H. Missen

Voor het opgeven van misintenties, kan men via mail contact opnemen met het secretariaat. Vermeld hierbij de datum en de person(en) waarvoor de mis is. Het bedrag van 12 euro per mis kan men overmaken op rekening NL96RABO0143401963. Dit kan tot 2 weken voor de week waarin de mis moet worden opgedragen.

U kunt nog steeds uw gaven voor de Voedselbank in de Mariakapel neerzetten. Denk aan de houdbaarheid. (Brood liever niet. We kunnen maar een maal per week naar de voedselbank)        Alvast hartelijk dank !

Je kunt de missen ook online volgen op    https://www.sintclemens.eu/kerk-tv

Vanaf nu mogen er weer 200 mensen in de kerk. Reserveren is niet meer nodig.

Het Vormsel is in onze parochie op vrijdag 24 september a.s. om 19.00 uur.   U kunt zich aanmelden via de link van de website, welkom !

Omdat onze pastoor David van Dijk een gecompliceerde armbreuk heeft, zullen voorlopig alleen de missen op zondag doorgaan. De heilige missen die vervallen door de afwezigheid van de pastoor, kunnen op een later tijdstip natuurlijk nog worden gelezen. Belt u hiervoor met de parochie tel: 641360

Week-42

Kerk O.L.Vr. Tenhemelopneming

Zondag 17/10: 29e zondag door het jaar

09.30 uur  Eucharistieviering

Jaargetijde Dien Wouters- van Summeren

Overleden ouders Bert Hendrikx en Kéke Hendrikx-Vingerhoets

Piet Pluijms

Frans Lathouwers en Miet Lathouwers- Castelijns

Cees Coolen en Riek Coolen-Fiers

Jan, Lies en Peter Blankers

 

Week-43

Kerk O.L.Vr. Tenhemelopneming

Zondag 24/10: 30e zondag door het jaar

09.30 uur  Eucharistieviering mmv Koor Sint Clemens

Peter van Gestel en Mina van Gestel-Hermans en Annie Schellekens-van Gestel

Lies van Gool- van Gompel

Peer Maas en Nelleke Maas- van Herk

Jan Verspaandonk

Wim Michiels

Miet van de Voort- Meulenbroeks en Nol van de Voort

Toos Lavrijsen- van Ham nms kerkbestuur Reusel.

Maandag 25/10:

14.00uur Eucharistieviering vw het 60- jarig huwelijk van Bert Gijbels en Riek Gijbels-v.d. Laar