Laatste Nieuws

Facebook
ANBI nummer 3831395

 

 

 

De pastoor gaat vanaf de Goede Week weer doordeweekse missen doen. De mis op woensdag is dan voortaan om 9.00 uur ‘s morgens. Op zaterdag 16.00 uur maar niet met Pasen.
Er zal een EXTRA collecte zijn in het weekend van 3 en 10 april voor de VASTENACTIE

Lees verder .....

 

Op zondag 10 april aanstaande verzorgt het Reusels Gemengd Koor, na een langdurige periode van noodgedwongen stilstand vanwege de pandemie, weer een passieconcert in de kerk van O.L.Vr. Tenhemelopneming te Reusel. Het concert begint om 14.30 uur. Vanaf 14.00 uur is de kerk open voor publiek.

Lees verder .....

 

Informatieavond  Eerste Communieviering

Parochie Sint Clemens.

Beste ouders,  Op maandag 22 november vindt er een informatie avond plaats in de pastorie, Kerkstraat 1 te Reusel,  betreffende de 1e Communie 2022. Aanvang 20.00uur.

Lees verder

Een update van de gevallen pastoor…

Zoals u weet heb ik twee maanden een lelijke val gemaakt waarbij mijn linker arm uit de kom is geschoten, en stukjes bot, en uiteindelijk de kop van de bovenarm is afgebroken. De operatie is gelukkig goed gelukt, en de spreekwoordelijke Brabantse gemoedelijkheid tref je zeker ook aan in Groningen, waar mijn operatie heeft plaatsgevonden.

Lees verder

Onze pastoor, David van Dijk, heeft na een ongelukkige val zijn arm gebroken. Het was een gecompliceerde breuk en hij is in het ziekenhuis geopereerd. Daardoor zal hij 6 weken uit de running zijn. Door de week komen te heilige missen te vervallen. Op de zondagen hebben wij vervanging gevonden. Dus deze missen zullen doorgaan. De heilige missen die vervallen door de afwezigheid van de pastoor, kunnen op een later tijdstip natuurlijk nog worden gelezen. Neemt u hiervoor contact op met de parochie tel: 641360. Ook de installatieviering op 19 september gaat niet door, deze wordt verschoven naar een latere datum. Wij wensen David veel beterschap

ASTEN – Sacha Steijaert (47) is zondag in de Heilige Maria Presentatiekerk in Asten geïnstalleerd als nieuwe pastoor van de Franciscusparochie Asten-Someren. Het adres is: Kerkstraat 4    5721 GV    Asten (0493) 69 13 15.

Het vormsel staat gepland op: Vrijdag 24 september om 19.00 uur in de Sint Clemenskerk te Reusel.

We zijn van plan om twee bijeenkomsten te organiseren voor de vormelingen op een woensdagavond van 19.00-20.30 uur, 1x vóór de zomervakantie en 1x na de zomervakantie. U als ouder wordt via de mail op de hoogte gehouden, er zullen geen ouderavonden zijn.  Wilt u uw kind het vormsel laten doen? Dan vragen wij u vriendelijk het hier te downloaden formulier in te vullen en uiterlijk 23 juni a.s. op de pastorie (brievenbus Kerkstraat 1) in te leveren of te mailen naar vormselwerkgroepreusel@gmail.com.

Heeft u nog vragen dan kunt u altijd contact opnemen via bovenstaand mailadres. Wij heten u en uw vormeling van harte welkom! Met vriendelijke groeten, Parochie Sint Clemens  Vormselwerkgroep Reusel

Versoepeling van coronamaatregelen in de R.-K. Kerk

Met ingang van 5 juni aanstaande voert de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door. De bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk. De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een viering kan bijwonen.

Lees verder…..

Zolang de beperkingen i v m corona van kracht zijn, bestaat de mogelijkheid om tegen een vergoeding, na een uitvaartmis, een beperkte koffietafel te organiseren, achter in de kerk.

Overlijden oud-pastoor pater Wim Wouters.

Per telefoon vertelde pater Frans van der Weijst mij dat zijn medebroeder pater Wim Wouters, na voorzien te zijn van het H. Sacrament der zieken, is overleden in de leeftijd van 84 jaar. Wim is zeven jaar pastoor geweest van de parochies Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel, tot aan de fusie die plaatsvond in 2013.

Beste (ouders van) communicanten 2021

Graag nodigen wij alle ouders uit, van kinderen die dit schooljaar in groep 4 zitten, om de online ouderavond bij te wonen op woensdag 3 februari om 19.45 uur. Daarin willen we met jullie brainstormen over hoe we dit jaar, ondanks alle coronamaatregelen, toch een communievoorbereiding en communieviering kunnen organiseren.

 

Informatie over onze parochie in Reusel-de Mierden

De kerk vanaf het kerkplein

Graag willen we op onze site van Sint Clemens in Reusel de Mierden alle mogelijke informatie geven over de boodschap van Jezus en u zo met Hem in contact brengen. Daarom informeren wij u op deze site over de sacramenten en de vieringen. Onze site is vooral ook een uitnodiging tot viering, aanbidding, gebed en meditatie in onze  parochiekerk: het prachtige kerkgebouw dat door onze voorouders ter meerdere eer en glorie van ons aller Schepper en Redder is gebouwd. De prachtige afbeeldingen die u ervan op deze site ziet, zijn een eerbetoon voor hun inzet en ijver voor hun en ons geloof in een stralende toekomst met Jezus Christus.