TARIEVEN VOOR KERKELIJKE DIENSTVERLENING 2019:

Klik hier  voor een overzicht van de tarieven voor 2019.

In alle gevallen zijn de tarieven vastgesteld conform het advies van het Bisdom.

H. Mis Stipendium                                                                        € 12,00
Huwelijksviering                                                                            € 380,00
Jubileumviering (huwelijk)                                                          € 290,00
Jubileumviering vereniging                                                          gratis
Uitvaart                                                                                             € 470,00
Engelenmis (t/m 12 jr)                                                                  gratis
Gebedsdienst met absoute op RK kerkhof                                € 240,00
Dopen                                                                                                € 50,00
1e H Communie / H.Vormsel                                                       € 50,00
Begraafplaats:
Graf fundering (nieuw graf)                                                         € 130,00
Graf delven/dichten (ook bijzetting)                                          € 380,00
Toekomstige ruimingskosten                                                       € 110,00
Enkelgraf:
Grafrechten incl. onderhoudsbijdrage (20 jr)                          € 1.090,00
Dubbeldiep graf:
Grafrechten incl. onderhoudsbijdrage (20 jr)                          € 1.310,00
Dubbelbreed graf (2 x enkel naast elkaar)
Grafrechten incl. onderhoudsbijdrage (20 jr)                          € 1.525,00
Bijzetting in bestaand graf:
Grafrecht incl.onderhoudsbijdrage (20 jr) tarief bovenstaande
met verrekening restbedrag
Columbarium incl.onderhoudsbijdrage (20 jr)                       € 1.295,00
Bijzetting in urnenput / urnenmuur                                          € 1.295,00
(incl. onderhoud en 20 jr grafrecht)(met verrekening)
Bijzetting urn in bestaand graf                                                    € 1.295,00
(incl. delven, onderhoud en 20 jr grafrecht)(met verrekening)
Toestemming voor het opgraven of herbegraven                    € 125,00
Verlengingen van de grafrechten met 5 of 10 jaar na afloop van termijn van 20 jaar:
Grafrecht incl.onderhoudsbijdrage (10 jr):
enkelgraf:                                                                                         € 555,00
dubbeldiep graf:                                                                             € 665,00
dubbelbreed graf:                                                                           € 770,00
urnengraf/urnenmuur                                                                  € 650,00
Grafrecht incl. onderhoudsbijdrage (5 jr):
enkelgraf:                                                                                         € 335,00
dubbeldiep graf:                                                                             € 405,00
dubbelbreed graf:                                                                           € 465,00
urnengraf/urnenmuur                                                                  € 395,00
Kindergraven:
Delven/dichten incl. fundering (50 %)                                      € 195,00
Grafrecht incl. onderhoudsbijdrage 20 jr                                 € 545,00
Verlenging kindergraven
grafrecht incl.onderhoudsbijdrage 10 jr .                                 € 285,00
grafrecht incl.onderhoudsbijdrage 5 jr.                                    € 175,00

Kortingsregeling vanaf 2019 :
Voor de gehele parochie Sint Clemens bij deelname Kerkbalans afgelopen 2 jaar (minimaal normbedrag € 84,– per jaar per woonadres):
Korting op kosten Uitvaart-, Jubileum- en Huwelijksmis, (kerkbijdrage 2 laatste jaren)

Vastgesteld op 31 oktober 2018