TARIEVEN VOOR KERKELIJKE DIENSTVERLENING 2018:

Klik hier  voor een overzicht van de tarieven voor 2018.

In alle gevallen zijn de tarieven vastgesteld conform het advies van het Bisdom.

H. Mis Stipendium                                                                        € 11,00
Huwelijksviering                                                                            € 370,00
Jubileumviering (huwelijk)                                                          € 280,00
Jubileumviering vereniging                                                          gratis
Uitvaart                                                                                             € 460,00
Engelenmis (t/m 12 jr)                                                                  gratis
Gebedsdienst met absoute op RK kerkhof                                € 230,00
Dopen                                                                                                € 50,00
1e H Communie / H.Vormsel                                                       € 50,00
Begraafplaats:
Graf fundering (nieuw graf)                                                         € 125,00 kostprijs
Graf delven/dichten (ook bijzetting)                                          € 370,00
Toekomstige ruimingskosten                                                       € 105,00
Enkelgraf:
Grafrechten incl. onderhoudsbijdrage (20 jr)                          € 1.070,00
Dubbeldiep graf:
Grafrechten incl. onderhoudsbijdrage (20 jr)                          € 1.285,00
Dubbelbreed graf (2 x enkel naast elkaar)
Grafrechten incl. onderhoudsbijdrage (20 jr)                          € 1.500,00
Bijzetting in bestaand graf:
Grafrecht incl.onderhoudsbijdrage (20 jr) tarief bovenstaande
met verrekening restbedrag
Columbarium incl.onderhoudsbijdrage (20 jr)                       € 1.285,00
Bijzetting in urnenput / urnenmuur                                          € 1.285,00
(incl. onderhoud en 20 jr grafrecht)(met verrekening)
Bijzetting urn in bestaand graf                                                    € 1.285,00
(incl. delven, onderhoud en 20 jr grafrecht)(met verrekening)
Toestemming voor het opgraven of herbegraven                    € 120,00
Verlengingen van de grafrechten met 5 of 10 jaar na afloop van termijn van 20 jaar:
Grafrecht incl.onderhoudsbijdrage (10 jr):
enkelgraf:                                                                                         € 535,00
dubbeldiep graf:                                                                             € 645,00
dubbelbreed graf:                                                                           € 750,00
urnengraf/urnenmuur                                                                  € 645,00
Grafrecht incl. onderhoudsbijdrage (5 jr):
enkelgraf:                                                                                         € 320,00
dubbeldiep graf:                                                                             € 390,00
dubbelbreed graf:                                                                           € 450,00
urnengraf/urnenmuur                                                                  € 390,00
Kindergraven:
Delven/dichten incl. fundering (50 %)                                      € 185,00
Grafrecht incl. onderhoudsbijdrage 20 jr                                 € 535,00
Verlenging kindergraven
grafrecht incl.onderhoudsbijdrage 10 jr .                                 € 270,00
grafrecht incl.onderhoudsbijdrage 5 jr.                                    € 160,00

Kortingsregeling 2018 :
Voor de gehele parochie Sint Clemens bij deelname Kerkbalans afgelopen 3 jaar (minimaal normbedrag € 72,– per jaar per woonadres):
Korting op kosten Uitvaart-, Jubileum- en Huwelijksmis, (kerkbijdrage 3 laatste jaren)
En geen kosten doopviering – voorbereiding 1e H Communie en H. Vormsel.

Vastgesteld op 14 september 2017