Liturgisch Jaar

Tijdens het liturgische jaar dat met de advent aanvangt, viert de Kerk een groot aantal feesten en hoogfeesten. Hieronder de kalender met de belangrijkste kerkelijke hoogtijdagen:

Bezinningsperioden

Naast de feestdagen kent de katholieke kerk ook twee belangrijke perioden van bezinning:

  • Advent  (4 weken voorafgaand aan Kerstmis): Hierin bereiden wij ons voor op de komt van Christus op aarde en op zijn wederkomst)
  • Vastentijd  (begint op Aswoensdag en eindigt met Pasen). Hierin bereiden wij ons voor op het lijden, de dood en de opstanding van Jezus

De betekenis van de belangrijkste hoogfeesten

Kerstmis

Met Kerstmis vieren wij de komst van Jezus, als enige Zoon van de ene God, schepper van alles wat bestaat. Jezus Christus werd als Zoon van de ene God geboren uit de maagd Maria. Hij kwam op deze wereld als redder van alle mensen van goede wil die volgens Zijn woorden en Zijn voorbeeld, zoals opgeschreven in het Evangelie, willen leven.

Pasen

Pasen is de belangrijkste feestdag van de katholieke en iedere andere christelijke kerk.        Op Pasen vieren wij dat Jezus uit de dood is opgestaan en waarlijk en voor eeuwig in God leeft. Door Zjn dood en opstanding wordt een nieuw en eeuwig verbond tussen God en de mens tot stand gebracht. Dit altijddurende verbond is gebaseerd op de genade van de levende God, die zichzelf in Zijn mens geworden  Zoon offerde en steeds opnieuw blijft offeren voor het eeuwige geluk van alle mensen. Mannen en vrouwen die in navolging van Jezus en in overgave aan Hem durven te leven en te sterven.

Pasen wordt voorafgegaan door de 40 dagentijd waarin we ons op Pasen voorbereiden en de Goede week, waarin wij het lijden en sterven van Jezus herdenken. Hoogtepunten in de Goede week zijn:

  • Palmzondag, waarin de intocht van Jezus in Jeruzalem wordt herdacht
  • Witte Donderdag, waarin we het laatste avondmaal gedenken en
  • Goede Vrijdag wanneer we het lijden en sterven van onze Redder gedenken

Hemelvaart

Hemelvaart is de dag dat wij herdenken dat Jezus als Zoon van God is opgenomen bij     Zijn Hemelse Vader en met Zijn Vader één God is.

Pinksteren

Met Pinksteren vieren wij dat de Heilige Geest van God onder ons mensen komt om ons de weg te wijzen naar de volmaakte eeuwige goedheid en waarheid in God en Zijn Zoon Jezus.

Allerheiligen en Allerzielen

Op 1 november viert de kerk de nagedachtenis van alle heiligen en martelaren. Op 2 november worden alle overleden parochianen herdacht.

Feestdagen voor Maria

Maria, de moeder van Jezus Christus wordt in onze kerk op vele momenten herdacht. De belangrijkste vieringen zijn:

  • Maria Boodschap op 25 maart, 9 maanden voor de geboorte van Jezus
  • Maria Tenhemelopneming op 15 augustus
  • Maria Onbevlekt Ontvangen op 8 december, 9 maanden voor haar geboorte
  • Maria Lichtmis op 2 februari is de herdenking van de “Opdracht van de Heer in de Tempel” en het zuiveringsoffer van Maria veertig dagen na de geboorte van Jezus

Maria is als moeder van God ook onze moeder. Zij is daarmee in onze gebeden de meest uitgelezen voorspreekster bij Hem en daardoor de belangrijkste Heilige. Tevens is zij de patrones en voorspreekster in onze parochiekerk. De maanden mei en oktober zijn de Mariamaanden waarin Maria in onze parochie speciaal wordt herdacht.