TARIEVEN VOOR KERKELIJKE DIENSTVERLENING 2017:

Klik hier  voor een overzicht van de tarieven voor 2018.

In alle gevallen zijn de tarieven vastgesteld conform het advies van het Bisdom.

Mis Stipendium                                                             €     11,00

Huwelijksviering                                                           €   370,00

Jubileumviering (huwelijk)                                        €   280,00

Jubileumviering vereniging                                                 gratis

Uitvaart (incl. Avondwake)                                          €   450,00

Engelenmis (t/m 12 jr)                                                        gratis

Gebedsdienst met absoute op RK kerkhof              €   225,00

Dopen                                                                              €     50,00

1eH Communie / H.Vormsel                                        €     50,00

 

Begraafplaats:

Graf fundering (nieuwe graven)                                    €   125,00 kostprijs

Graf delven/dichten (ook bijzetting)                            €   360,00

Toekomstige ruimingskosten                                         €   100,00

Enkelgraf:

Grafrechten incl. onderhoudsbijdrage (20 jr)              €1.050,00

Dubbeldiep graf:

Grafrechten incl. onderhoudsbijdrage (20 jr)              €1.265,00

Dubbelbreed graf (2 x enkel):

Grafrechten incl. onderhoudsbijdrage (20 jr)              €1.480,00

Bijzetting in bestaand graf:

Grafrecht incl. onderhoud (20 jr)

tarief bovenstaande met verrekening restbedrag

Columbarium incl. onderhoudsbijdrage (20 jr)            €1.265,00

Bijzetting in urnenput                                                         €1.265,00

Grafrecht incl. onderhoudsbijdrage (20 jr) met verrekening restbedrag

Bijzetting urn in bestaand graf                                        €1.265,00

Grafrecht incl. delven, onderhoudsbijdrage (20 jr) met verrekening restbedrag

Toestemming voor het lichten tot herbegraven           €   110,00

Verlengingen van de grafrechten met 5 of 10 jaar na afloop van termijn van 20 jaar:

Grafrecht incl.onderhoudsbijdrage (10 jr):

enkelgraf:                                                                       €   525,00

dubbeldiep graf:                                                            €   635,00

dubbelbreed graf:                                                          €   740,00

urnengraf/urnenmuur                                                  €   635,00

Grafrecht incl. onderhoudsbijdrage (5 jr):

enkelgraf:                                                                       €   285,00

dubbeldiep graf:                                                           €   350,00

dubbelbreed graf:                                                         €   415,00

urnengraf/urnenmuur                                                €   350,00

Kindergraven:

Delven/dichten incl. fundering (50 %)                         €   180,00

Grafrecht incl. onderhoudsbijdrage 20 jr                     €   525,00

Verlenging kindergraven:

Grafrecht incl. onderhoudsbijdrage 10 jr                     €   265,00

Grafrecht incl. onderhoudsbijdrage   5 jr.                    €   145,00

 

Kortingsregeling 2017 :

Voor de gehele parochie Sint Clemens bij deelname Kerkbalans (minimaal normbedrag € 72,– per jaar per woonadres):

Korting op kosten Uitvaart-, Jubileum- en Huwelijksmis, (kerkbijdrage 3 laatste jaren)

En geen kosten doopviering – voorbereiding 1e H Communie en H. Vormsel.