere belangrijke zaken, en kan kapelaan Steijaert, en ook het parochiebestuur zich aan u voorstellen.

 

Per 01/01/2018 is deken L. Spijkers benoemd tot administrator van de parochie Sint Clemens. Hij zal zich concentreren op de meer bestuurlijke taken.

Kapelaan Steijaert

Tevens is de priester Sacha Steijaert benoemd met het oog op de pastorale bediening.