Week-3

Kerk O.L.Vr. Tenhemelopneming

Zondag 13/01: Feest: Doop van de Heer

09.30 uur  Eucharistieviering mmv koor Sint Clemens

Ad van Gorp

Albert Rijkers vw verjaardag nms Tiny

Overleden ouders v. Avendonk-Cranincks en overleden familieleden nms kinderen en kleinkinderen

Overleden ouders Wouters-Gijsbers en overleden familie

Nellie Janssen-Heesters en War Janssen

Elke 2e zondag van de maand is er na de Mis van 09:30 uur de gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken en elkaar te ontmoeten in de pastorie. Via de doorgang naar de sacristie kunt u de pastorie ingaan.

 

Week-4

Zondag 20/01: 2e Zondag door het Jaar

09.30 uur  Eucharistieviering;  Cantordienst

Piet van de Ven vw jaargetijde

Cor Hendrikx

Harrie van Eekert en Pieta van Eekert- Vermeulen

Frie van Herk en Lien van Herk- Heesterbeek en overleden familie

Peter van Gool vw jaargetijde en voor zoon Perry

Wim Dirks vw verjaardag nms Corné en Ria