H. Missen

Voor het opgeven van misintenties, kan men via mail contact opnemen met het secretariaat. Vermeld hierbij de datum en de person(en) waarvoor de mis is. Het bedrag van 12 euro per mis kan men overmaken op rekening NL96RABO0143401963. Dit kan tot 2 weken voor de week waarin de mis moet worden opgedragen.

U kunt nog steeds uw gaven voor de Voedselbank in de Mariakapel neerzetten.  Alvast hartelijk dank !

Je kunt de missen ook online volgen op    https://www.sintclemens.eu/kerk-tv

Week-40

Kerk O.L.Vr. Tenhemelopneming

Zaterdag 26/09: 26e zondag door het jaar

17.30 uur  Eucharistieviering

An Antonis- Panjoel

 

Zondag 27/09: 26e zondag door het jaar

09.30 uur  Eucharistieviering mmv koor Sint Clemens

12.00 uur  Eucharistieviering 1e communie

Jan Verspaandonk

Overleden ouders Laarakker-Sijmons en overleden kinderen

Janus Jansen

Lies van Gool- van Gompel

Jan Castelijns

Toon Vissers vw jaargetijde nms Cor en de kinderen

Erica van den Borne-Smits en overleden familieleden

Wim van den Heuvel

 

Maandag  28/09:

18.30 uur  Rozenkransgebed     19.00 uur  geen Eucharistieviering

 

Dinsdag 29/09: Feest: H.H. Gabriël, Michaël en Raphaël, Aartsengelen

18.30 uur  Rozenkransgebed     19.00 uur  Eucharistieviering

Jan van Bree en Drieka van Bree-Damen

 

Woensdag 30/09:

18.30 uur  Rozenkransgebed     19.00 uur  Eucharistieviering

Thijs Bel en Joke Bel-Borgmans en overleden familieleden

 

Donderdag 01/10:

18.30 -19.00 uur     Uitstelling van het Allerheiligste

Aanbidding

Rozenkransgebed

Instelling van het Allerheiligste

19.00 uur  Eucharistieviering

Voor de zieken in onze parochie

 

Vrijdag 02/10:

18.30 uur  Rozenkransgebed     19.00 uur  Eucharistieviering in d’n Aachterum

Voor de zieken in onze parochie

 

Week-41

Kerk O.L.Vr. Tenhemelopneming

Zaterdag 03/10: 27e zondag door het jaar

17.30 uur  Eucharistieviering

Julia Borremans- van de Pul nms KBO Reusel

Piet Lavrijsen, Jo Lavrijsen- van Dooren en zoon Kees

Cor Jansen- Hendrikx nms KBO Reusel

 

Zondag 04/10: 27e zondag door het jaar

09.30 uur  Eucharistieviering

Piet van Gompel en Mien van Gompel- de Crom

Ans Goudsmits

Jan Roovers vw jaargetijde en voor Toos Roovers-Timmers

Walter van Helvoirt

Annie Lavrijsen- van Loon vw verjaardag

Lies van Gorp- van Ham nms familie Van Gorp

Overleden ouders Piet Lavrijsen en Miet Lavrijsen- van Gompel en dochter Mia

13.00 uur doopviering Vik van de Biezen

 

Maandag 05/10:

18.30 uur  Rozenkransgebed     19.00 uur  geen Eucharistieviering

 

Dinsdag 06/10:

18.30 uur  Rozenkransgebed     19.00 uur  Eucharistieviering

Voor de zieken in onze parochie

 

Woensdag 07/10:

18.30 uur  Rozenkransgebed     19.00 uur  Eucharistieviering mmv koor Sint Clemens

Voor alle leden van de KVO wegens opening van het seizoen.

Jet Daniëls

Jan Das en José Das- Daniëls

 

Donderdag 08/10:

18.30 -19.00 uur     Uitstelling van het Allerheiligste

Aanbidding

Rozenkransgebed

Instelling van het Allerheiligste

19.00 uur  Eucharistieviering

Maria Gevers-Lemmens

Harrie van Limpt, Christina van Limpt-Lanen en overleden kinderen

Kees van Limpt en Cor van Limpt-Lemmens

 

Vrijdag 09/10:

18.30 uur  Rozenkransgebed     19.00 uur  Eucharistieviering in d’n Aachterum

Voor de zieken in onze parochie