HCR Reusel

Op 25 november zal de harmonie Concordia in de kerk van Reusel een concert geven. Het concert wordt in samenwerking gegeven met leerlingen van het Pius X-college. Zij zullen het concert begeleiden met zang en gitaar. Om 14:00 uur zal het concert beginnen.

Klik hier voor het hele artikel

 

 

 

 

www.reuselsgemengdkoor.nl

Kerstconcert 2018

Zondag 23 december a.s., om 14.30 uur verzorgt het ‘Reusels Gemengd Koor’ weer haar traditionele kerst-concert in de kerk van ‘Maria Ten Hemelopneming’ in Reusel.

Klik hier voor het hele artikel

 

 

 

 

Allerheiligen

Allerzielen en Allerheiligen

Op donderdag 1 november en vrijdag 2 november viert de Kerk het hoogfeest van Allerheiligen en de gedachtenis van Allerzielen. Beide dagen staan we hier in Reusel bij stil tijdens de H. Mis 19:00 uur. Het Gemengd Koor van parochie zal beide Missen opluisteren.

Klik hier voor het hele bericht.

 

Troffel overdracht

Recentelijk werd de parochie benaderd door de Heemkunde-kring Reusel met de mededeling dat men in het bezit was gekomen van de troffel waarmee in 1895 de officiele ‘eerste steen’ is gelegd van de parochiekerk in Reusel. De troffel lag op zolder bij een familielid van de oorspronkelijk architect. Dit familielid heeft de troffel geschonken aan de Heemkunde-kring die het op haar beurt in bruikleen heeft gegeven aan de parochie. Aan de eerste steenlegging zit nog een bijzonder verhaal. De eerste steen is gelegd door een ware kardinaal, de amerikaanse kardinaal Gibbons.

https://www.ed.nl/kempen/historische-troffel-na-123-jaar-terug-in-reusel~ab23b078/

 

Bisschop in Reusel

Afgelopen zondag 14 oktober bezocht Mgr. de Korte onze parochie. Het was een hele mooie dag. De dag begon met een Eucharistieviering. Bij de deur van de kerk werd de bisschop verwelkomd door alle vijf de Gilden uit onze parochie die in grote getalen waren uitgetrokken.

Klik hier voor het hele bericht

 

Bezinningsdag 30 oktober in Foyer de Charité in Thorn

Thorn

Op 30 oktober organiseert kapelaan Steijaert een bezinningsdag in foyer de Charité; een bezinningshuis in het prachtige Thorn – ook wel bekend als het ‘witte stadje’.

Klik hier voor het hele bericht

 

 

Mgr. de Korte

De bisschop van Den Bosch, Mgr. Gerard de Korte, bezoekt  de parochie Sint Clemens op zondag 14 oktober 2018. Op deze dag zal hij samen met de geloofsgemeenschappen van Hooge Mierde, Hulsel, Lage Mierde en Reusel de Eucharistie vieren in de parochiekerk in Reusel.

Klik hier voor het hele bericht

 

Informatie over onze parochie in Reusel-de Mierden

De kerk vanaf het kerkplein

Graag willen we op onze site van Sint Clemens in Reusel de Mierden alle mogelijke informatie geven over de boodschap van Jezus en u zo met Hem in contact brengen. Daarom informeren wij u op deze site over de sacramenten en de vieringen. Onze site is vooral ook een uitnodiging tot viering, aanbidding, gebed en meditatie in onze  parochiekerk: het prachtige kerkgebouw dat door onze voorouders ter meerdere eer en glorie van ons aller Schepper en Redder is gebouwd. De prachtige afbeeldingen die u ervan op deze site ziet, zijn een eerbetoon voor hun inzet en ijver voor hun en ons geloof in een stralende toekomst met Jezus Christus.

De kerk van Reusel

Zo vindt je op deze site ook verwijzingen naar alle andere belangrijke zaken, en kan kapelaan Steijaert, en ook het parochiebestuur zich aan u voorstellen.

 

Per 01/01/2018 is deken L. Spijkers worden benoemd tot administrator van de parochie Sint Clemens. Hij zal zich concentreren op de meer bestuurlijke taken.

Kapelaan Steijaert

Tevens is de priester Sacha Steijaert benoemd met het oog op de pastorale bediening.